Navigácia
Hlavná stránka Internetová ŽK Dôležité oznamy Novinky Fotoalbum Zverejňovanie Kontakt

Nedeľa 25. 10. 2020

Mapa

Návštevnosť stránky

Počet návštev: 4893715

Novinky

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ udeľuje riaditeľské voľno žiakom 1.-4.ročníka na ulici Rabčická 410 v pondelok 26.10.2020 z dôvodu odstávky elektrickej energie. Zatvorený bude aj Školský klub detí. Vyučovanie bude pokračovať od utorka 27.10. 2020.

 • Vzhľadom na pozitívny výsledok testovania pedagogického zamestnanca bude vyučovanie žiakov 5.-9.ročníka prebiehať od 19.10.(pondelok) do piatku dištančnou formou. Žiaci sú v karanténe, čiže sa zdržiavajú doma a nestretávajú sa vo voľnom čase. Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu a je pre všetkých žiakov povinné. Zajtra vás budeme podrobnejšie informovať.

 • Milión detí sa 18. októbra bude modliť ruženec za mier a jednotu vo svete.

 • V piatok vo večerných hodinách budú priestory materskej školy v gaceli vydezinfikované. Od pondelka pokračuje vyučovanie vo všetkých triedach štandardným spôsobom.

 • V piatok 16.10. bude slniečková trieda zatvorená. Deti musia zostať doma z bezpečnostno-hygienických dôvodov. Od pondelka 19.októbra bude vyučovanie v MŠ fungovať v štandardnom režime.

  Deťom starším ako 3 roky sa odporúča nosiť rúško.

 • Vo štvrtok 15.októbra zostanú žiaci 3.B doma z bezpečnostno-hygienických dôvodov. V piatok budú pokračovať vo vyučovaní. Ďakujeme

 • Základná škola s materskou školou oznamuje rodičom detí, ktoré navštevujú MŠ v Gaceli, že dňa 13.októbra 2020 udeľuje riaditeľka školy riaditeľské voľno z bezpečnostno-hygienických dôvodov. Deti z triedy sovičková a šmolková budú v domácej karanténe do konca tohto týždňa. Ostatné deti môžu v stredu nastúpiť do materskej školy.

 • Oznamujeme žiakom, že zber papiera sa ruší.

 • Od 21.10 do 25.10 sme sa so žiakmi 3.A, 3.B a 3.C triedy zúčastnili plaveckého výcviku v Aqua Relaxe Dolný Kubín. Na deti čakal tím profesionálnych inštruktorov, na čele s pánom Ivanom Skirčákom. Žiaci absolvovali základný plavecký výcvik, v ktorom sa naučili základy plávania. Po výcviku si oddýchli vo vodnom svete. Po absolvovaní výcviku každý žiak získal mokré vysvedčenie, sladkú odmenu a 3-hod. vstupenku do Aquaparku Dolný Kubín.

  Mgr. Ogureková, Mgr. Michaľaková, Mgr. Miklušáková

 • Od 28.09.2020 do 02.10.2020 sa konal plavecký výcvik v AquaRelaxe Dolný Kubín, ktorý viedol pán Ivan Skirčák s tímom profesionálnych inštruktorov. Žiaci štvrtých ročníkov opäť vymenili svoje školské lavice za plavecké bazény. Cieľom výcviku bolo zdokonaliť už čiastočné plavecké schopnosti žiakov. Deti sa na každý deň výcviku veľmi tešili. Počas výcviku mali možnosť využiť aj atrakcie AquaRelaxu. Kurzy sa končili odovzdávaním „MOKRÝCH VYSVEDČENÍ“ a sladkými odmenami pre žiakov. Od prevádzkovateľa AquaRelaxu Dolný Kubín dostal každý žiak ako bonus 3-hod. vstupenku do Aquaparku Dolný Kubín.

 • Pripomíname rodičom, že ak dieťa chýbalo na vyučovaní tri po sebe idúce pracovné dni (a viac), musí pri návrate do školy priniesť vypísané tlačivo :Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. V prípade, že dieťa muselo byť v povinnej karanténe kvôli pozitívnemu testu na Covid 19 u rodiča, je potrebné si vyžiadať potvrdenie u lekára, ktorý katanténu nariadil.

  Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti(1).docx

 • V mesiaci september sa na našej škole konala súťaž s názvom „Jesenný šarkan“. Do súťaže sa zapojili žiaci I. – IV. ročníka. Množstvo pestrých šarkanov postupne pristálo a zaplnilo chodbu školy. Najkrajšie z nich putovali na súťaž do CVČ Námestovo. Víťazné šarkany a zároveň všetci zúčastnení boli odmenení. Fotky šarkanov si môžete pozrieť vo fotogalérii.

  Mená výhercov:

  1. miesto

  TOMÁŠ HELEGDA 1.A

  1. miesto

  MAREK CHROMČÁK 1.C

  1. miesto

  ALŽBETA BRIŠÁKOVÁ 2.B

  NELA ZBOŇÁKOVÁ 2.B

 • ... 5 dní v zajatí Račkovej doliny

  ... 5 dní poznávacieho relaxu

  ... 5 dní nekonečných hier a stavania lesných príbytkov

  ... 5 dní v objatí našich drevených strážcov drevuliakov

  ... bolo nám čarovne, tak ako o tom hovorili legendy o Račkovej doline

  ... do našich srdiečok sa nadlho usídlila harmónia na duši z krídel anjela, ktorý stráži už celé roky pokoj v doline, kde sme strávili najkrajšiu školu v prírode. Ďakujeme

 • V piatok 25. septembra 2020 sme si na našej škole pripomenuli Deň mlieka. Žiaci, aj pani učiteľky, prišli v bielych tričkách a priniesli si mliečnu desiatu. Pani učiteľky pripravili pracovné listy s tematikou mlieka, básničky o mliečku, ktoré si žiaci prepísali na písaní a na hudobnej výchove sa naučili spievať pesničku o mlieku. Spoločne si pozreli Cestu mlieka, kde im kravička Elička rozprávala o živote kravičiek v kravínoch. Na záver tohto dňa sme sa spoločne odfotografovali vo svojich triedach.

 • V minulých dňoch , od 14.09. do 18.09.2020, prebiehal v Rabči rezbársky plenér . Zúčastnili sa na ňom umeleckí rezbári z celej Oravy, ktorí spracovávali topoľové drevo. Vytvorili drevený betlehem, ktorý ostane súčasťou výzdoby našej krásnej obce. Formou svojho rezbárskeho umenia nám predstavili krásu vytvorenú z dreva. Pokochať sa ich výtvormi sa boli aj mladší žiaci z dolnej základnej školy. Deťom sa páčilo, keď videli, aké nástroje majstri používali. Títo im ochotne odpovedali na ich zvedavé otázky. Veríme, že sme im sprostredkovali pekný umelecký zážitok.

 • V septembri sa v našej obci uskutočnila tvorba drevených jasličiek (betlehema) umeleckými rezbármi. Aj my žiaci sme si ich prácu išli poprezerať. Na začiatku nás privítali rezbári. Zostali sme milo prekvapení a hneď sme sa ich začali vypytovať: „Z akého dreva sa vyrábajú sochy?“ Odpovedali nám, že z topoľového dreva. Ďalej nám ukázali nástroje, boli to: dláto, pílka, kladivo, hoblík, vŕtačka, striekacia pištoľ, nožíky. Medzi vyrezanými sochami bola Panna Mária, oslík, Ježiško, strom, Jozef, vôl a traja králi. Začali nám ukazovať ako sa to vyrába. Mohli sme si aj niečo skúsiť vyrezať. Takto vyrezané dreva vyhobľovali, aby sme si nezabili triesku. Bolo to veľmi ťažké, ale veľmi sa nám to páčilo. Rezbárom a organizátorom ďakujeme a prajeme, aby sa ich úsilie páčilo obyvateľom obce .

 • V stredu 9.9. 2020 k nám zavítal ujo včelár Drahoš Daloš. Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavosti zo života včiel. Vyskúšali si ochranné oblečenie včelára. Ochutnali výborný kvetový med. Na záver dostal každý žiak pracovný list so zaujímavosťami o včielkach a tiež s úlohami, v ktorých si žiaci vyskúšali čo si zapamätali. Ďakujeme ujovi včelárovi a Oravskému kultúrnemu stredisku v Dolnom Kubíne za „Včelársku vandrovku“.

  Kolektív žiakov a pedagógov HZŠ

 • Oznamujeme rodičom, že svoje deti si môžu odhlásiť z obedov nie len cez aplikáciu (strava.cz), ale aj SMS na tel. čísle 0910 433 550 v daný deň najneskôr do 6:30 ráno.

 • Oznamujeme rodičom detí, ktoré navštevujú školský klub detí, že z dôvodu protiepidemiologických opatrení nie je možné vyzdvihnúť si dieťa v triede. Pri príchode ku škole je potrebné telefonicky kontaktovať vychovávateľku na nižšie uvedených telefónnych číslach a dieťa bude následne odoslané z ŠKD.

  Mgr. Elena Škorvánková, 0911 702 778

  Mgr. Marcela Gabrielová, 0907 606 150

  Mgr. Mariana Kolčáková, 0907 120 564

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Pred nami je nový školský rok. Slávnostné otvorenie školského roka bude 2.septembra 2020 o 9:00. Je potrebné pozorne si prečítať pokyny k otvoreniu nového školského roka.

  • Podľa pokynov ministerstva školstva školy neorganizujú hromadné slávnostné otvorenie školského roka kvôli prevencii pred šírením ochorenia COVID-19. Preto spoločné otvorenie školského roka pred budovou školy nebude.
  • Všetci žiaci pôjdu rovno do školy ( najskôr od 8:30). Do budovy školy môžu vstú
 • Oznamujeme rodičom, že v školskej jedálni sa prvý vyučovací deň 2.9.2020 nepripravuje strava pre žiakov ZŠ.

  Obedy budú až od 3.9.2020.

  Upozorňujeme rodičov detí prihlásených na stravovanie v minulom školskom roku 2019/2020, že ak dieťa nemá záujem o stravovanie v tomto školskom roku 2020/21, je potrebné odhlásiť ich u vedúcej školskej jedálne do 31.8.2020 tel. 043 5594287 tel. 043 5594116.

  Pri odhlásení treba doniesť aj evidenčný čip a bude mu vrátená zálohová platba za 6 eur.

 • Materská škola oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021, spojené so zápisom do MŠ, sa uskutoční 2.9.2020 t.j. streda v čase od 9.00 – 11.30 hod. Do MŠ je potrebné priniesť si prezuvky. Zoznamy detí zaradených do príslušných tried si nájdete na vstupných dverách do budovy – Blok A (vchod č.1,č.2), Blok C (vchod od telocvične). Všetky dôležité pokyny a informácie sa dozviete priamo v MŠ u svojich triednych učiteliek. Prosíme o dodržanie všetkých bezpečnostných opatrení.

  Ďakujeme

 • Verili by ste, že leto je v plnom prúde a žiaci našej školy sa počas neho učili? A dokonca dobrovoľne? Je to naozaj tak. Od 10. do 14. augusta totiž v priestoroch našej alma mater prebiehala Letná škola. S podporou obce a školy mohli šikovné pani učiteľky pretaviť lásku k deťom do konkrétneho projektu. Deti mohli v priebehu prázdnin zažiť vzrušujúci týždeň plný zaujímavých aktivít. Vedomosti si opakovali prostredníctvom rôznych kvízov, súťaží, tvorivých prác a dokonca hľadaním pokladu. Aj vďaka skvelým ľuďom z Červeného kríža a našim hasičom sa deti dozvedeli viac o prvej pomoci a neoceniteľnej práci, ktorú odvádzajú príslušníci hasičského zboru. Nezanedbávali ani telesnú aktivitu, veď túra na Rio de Klin dokonale preverila ich pohybovú zdatnosť. Opekačka na záver bola iba zaslúženou odmenou. Dovolíme si tvrdiť, že Letná škola sa deťom, a dúfame, že aj rodičom, veľmi páčila. Hádam sa stretneme aj o rok.

 • Naša ZŠ organizuje v termíne od 10. do 14. augusta 2020 dennú LETNÚ ŠKOLU. Môžu sa prihlásiť žiaci 1. - 5. ročníka, počet je obmedzený. V čase od 8:00 do 15:00 hodiny sú pre Vás pripravené nové, vedomostné, hravé aktivity, rôzne súťaže a prekvapenia. Obed je zabezpečený. Prihlásiť sa môžete do stredy 5. augusta 2020 na tel. čísle 0902 333 245 alebo mailom na letnaskola.rabca@gmail.com v čase od 8:00 do 14:00 hodiny.

  Ing. Anna Kornhauserová, riaditeľka

 • V utorok 30.júna o 9:00 ukončíme školský rok 2019/2020. Tento školský rok bol kvôli prerušeniu vyučovania výnimočný, a tak aj jeho ukončenie bude iné ako zvyčajne. Žiaci nebudú nastúpení pred školou, ale pôjdu rovno do tried. Pani riaditeľka zhodnotí školský rok prostredníctvom školského rozhlasu. Vysvedčenia a odmeny za reprezentáciu školy odovzdajú triedni učitelia. Ráno o 7:30 bude svätá omša s poďakovaním.

 • My, žiaci I. B triedy, sme sa zúčastnili preventívneho programu „KOZMO A JEHO DOBRODRUŽSTVÁ“, ktorý bol zameraný na problémy vyčleňovania, posmievania sa a fyzického ubližovania. Zážitkovou formou sme sa zoznámili s Kozmom. KOZMO je kozmonaut, ktorý sa stretáva s mimozemšťanmi a upozorňuje na ich nevhodné násilné správanie a učí deti ako sa má správať dobrý pozemšťan. Spolu s Kozmom, pomocou videí a rozprávok, sme navštívili rôzne planéty, kde sme sa naučili, ako sa máme k sebe správať – rozprávať medzi sebou primerane, neposmievať sa druhým, pekne sa pozdraviť, požičiavať svoje veci, nehádať sa, navzájom si pomáhať. Kozmo, prostredníctvom týchto konkrétnych situácií, nás naučil rozlišovať dobré a zlé správanie. Na záver tohto programu nás odmenil Vysvedčením dobrého pozemšťana a naučil nás pesničku o tom, ako sa máme správať. S Kozmom sme sa rozlúčili, poďakovali sme mu za jeho dobré rady a sľúbili sme mu, že z nás budú DOBRÍ POZEMŠŤANIA.

 • Od 22.júna sa obnovuje vyučovanie aj pre žiakov 6.-9.ročníka. Každý žiak si so sebou prinesie rúško, hygienické vreckovky a predloží písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

  Vyučovanie pre žiakov 6.-9.ročníka bude prebiehať podľa rozvrhu 5 vyučovacích hodín a bude zamerané na záverečné zhodnotenie práce. Žiaci 1.-5. ročníka budú mať naďalej 4 vyučovacie hodiny. Vo štvrtok 25.júna bude pedagogická rada, preto budú mať všetci žiaci 4 hodiny.

 • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou pozýva na mimoriadne rodičovské združenie rodičov budúcich prvákov z dôvodu rozdelenia prváckych tried. Mimoriadne rodičovské združenie sa bude konať dňa 24.06.2020 o 16:00 hod. v novej budove školy

  (na prízemí v Aule).

  Účasť zákonného zástupcu dieťaťa je nutná.

 • OZNAM

  Materská škola oznamuje, že prevádzka funguje aj počas prázdnin pre deti, ktoré sa záväzne prihlásili. V mesiacoch júl – v Gaceli a auguste – pri Kostole. Prosíme rodičov detí, aby zaplatili poplatok 30 eur najneskôr do 30.06.2020 v lienkovej triede vo vchode č.1.

  Ďakujeme

 • Žiaci, ktorí pokračujú v stravovaní na budúci školský rok, si čipy ponechajú.

  Žiaci 9.ročníka vrátia čip vedúcej ŠJ a tá im vráti poplatok za čip (6€) v hotovosti. To isté platí aj pre žiakov nižších ročníkov, ktorí sa už na budúci školský rok nechcú stravovať v školskej jedálni.

  Preplatky za stravu sa budú vracať v auguste na účet rodiča.

  Rodičia budúcich prvákov a nových stravníkov nech do konca augusta kontaktujú vedúcu školskej jedálne kvôli čipom a poplatkom. Je potrebné vypísať zápisný lístok.

 • Materská škola pozýva všetky deti na rozlúčku so školským rokom 2019/2020, ktorá sa uskutoční dňa 26.06.2020 v čase od 9.00 do 11.00 hod. Deti sa môžu prísť rozlúčiť so svojimi kamarátmi a svojimi pani učiteľkami.

  Tešíme sa na Vás

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že od 22.6.2020 (pondelok) pokračuje vyučovanie aj pre žiakov 6. až 9. ročníka. Prosíme rodičov, aby do 17.6. nahlásili triednym učiteľom prípadnú neúčasť dieťaťa na vyučovaní. Taktiež je potrebné nahlásiť záujem o stravovanie vedúcej ŠJ do 17.6. (streda). Podrobnejšie informácie ešte zverejníme.

 • V našej škole pokračuje zber drobných, nefunkčných elektrozariadení, ako napríklad: fén, kulma, žehlička, nabíjačky, zber vybitých batérií (nie autobatérie), detské hračky na baterky, kanvice, fritézy, mixéry, šijacie stroje, tlačiarne, kalkulačky, el. váhy, holiace strojčeky atď.

 • Do galérie Kozmo a jeho dobrodružstvá boli pridané fotografie.

 • Milí rodičia,

  Ak máte záujem prihlásiť dieťa do MŠ počas letných prázdnin, kde prevádzka bude fungovať podľa prihlásených detí v mesiaci Júl – v Gaceli a mesiaci August – pri kostole (3.týždne). Poprosíme nahláste sa v MŠ telefonicky: na č.043/5594581 v čase od 7.00 – 16.00hod., taktiež na našom emaily: msrabca@gmail.com do 10.06.2020. Mesačný poplatok za MŠ je 30 eur, deti predškolského veku poplatok neplatia.

  Ďakujeme

 • MATERSKÁ ŠKOLA RABČA - Opatrenia ÚVZSR k epidémií COVID 19

  Pokyny pre rodičov, ktorých dieťaťa bude v mesiaci JÚN 2020 navštevovať MŠ :

  • Materská škola bude otvorená v čase od 7:00 do 16:00 h.
  • Prevádzka materskej školy bude v blokoch A (vchod č. 1 ,2) a C (vchod od telocvične), na dverách budú vyvesené zoznamy detí s priradením k danej triede.
  • Prosíme vás, rešpektujte čas príchodu detí do materskej školy od 7:00 – 7:45, po uplynutí tohto času budú dvere MŠ zamknuté.
  • Deti sa budú prijíma
 • ZŠ s MŠ oznamuje, že od 1. júna sa obnovuje vyučovanie na ročníkoch 1 až 5 a v MŠ. Vyučovanie bude trvať od 7:40 do 11:10 a v MŠ od 7:00 do 16:00. Fungovať bude aj ŠJ a ŠKD. Prvý deň musia deti priniesť vypísané vyhlásenie o zdravotnom stave, 2 rúška a hygienické vreckovky. Deti, ktoré sa nahlásili do Školského klubu detí musia mať v pondelok Súhlas rodiča o odchode dieťaťa zo ŠKD. Každému dieťaťu pri vstupe do školy budeme merať teplotu. Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu a pri dodržaní všetkých hygienických opatrení. Súčasne bude naďalej prebiehať on-line vyučovanie. Zároveň oznamujeme, že Materská škola bude otvorená aj počas prázdnin.

 • Milí rodičia, pre Materskú školu v Rabči sme vytvorili samostatnú webovú stránku, na ktorej sa nachádzajú všetky informácie a aktivity materskej školy. Stránka sa vám zobrazí po kliknutí na záložku Materská škola (v ľavom menu), prípadne si do prehliadača zadáte odkaz https://materska-skola-rabca.webnode.sk/.

  kolektív MŠ Rabča

 • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR je od 1. júna 2020 naplánované otvoriť základné školy, do ktorých sa môžu prihlásiť žiaci 1. - 5. ročníka. Triedni učitelia daných ročníkov budú kontaktovať rodičov a zisťovať záujem o návrat do školy, ŠKD a obedy. Prosíme Vás, aby ste sa vyjadrili najneskôr do 25.5.2020.

 • Oznam pre rodičov

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Rabčická 410 Rabča oznamuje rodičom, že nakoľko sú uzatvorené všetky školské zariadenia z dôvodu šírenia pandémie, nemusia uhrádzať poplatky - školné za školský klub detí a materskú školu a stravné v zariadení školského stravovania až do odvolania.

 • Na základe zasadnutia pedagogickej rady (on-line) zo dňa 20.04.2020 vás informujeme, že predmety hudobná výchova, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie, technika a náboženská výchova sa v rámci záverečného hodnotenia nebudú klasifikovať (aj keď pôvodne boli klasifikované). Na koncoročnom vysvedčení bude v uvedených predmetoch uvedené slovo absolvoval/a alebo neabsolvoval/a.

  Pri ostatných predmetoch bude hodnotenie na konci roka následovné:

  V 1. ročníku – priebežné aj záverečné hodnotenie bude realizované formou slovného hodnotenia

 • Dávame do pozornosti novú záložku na našej web stránke - Dôležité oznamy (v hornom menu), kde nájdete aktuálne informácie ako napr. zápis detí do ZŠ a MŠ, aktivity pre učenie na doma, usmernenia Covid-19, . . .

 • COVID-19
  10. 4. 2020 Usmernenia Ministerstva školstva SR v súvislosti so šírením COVID-19
 • Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú.

 • Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťati do materskej školy od 01. mája 2020 do 31. mája 2020. Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú.

 • 6.apríla vydal minister školstva usmernenie k hodnoteniu žiakov. Viacerí z vás v médiách zaznamenali informáciu, že žiak nemôže byť na konci roka hodnotený známkou nedostatočný. Pre objasnenie z tohto usmernenia vyberáme:

  1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník.

  2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

 • Dobrý deň, naša škola prešla na jednotný vzdelávací systém Microsoft 365. Programy Office Word, Excel, Power Point, Microsoft Teams, Outlook express, One drive a ostatné najnovšie programy Microsoft má od dnešného dňa k dispozícii bezplatne každý žiak a zamestnanec školy. Každý žiak aj učiteľ má vytvorený email v tvare: meno.priezvisko@zsrabca.sk

  Nové programy a emaily budú slúžiť hlavne na komunikáciu a výučbu v našej škole medzi žiakmi aj pedagógmi.

  - naša škola bola registrovaná pre balík Office 365 A

 • Minister školstva Mgr. Branislav Gröhling na dnešnej tlačovej besede informoval o situácii v školstve na najbližšie dni. Z jeho vyhlásenia vyberám niektoré informácie:

  1. Vyučovanie sa na školách prerušuje od 31.3. do odvolania.

  2. Testovanie žiakov 9.ročníka T9 sa v školskom roku 2019/2020 ruší.

  3. Prihlášky žiakov 9.ročníka na stredné školy sa budú podávať do 15.mája, poričom sa nevyžaduje potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti.

  4. Zápis detí do 1.ročníka bude na školách prebiehať od 15.4. do 30.4. bez prítomnosti detí.