Navigácia
Hlavná stránka Internetová ŽK Dôležité oznamy Novinky Fotoalbum Zverejňovanie Kontakt

Nedeľa 16. 5. 2021

 • Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

  Vzhľadom na COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT už nie je potrebné, aby žiaci nosili do školy každý týždeň vyhlásenie o bezinfekčnosti. Toto vyhlásenie musia priniesť  žiaci vtedy, keď chýbali na vyučovaní aspoň tri po sebe idúce dni a vracajú sa do školy.

  čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

 • Zber papiera

  Zber papiera

  V období od 19. do 23. apríla 2021 sa v našej ZŠ uskutočnil zber papiera, do ktorého sa zapojili žiaci ZŠ a deti MŠ. Tento rok sme nazbierali oproti minulým rokom najväčšie množstvo (13 548kg). Odmenené budú:

  - triedy na prvých troch miestach za I. stupeň ZŠ,

  - triedy na prvých troch miestach za II. stupeň ZŠ,

  - jednotlivci ZŠ, ktorí nazbierali 200kg papiera a viac (1.-17. miesto),

  - deti MŠ.

  Blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do zberu zapojili. Vyhodnotenie si môžete pozrieť v priložených súboroch.

  Zber_papiera-vyhodnotenie_MS.pdf

  Zber_papiera-vyhodnotenie_ZS_jednotlivci.pdf

  Zber_papiera-vyhodnotenie_ZS_triedy.pdf • HZŠ - Pyžamový deň

  V piatok 30.4. sme mali geniálny deň. Mohli sme sa obliecť bláznivo- do pyžama. V tomto pyžame sme sa učili a aj pani učiteľky boli v pyžame a župane. Tešili sme sa na pizzu. Emmka Hrubjaková doniesla popcorn. Kofola a vinea nám veľmi chutili, tak ako všetko ostatné. Bol to super bláznivý deň.

                                   Nikolka Mačincová, Alžbetka Gabrielová, Alžbetka Harbutová 2. E

 • MŠ - Deň matiek 2021

 • Máme 2 víťazov okresného kola matematickej Pytagoriády

   

  V dňoch 13. – 14. 4. 2020 sa konalo okresné kolo matematickej Pytagoriády. Z našej školy sa ho zúčastnilo 28 žiakov 3. – 8. ročníka. Všetkým veľmi pekne ďakujeme za účasť, blahoželáme 17 úspešným riešiteľom a naše najväčšie gratulácie patria tým, ktorí sa umiestnili na víťazných priečkach:

  v kategórii P6

  1. miesto – Miriam Kovaličková, 6.B

  v kategórii P8

  1. miesto – Rudolf Žofaj, 8.A

   

  Ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy a želáme ešte veľa ďalších úspechov.

                                                                                                        Mgr. Andrea Gogoláková

 • Príbehy s goralčinou

   

     Na začiatku školského roka sme vyhlásili súťaž „Príbehy s goralčinou“, aby sme sa  na chvíľu vrátili k našim goralským koreňom. Žiaci mali za úlohu napísať text, v ktorom bude nejaká časť po goralsky. Opäť nesklamali a napísali množstvo zaujímavých príbehov.

      Na ukážku sme pre Vás vybrali prácu žiaka M. Pitáka, v ktorej použil goralčinu v spojení s aktuálnou spoločenskou situáciou. Prajeme Vám príjemné čítanie.

  COVID

     6. marec 2020 – Deň ako každý iný, no predsa sa zapíše do našej histórie epidémia, ktorá bola vo svete, a dostala sa až k nám na Slovensko. Prvý prípad a ľudia prepadli panike. Začali bezhlavo nakupovať ryžu, múku, rúška a trvanlivé potraviny.

    Po čase zatvorili obchody, školy, kostoly a celé rodiny. Nemohli sme ísť ani na návštevu k starým rodičom, to bolo na tom to najsmutnejšie. Ja som však so svojimi starými rodičmi komunikoval cez Skype, čo bolo veľkou výhodou. Babka pri každom telefonovaní lamentovala: „Marianku, cego me še to dozyli. Je to vieľke nestensče pře caly šviat. Strašne  še bojime vo šebie, ale i vo vos. Nojvincy jako še bedyme muoc chruonič. A bardzo se vozyme a dženkujeme za potraviny, ktore nom davoče před džviře. Bedyme radži, kje še zaš zejdyme při spolecnym poludžinku.“ Boli to od babky veľmi silné a pokorné slová, ktoré mi ostanú navždy v pamäti.

      Postupom času sa situácia začala zlepšovať, šli sme na testy, aby sme po dlhej dobe mohli navštíviť našich starých rodičov. Bol to neopísateľný pocit, keď sme sa opäť mohli vidieť naživo.

     Čas plynul a zistili sme, že toto šťastie zo spoločných chvíľ je len chvíľkové. Nastala druhá vlna... Znova sa opakoval ten istý scenár, ako to bolo pri prvej vlne. Och...

  Život pokračoval nezastaviteľnou rýchlosťou,  našťastie sme boli všetci zdraví. Až jedno ráno nám zazvonil telefón. Volala babka. Plakala. Bola veľmi vystrašená. Moji rodičia hneď utekali k nej, keďže starej mame nerozumeli v telefóne len: ,, Prose vos, přidžče hnet do nos. S tatm je žle!“ Rodičia neváhali a šli k nim. Skonštatovali, že je potrebné privolať záchrannú službu. Tá prišla a ihneď brala dedka do nemocnice. Babke sa v tej sekunde zrútil svet. Plná strachu len plakala a opakovala slová: ,,Co bede robič. Co se len sama pocne?“ Spoločne sme sa však zomkli a prosili Boha o uzdravenie. Vtom zazvonil telefón, dozvedeli sme sa, že za tým nie je žiadna korona, ale upchatie cievy v mozgu. Všetko však dobre dopadlo a po pár týždňoch sa dedko vrátil domov.

     Aj keď sme zažili ťažké chvíle, dnes už viem, že nás to ako rodinu zomklo. Ako by povedala moja starká: ,,Džinkujeme kazdy džň Panu Bogu, ze to zle še na dobre vobručilo.“

  Som za to  nesmierne vďačný a verím, že ďalšie „korona dni“ nám prinesú už len pozitívne správy, nielen pre moju rodinu, ale pre všetkých ľudí na svete.

                                                                                                                                            Marián Piták, 9.A

 • Deň Zeme na HZŠ

  V piatok 23.4.2021 sme sa zapojili do akcie Deň Zeme, ktorý sa koná každý rok. Ako podpora k nám prišla ochranárka Zuzka Kertysová, ktorá s nami tieto akcie s ochranou prírody organizuje. Po triedach sme si rozdelili úseky, ktoré sme vyzbierali od odpadkov a zároveň sme ich triedili na plasty, sklo, papier a kov. Bolo to zaujímavé, hlavne keď na nás začalo snežiť. Zohriali sme sa v triede na prednáške o odpade. Dozvedeli sme sa zaujímavosti o znečisťovaní morí a rozklade odpadu v prírode.

  Spoločne sme opäť urobili niečo pre našu Zem.

  Reportáž pripravili : Klárka Kozáková, Klaudia Gurová 4.D

 • OZNAM MŠ

  Vážení rodičia,

  Oznamujme Vám, ak máte záujem, aby vaše dieťa chodilo do materskej školy v období letných prázdnin

  t.j., 1.7. – 20.8. 2021, aby ste sa zapísali pri vstupe do budovy.  Ďakujeme ...

  Zapísať sa je možné od 3.5 2021 – 31.5 2021

 • OZNAM

  Od pondelka 3.mája pokračuje prezenčné vyučovanie pre žiakov na 1. aj 2. stupni. Žiaci sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu. Rodičia vypisujú čestné prehlásenie, neposielajú výsledky testov ani potvrdenie o výnimkách.  Čestné_vyhásenie_2021_.pdf

  Tým žiakom, ktorí sa vrátia do školy po nariadenej karanténe odporúčame, aby sa dali otestovať v MOM. Kloktacie testy škola už nebude objednávať.

 • Krajské kolo Geografickej olympiády

  Dňa 16. 4. 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci:

  kategória E – 8. – 9. ročník - Marián Vargončík

  kategória F – 6 – 7. ročník – Dávid Skurčák

  Obaja žiaci boli úspešní riešitelia. Gratulujem a prajem veľa ďalších úspechov. p. u. Toholová

 • MŠ - Skutočná rozprávka...

 • Zápis do 1. ročníka

  Na zápis prosíme doniesť vyplnenú prihlášku, ktorá bude podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami dieťaťa. Prihlášku si prevezmite v MŠ alebo stiahnite TU. K zápisu je potrebný OP rodiča, ktorý príde dieťa zapísať a rodný list dieťaťa. Rodičia, ktorí žijete v zahraničí, si stiahnite prihlášku, vyplňte ju a pošlite emailom alebo poštou na adresu školy. 

  V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete informovať na tel. čísle: 043/55 76 150 alebo e-mailom na zsrabca@zsrabca.sk        

 • Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách

  Bratislava – 18. marca 2021 – Ministerstvo školstva zverejnilo Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách s účinnosťou od 15. 3. 2021.

  V zmysle vyhlášky č. 111/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, od 15. marca 2021 platí nasledovné:

  Deti v materských školách a špeciálnych materských školách

  do 6 rokov veku nie sú povinné používať v zmysle vyhlášky ÚVZ SR „za účelom prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, alebo šatka a to na verejnosti v exteriéroch alebo na verejnosti v priestoroch interiérov budov“.

  Používanie takýchto ochranných pomôcok však vysoko odporúčame.

  Žiaci v základných školách – I. stupeň

  sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, alebo šatka a to na verejnosti v exteriéroch alebo na verejnosti v priestoroch interiérov budov“/domov/.

  Žiaci v základných školách – II. stupeň

  sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy“.

  Žiaci v špeciálnych základných školách

  v prípade, že sa na nich vzťahuje výnimka v zmysle vyhlášky ÚVZ SR z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest nie sú povinní používať preventívne ochranné pomôcky (napr. rúško alebo respirátor), v opačnom prípade sa riadia postupom vyššie uvedeným pre žiakov v základných školách na I. alebo na II. stupni.

  Žiaci v stredných školách

  sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy“.

  Žiaci v špeciálnych stredných školách

  v prípade, že sa na nich vzťahuje výnimka v zmysle vyhlášky ÚVZ SR z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest nie sú povinní používať preventívne ochranné pomôcky (napr. rúško alebo respirátor), v opačnom prípade sa riadia postupom vyššie uvedeným pre žiakov na stredných školách.

  Zamestnanci škôl a školských zariadení

  sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy“.

  Žiaci/zamestnanci v základných umeleckých školách a jazykových školách

  sa riadia primerane vyššie uvedenými opatreniami pre jednotlivé skupiny osôb, a teda taktiež postupujú v zmysle aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 111/2021.

  Výnimky

  Výnimky z prekrytia horných dýchacích ciest (nosenia rúška alebo respirátora) upravuje aktuálna vyhláška č. 111/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2021 dostupná online:

  https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_46_2021.pdf

  Na všetkých miestach, kde sa v manuáloch pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021 zverejnených na https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/ používa slovo „rúško“, vo vzťahu k žiakom II. stupňa základnej školy, žiakom strednej školy, študentom, zamestnancom a zákonným zástupcom ide o „respirátor“.

  Súbory na stiahnutie

  Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách s účinnosťou od 15. 3. 2021

   

  Zdroj: minedu.sk

   

 • VYHODNOTENIE SÚŤAŽE SMS - „Starý Mobil sem!“

  Výhry v súťaži SMS – „Starý Mobil sem!“

  Spoločnosť Orange Slovensko organizovala súťaž v zbere starých mobilov, do ktorej sa zapojila aj naša škola cez projekt Recyklohry. Do súťaže sa zapojilo 279 škôl z celého Slovenska a spolu odovzdali 18 055 starých mobilných telefónov. Z našej školy sa zúčastnilo 40 žiakov a odovzdali 254 mobilov.

   

  Zo všetkých zúčastnených žiakov na Slovensku v projekte Recyklohry boli vyžrebovaní aj naši traja žiaci, ktorí vyhrali ceny:

   

  Knižku Zberný dvor od B. Jobusa s podpisom priamo od autora získali:

  Alexander Revaj (5. D)  – odovzdal 14 mobilov

  Patrik Ratulovský (1. B) – odovzdal 26 mobilov

  Balíček od spoločnosti Asekol SK a NO Recyklohry vyhrala

                Sabína Pikošová (6. A) – aj keď odovzdala iba 3 mobily.

   

  Snahu našich žiakov zapojiť sa do tejto súťaže ocenila aj pani riaditeľka, ktorá odmenila cenami troch najaktívnejších žiakov s najväčším počtom odovzdaných mobilov.

  1. Adam Korman (2.D) – 45 mobilov
  2. Patrik Ratulovský (1.B) – 26 mobilov
  3. Viktória Gogoláková (8.C) – 25 mobilov

   

  VÝHERCOM SRDEČNE GRATULUJEME!

   

  Všetkým, ktorí sa do tejto súťaže zapojili a odbremenili životné prostredie od množstva odpadu z mobilných telefónov patrí naša VEĽKÁ VĎAKA. Zbierať mobily môžete aj naďalej, pretože súťaž o pekné ceny bude pokračovať aj v budúcom školskom roku.

  Teší nás, že sme vo Vás dokázali prebudiť environmentálne cítenie a zmysel pre ochranu životného prostredia.

   

   

 • Víťaz krajského kola Technickej olympiády

  Dňa 4. 2. 2021 sa v rámci Technickej olympiády konalo jej krajské kolo. V kategórii B, ktorá prebieha ako súťaž jednotlivcov, našu školu úspešne zastupoval Samuel Skočík z 6.A triedy. V konkurencii žiakov zo všetkých okresov Žilinského kraja sa stal jej víťazom. K jeho úspechu mu blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

 • Okresné kolo Geografickej olympiády

  Dňa 5. 2. 2021 sa konalo okresné kolo Geografickej olympiády, v ktorom našu školu reprezentovalo 9 súťažiacich – všetci žiaci boli úspešní riešitelia Geografickej olympiády.

  V kategórii G – 5. ročník nás reprezentovali žiaci z 5. D triedy:

  Hrubjaková Katarína – 4. miesto

  Juriga Michal – 5. miesto

  Juritková Linda – 11. miesto

  V kategórii F – 6. – 7. ročník nás reprezentovali žiaci zo 6. B triedy:

  Skurčák Dávid – 1. miesto – postupuje na krajské kolo

  Kovaličková Miriam – 4. miesto

  Zboňáková Lea – 5. miesto

  V kategórii E – 8. – 9. ročník nás reprezentovali žiaci z 8. A triedy:

  Marián Vargončík – 3. miesto – postupuje na krajské kolo

  Zboňák Jakub – 6. miesto

  Žofaj Rudolf – 11. miesto

  Všetkým žiakom gratulujem a postupujúcim do krajského kola prajem veľa úspechov. p.u. Toholová

 • Vyhodnotenie súťaže o najstaršiu (historickú) svadobnú fotografiu

  Od vyhlásenia súťaže sme s napätím očakávali, aká stará bude svadobná fotografia, ktorá získa prvenstvo. A musíme konštatovať, že pochádza naozaj z historického obdobia, zo začiatku 1. svetovej vojny, čiže z roku 1914. V súčasnosti má táto fotografia 107 rokov. Neuveriteľné! Skutočne z nej dýcha kus histórie... Na fotke, ktorá získala 1. miesto, sú manželia Kristína Straková a Pavol Šubjak a fotografiu nám do súťaže poslala Nela Kšenzuláková z 5. C triedy.

  Druhá najstaršia historická fotografia je z roku 1938, čiže spred 2. svetovej vojny. Sú na nej zachytení manželia Jozef a Paulína Adamčíkovci a fotku nám do súťaže poslal Matej Štefaňák zo 4. A triedy.

  Tretie miesto v súťaži o najstaršiu fotku získal deviatak Jakub Buška s fotografiou svojich prastarých rodičov Terézie a Jána Fernezovcov z roku 1947. Potešil nás aj priložený text, ktorý je plný Jakubových  spomienok na jeho prastarých rodičov.

  Netradičnou a zároveň štvrtou v poradí je fotografia americkej svadby mladomanželov, samozrejme, so slovenskými koreňmi. Mená mladomanželov sú Jane a Peter Kondra, ktorí sa zosobášili v októbri 1948. Súťažili s ňou žiaci Samuel Michaľák 3. B a Adela Michaľáková z 1. B triedy.

   

  Všetkým súťažiacim srdečne ďakujeme za zapojenie sa do súťaže a výhercom blahoželáme. Vecné ceny si výhercovia budú môcť prevziať v škole v priebehu budúceho týždňa, na presnom dátume sa ešte s nimi vopred dohodneme.

   

                                                                                         koordinátorky VMR

  Volám sa Jakub, som žiakom deviatej triedy, ktorú za chvíľu ukončím a vydám sa do sveta veľkých stredoškolákov. Momentálne mám štrnásť rokov, za týchto štrnásť rokov som mal česť spoznať len moju prastarú mamu, o prastarom otcovi som počul iba z rozprávania.

  Do súťaže o najstaršiu svadobnú fotografiu som vybral práve ich fotku. Pochádza z 12. 04. 1947. Prastará mama sa volala Terézia Fernezová, rod. Patrónová, a prastarý otec sa volal Ján Ferneza. Prababka mala úctyhodný vek, keď zomrela, dožila sa krásnych 87ich rokov, čiže prežila aj druhú svetovú vojnu a niekoľko ďalších dôležitých svetových míľnikov. Pradedka si nepamätám, keďže zomrel dávno predtým, než som sa ja narodil. O ňom som počul len z rozprávania. Spolu vychovali osem detí a dve deti – dvojičky – sa narodili už mŕtve. Prababku si tiež veľmi nepamätám pretože som bol malý, ale vždy si na ňu spomeniem. Vždy sme sa k nej na návštevu tešili spolu s  mojimi súrodencami. Bývala v malom žltom domčeku, tam pri kaplnke smerom do Gaceľa, cez rieku od nášho domu to bolo hneď naproti. Spomínam si, že sme sa z jej dvora vždy pozerali na náš dom a hovorili si, ako je to len blízko. Ja s mojimi súrodencami sme vždy sedeli na jednej kope na gauči, boli sme malí, asi sme sa dosť vtedy hanbili. Z tej izby sme vždy hľadeli na hlavnú cestu, ako jazdia všetky možné autá a aký je ruch bývať takto pri ceste. Hoci si na pradedka nespomeniem, verím, že aj on bol veľmi dobrý človek ako prababka. Keď som sa pozeral na ich svadobnú fotografiu, hneď som si pomyslel, že je to čistý ujo Jano, strašne sa mi na neho podobá. A prababka to bola veľmi pekná žena, na tej fotke je taká krásna, mladá a aká nežná. Šaty mala krásne a jednoduché, vtedy ich nemalo kedy zaujímať, akú vlečku im treba, čipku či aký závoj. V jednoduchosti je krása. Vtedy neriešili ani prírodu, kde sa pôjdu fotiť a aký veľmi kvalitný musí byť fotograf, stačilo im plátno s nejakým pozadím a bolo vybavené všetko v jednom. 

  Čo na záver? Myslím si, že to boli ľudia s veľkým srdcom a dobrou dušou. Samozrejme, chcel by som ich oboch spoznať lepšie, ale času a veku nerozkážem. ,,Prastarí rodičia nikdy však nezomrú, stávajú sa neviditeľnými.“ (Odin) Zostávajú navždy v našich srdciach. Vieme však už, že život je takýto: Zatiaľ čo prastarí rodičia majú tú česť vidieť naše narodenie a vyrastanie, my sme svedkami ich starnutia a rozlúčky so svetom. Ich strata je takmer vždy prvým zbohom, ktorému čelíme na tomto svete. (Odin) Spomienky na nich a ich slová, ktoré nám niekedy vštepovali, verím, že si zapamätáme navždy a zostanú aj v našich srdciach. To, čo nám zanechali ako dielo ich rúk, verím, že nám Pán zachová a ponechá pre všetky budúce generácie. Ďakujem Vám. Odpočívajte v pokoji!


 • Zahrajme sa na dizajnérov


 • Oznam školskej jedálne

  Oznamujeme rodičom, že nakoľko nedošlo k zmene zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách MPSVaR /naďalej sú dotácie na stravu/ zostávajú príspevky na režijné náklady na stravovanie v školskej jedálni v tej istej výške ako boli na začiatku školského roka 2020/21.

  Prosíme rodičov, aby si skontrolovali platby a zadali trvalý príkaz.

  Mesačná výška príspevku na režijné náklady pre:

  • deti školského veku   8,00 €
  • deti predškolského veku:
   • poldenná strava        8,00 €  
   • celodenná strava      11,40 €  

  V prípade nejasností kontaktujte vedúcu školskej jedálne na tel. 0910 433 550 alebo 043/5594287.

 • Súťaž o najstaršiu (historickú) svadobnú fotografiu

  Pri príležitosti Národného týždňa manželstva, ktorý začína už o týždeň 8.2.2021, vyhlasujeme v našej škole „Súťaž o najstaršiu (historickú) svadobnú fotografiu“. Môžete sa zapojiť tak, že doma alebo u starých rodičov pohľadáte  veľmi starú svadobnú fotografiu niekoho z vašej rodiny.  Môže to byť aj fotografia už nežijúceho páru. K fotke treba zistiť, z ktorého roku pochádza (aspoň približne, ak sa vám to podarí), ako aj mená manželov. Fotku je potrebné potom odfotiť (ak sa dá, tak čo najlepším foťákom) alebo preskenovať a poslať mailom na adresu: tisonovazsrabca@gmail.com alebo adrianaskrkova@gmail.com . V prípade, že nemáte mail, môžete ju poslať aj formou prílohy v správe cez Edupage (správu musíte potom adresovať na meno učiteľa – Mária Tisoňová alebo Adriána Škrková). Tešíme sa na vaše úlovky. Najstaršie fotky uverejníme aj na webovej stránke školy a v školskom časopise Rabconek. Víťazná fotografia bude navyše odmenená zaujímavou cenou. Bolo by veľmi milé, keby ste ku fotografii pridali aj pár pekných spomienok na manželský pár na fotke, ako si ich pamätajú vaši rodičia, či starí rodičia (nie je to podmienka súťaže). Súťažné príspevky nám môžete zasielať do nedele 14.2. 2021.

  (Poznámka: Zaslaním fotografie účastník súťaže udeľuje súhlas so zverejnením fotky na webovej stránke školy a v časopise Rabconek.)

strana: