Navigácia
Hlavná stránka Internetová ŽK Dôležité oznamy Novinky Fotoalbum Zverejňovanie Kontakt

Utorok 13. 4. 2021

 • Pripravujeme zber papiera

  Milí žiaci!

  Po viac než roku pripravujeme zber papiera. Bude prebiehať na budúci týždeň od pondelka 19.apríla do piatku 23.apríla. Papier môžete priniesť každý deň ráno pred vyučovaním do 8:00 alebo po vyučovaní do 16:00. V piatok môžete doniesť papier už len ráno do 8:00.

  Odmenení budú najlepší jednotlivci aj najaktívnejšie triedy.

   

 • Zápis do 1. ročníka

  Na zápis prosíme doniesť vyplnenú prihlášku, ktorá bude podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami dieťaťa. Prihlášku si prevezmite v MŠ alebo stiahnite TU. K zápisu je potrebný OP rodiča, ktorý príde dieťa zapísať a rodný list dieťaťa. Rodičia, ktorí žijete v zahraničí, si stiahnite prihlášku, vyplňte ju a pošlite emailom alebo poštou na adresu školy. 

  V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete informovať na tel. čísle: 043/55 76 150 alebo e-mailom na zsrabca@zsrabca.sk        

 • Vyučovanie po prázdninách

  Vyučovanie po veľkonočných prázdninách pokračuje od stredy 7.4. v nezmenenom režime, teda deti 1.stupňa sa učia prezenčne a deti 2. stupňa dištančne ( podľa rozvrhu on-line hodín).

  Pokyny na ďalšie obdobie budú zverejňované na stránke školy podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a pokynov ministerstva školstva.

 • Veľkonočné prázdniny

   

   

  Veľkonočné prázdniny pre našich žiakov začínajú vo štvrtok 1.apríla a trvajú do utorka 6.apríla. Vyučovanie bude opäť pokračovať od stredy 7.apríla.

  Prajeme všetkým našim žiakom, ich rodičom a našim zamestnancom požehnané sviatky prežité v kruhu svojej rodiny.

 • Darujte nám 2% z Vašich daní

  Vážení rodičia,

  aj tento rok sa obraciame na Vás s prosbou o poukázanie 2% z dane za rok 2020 pre Rodičovské združenie pri Základnej škole Rabča. Aj vďaka Vašim príspevkom môžeme tak skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole. Bližšie informácie v záložke 2% z dane (vľavo) alebo po kliknutí na odkaz.

 • Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách

  Bratislava – 18. marca 2021 – Ministerstvo školstva zverejnilo Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách s účinnosťou od 15. 3. 2021.

  V zmysle vyhlášky č. 111/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, od 15. marca 2021 platí nasledovné:

  Deti v materských školách a špeciálnych materských školách

  do 6 rokov veku nie sú povinné používať v zmysle vyhlášky ÚVZ SR „za účelom prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, alebo šatka a to na verejnosti v exteriéroch alebo na verejnosti v priestoroch interiérov budov“.

  Používanie takýchto ochranných pomôcok však vysoko odporúčame.

  Žiaci v základných školách – I. stupeň

  sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, alebo šatka a to na verejnosti v exteriéroch alebo na verejnosti v priestoroch interiérov budov“/domov/.

  Žiaci v základných školách – II. stupeň

  sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy“.

  Žiaci v špeciálnych základných školách

  v prípade, že sa na nich vzťahuje výnimka v zmysle vyhlášky ÚVZ SR z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest nie sú povinní používať preventívne ochranné pomôcky (napr. rúško alebo respirátor), v opačnom prípade sa riadia postupom vyššie uvedeným pre žiakov v základných školách na I. alebo na II. stupni.

  Žiaci v stredných školách

  sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy“.

  Žiaci v špeciálnych stredných školách

  v prípade, že sa na nich vzťahuje výnimka v zmysle vyhlášky ÚVZ SR z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest nie sú povinní používať preventívne ochranné pomôcky (napr. rúško alebo respirátor), v opačnom prípade sa riadia postupom vyššie uvedeným pre žiakov na stredných školách.

  Zamestnanci škôl a školských zariadení

  sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy“.

  Žiaci/zamestnanci v základných umeleckých školách a jazykových školách

  sa riadia primerane vyššie uvedenými opatreniami pre jednotlivé skupiny osôb, a teda taktiež postupujú v zmysle aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 111/2021.

  Výnimky

  Výnimky z prekrytia horných dýchacích ciest (nosenia rúška alebo respirátora) upravuje aktuálna vyhláška č. 111/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2021 dostupná online:

  https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_46_2021.pdf

  Na všetkých miestach, kde sa v manuáloch pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021 zverejnených na https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/ používa slovo „rúško“, vo vzťahu k žiakom II. stupňa základnej školy, žiakom strednej školy, študentom, zamestnancom a zákonným zástupcom ide o „respirátor“.

  Súbory na stiahnutie

  Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách s účinnosťou od 15. 3. 2021

   

  Zdroj: minedu.sk

   

 • Oznam pre žiakov 1.stupňa

  Žiaci 1.- 4.ročníka pokračujú aj naďalej  (od 22.3.) v prezenčnom vyučovaní, iba triedy 3.A a 4.A sa učia dištančne. Upozorňujeme však, že ŠKD nebude fungovať.  ŠJ je v prevádzke.

 • Oznam

  Vážení  rodičia,

  od 16.03.2021 sa brány materskej školy v Gaceli opäť otvoria, kde sa obnoví prezenčná forma výchovno-vzdelávacieho procesu. Avšak, len pre tých rodičov ktorí obaja pracujú a charakter ich práce im nedovoľuje pracovať z domu. Naďalej platí podmienka preukázania sa 7 dňovým  negatívnym PCR alebo antigénovým testom plus potvrdenie o vykonávaní práce na pracovisku.  Kvôli aktuálnej situácií s COVID 19 zvážte umiestnenie vášho dieťaťa do materskej školy.  Za pochopenie Ďakujeme  

 • VYHODNOTENIE SÚŤAŽE SMS - „Starý Mobil sem!“

  Výhry v súťaži SMS – „Starý Mobil sem!“

  Spoločnosť Orange Slovensko organizovala súťaž v zbere starých mobilov, do ktorej sa zapojila aj naša škola cez projekt Recyklohry. Do súťaže sa zapojilo 279 škôl z celého Slovenska a spolu odovzdali 18 055 starých mobilných telefónov. Z našej školy sa zúčastnilo 40 žiakov a odovzdali 254 mobilov.

   

  Zo všetkých zúčastnených žiakov na Slovensku v projekte Recyklohry boli vyžrebovaní aj naši traja žiaci, ktorí vyhrali ceny:

   

  Knižku Zberný dvor od B. Jobusa s podpisom priamo od autora získali:

  Alexander Revaj (5. D)  – odovzdal 14 mobilov

  Patrik Ratulovský (1. B) – odovzdal 26 mobilov

  Balíček od spoločnosti Asekol SK a NO Recyklohry vyhrala

                Sabína Pikošová (6. A) – aj keď odovzdala iba 3 mobily.

   

  Snahu našich žiakov zapojiť sa do tejto súťaže ocenila aj pani riaditeľka, ktorá odmenila cenami troch najaktívnejších žiakov s najväčším počtom odovzdaných mobilov.

  1. Adam Korman (2.D) – 45 mobilov
  2. Patrik Ratulovský (1.B) – 26 mobilov
  3. Viktória Gogoláková (8.C) – 25 mobilov

   

  VÝHERCOM SRDEČNE GRATULUJEME!

   

  Všetkým, ktorí sa do tejto súťaže zapojili a odbremenili životné prostredie od množstva odpadu z mobilných telefónov patrí naša VEĽKÁ VĎAKA. Zbierať mobily môžete aj naďalej, pretože súťaž o pekné ceny bude pokračovať aj v budúcom školskom roku.

  Teší nás, že sme vo Vás dokázali prebudiť environmentálne cítenie a zmysel pre ochranu životného prostredia.

   

   

 • Pozdrav k MDŽ

  Túto kyticu posielame na diaľku  všetkým žienkam v našom veľkom kolektíve ZŠ, MŠ a ŠJ - pani učiteľkám, asistentkám, ekonómkam, kuchárkam, upratovačkám a vrátničkám k MDŽ. Vážime si Vašu prácu. Ďakujeme Vám za to, že skrášľujete našu školu svojím úsmevom, prihovárate sa deťom milým slovom a šírite okolo seba dobrú náladu.  Prajeme Vám pekný deň.

 • Víťaz krajského kola Technickej olympiády

  Dňa 4. 2. 2021 sa v rámci Technickej olympiády konalo jej krajské kolo. V kategórii B, ktorá prebieha ako súťaž jednotlivcov, našu školu úspešne zastupoval Samuel Skočík z 6.A triedy. V konkurencii žiakov zo všetkých okresov Žilinského kraja sa stal jej víťazom. K jeho úspechu mu blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

 • Okresné kolo Geografickej olympiády

  Dňa 5. 2. 2021 sa konalo okresné kolo Geografickej olympiády, v ktorom našu školu reprezentovalo 9 súťažiacich – všetci žiaci boli úspešní riešitelia Geografickej olympiády.

  V kategórii G – 5. ročník nás reprezentovali žiaci z 5. D triedy:

  Hrubjaková Katarína – 4. miesto

  Juriga Michal – 5. miesto

  Juritková Linda – 11. miesto

  V kategórii F – 6. – 7. ročník nás reprezentovali žiaci zo 6. B triedy:

  Skurčák Dávid – 1. miesto – postupuje na krajské kolo

  Kovaličková Miriam – 4. miesto

  Zboňáková Lea – 5. miesto

  V kategórii E – 8. – 9. ročník nás reprezentovali žiaci z 8. A triedy:

  Marián Vargončík – 3. miesto – postupuje na krajské kolo

  Zboňák Jakub – 6. miesto

  Žofaj Rudolf – 11. miesto

  Všetkým žiakom gratulujem a postupujúcim do krajského kola prajem veľa úspechov. p.u. Toholová

 • Karneval na HZŠ

  Aj keď v tejto ťažkej dobe, ale na našej škole sme mali karneval. Bolo to veru zvláštne, všetci sme mali rúška a bolo to iné ako sme obyčajne zvyknutí. Ale boli sme radi, že sa nám naskytla aspoň takáto príležitosť byť so svojimi spolužiakmi a kamarátmi. Masky boli všelijaké, od princezien, bojovníkov, lekárov aj iné vymyslené bytosti. Bolo sa na čo pozerať. Väčšina masiek bola vyrobená doma a o to viac si to ceníme. Všetci sme sa super zabavili aj v týchto nezvyčajných časoch a týmito opatreniami. Občerstvili sme sa pizzou a inými dobrotami. Tešili sme sa z toho, že sme si to spoločne užili.

                                                                  Reportáž pripravili: Sandrička Skurčáková, Vaneska Jurášková 4.D  

  Fotogaléria:

 • Vyhodnotenie súťaže o najstaršiu (historickú) svadobnú fotografiu

  Od vyhlásenia súťaže sme s napätím očakávali, aká stará bude svadobná fotografia, ktorá získa prvenstvo. A musíme konštatovať, že pochádza naozaj z historického obdobia, zo začiatku 1. svetovej vojny, čiže z roku 1914. V súčasnosti má táto fotografia 107 rokov. Neuveriteľné! Skutočne z nej dýcha kus histórie... Na fotke, ktorá získala 1. miesto, sú manželia Kristína Straková a Pavol Šubjak a fotografiu nám do súťaže poslala Nela Kšenzuláková z 5. C triedy.

  Druhá najstaršia historická fotografia je z roku 1938, čiže spred 2. svetovej vojny. Sú na nej zachytení manželia Jozef a Paulína Adamčíkovci a fotku nám do súťaže poslal Matej Štefaňák zo 4. A triedy.

  Tretie miesto v súťaži o najstaršiu fotku získal deviatak Jakub Buška s fotografiou svojich prastarých rodičov Terézie a Jána Fernezovcov z roku 1947. Potešil nás aj priložený text, ktorý je plný Jakubových  spomienok na jeho prastarých rodičov.

  Netradičnou a zároveň štvrtou v poradí je fotografia americkej svadby mladomanželov, samozrejme, so slovenskými koreňmi. Mená mladomanželov sú Jane a Peter Kondra, ktorí sa zosobášili v októbri 1948. Súťažili s ňou žiaci Samuel Michaľák 3. B a Adela Michaľáková z 1. B triedy.

   

  Všetkým súťažiacim srdečne ďakujeme za zapojenie sa do súťaže a výhercom blahoželáme. Vecné ceny si výhercovia budú môcť prevziať v škole v priebehu budúceho týždňa, na presnom dátume sa ešte s nimi vopred dohodneme.

   

                                                                                         koordinátorky VMR

  Volám sa Jakub, som žiakom deviatej triedy, ktorú za chvíľu ukončím a vydám sa do sveta veľkých stredoškolákov. Momentálne mám štrnásť rokov, za týchto štrnásť rokov som mal česť spoznať len moju prastarú mamu, o prastarom otcovi som počul iba z rozprávania.

  Do súťaže o najstaršiu svadobnú fotografiu som vybral práve ich fotku. Pochádza z 12. 04. 1947. Prastará mama sa volala Terézia Fernezová, rod. Patrónová, a prastarý otec sa volal Ján Ferneza. Prababka mala úctyhodný vek, keď zomrela, dožila sa krásnych 87ich rokov, čiže prežila aj druhú svetovú vojnu a niekoľko ďalších dôležitých svetových míľnikov. Pradedka si nepamätám, keďže zomrel dávno predtým, než som sa ja narodil. O ňom som počul len z rozprávania. Spolu vychovali osem detí a dve deti – dvojičky – sa narodili už mŕtve. Prababku si tiež veľmi nepamätám pretože som bol malý, ale vždy si na ňu spomeniem. Vždy sme sa k nej na návštevu tešili spolu s  mojimi súrodencami. Bývala v malom žltom domčeku, tam pri kaplnke smerom do Gaceľa, cez rieku od nášho domu to bolo hneď naproti. Spomínam si, že sme sa z jej dvora vždy pozerali na náš dom a hovorili si, ako je to len blízko. Ja s mojimi súrodencami sme vždy sedeli na jednej kope na gauči, boli sme malí, asi sme sa dosť vtedy hanbili. Z tej izby sme vždy hľadeli na hlavnú cestu, ako jazdia všetky možné autá a aký je ruch bývať takto pri ceste. Hoci si na pradedka nespomeniem, verím, že aj on bol veľmi dobrý človek ako prababka. Keď som sa pozeral na ich svadobnú fotografiu, hneď som si pomyslel, že je to čistý ujo Jano, strašne sa mi na neho podobá. A prababka to bola veľmi pekná žena, na tej fotke je taká krásna, mladá a aká nežná. Šaty mala krásne a jednoduché, vtedy ich nemalo kedy zaujímať, akú vlečku im treba, čipku či aký závoj. V jednoduchosti je krása. Vtedy neriešili ani prírodu, kde sa pôjdu fotiť a aký veľmi kvalitný musí byť fotograf, stačilo im plátno s nejakým pozadím a bolo vybavené všetko v jednom. 

  Čo na záver? Myslím si, že to boli ľudia s veľkým srdcom a dobrou dušou. Samozrejme, chcel by som ich oboch spoznať lepšie, ale času a veku nerozkážem. ,,Prastarí rodičia nikdy však nezomrú, stávajú sa neviditeľnými.“ (Odin) Zostávajú navždy v našich srdciach. Vieme však už, že život je takýto: Zatiaľ čo prastarí rodičia majú tú česť vidieť naše narodenie a vyrastanie, my sme svedkami ich starnutia a rozlúčky so svetom. Ich strata je takmer vždy prvým zbohom, ktorému čelíme na tomto svete. (Odin) Spomienky na nich a ich slová, ktoré nám niekedy vštepovali, verím, že si zapamätáme navždy a zostanú aj v našich srdciach. To, čo nám zanechali ako dielo ich rúk, verím, že nám Pán zachová a ponechá pre všetky budúce generácie. Ďakujem Vám. Odpočívajte v pokoji!


 • Deň svätého Valentína – 14. február

   

  Láska je ten najkrajší a najvzácnejší cit, ktorý sa dá prejaviť mnohými spôsobmi. Takou príležitosťou je i Deň sv. Valentína, čiže sviatok zaľúbených, kedy si vyznávame lásku viac ako inokedy, dávame najavo svoje city a obdarúvame sa maličkosťami, ktoré nám vyčaria úsmev na tvári. Každý z nás si praje, aby bol milovaný a šťastný. A šťastie, to sa neraz ukrýva i v tých najmenších daroch.

  Preto ponúkame našim žiakom možnosť napísať valentínsky pozdrav svojim spolužiakom, kamarátom, rodičom, pani učiteľkám, pánom učiteľom,....  Valentínskym pozdravom môžete vyjadriť svoje sympatie, uznanie, poďakovanie, ocenenie či povzbudenie. Valentínka mladších žiakov môže mať podobu pohľadnice, nakresleného obrázka či papierového srdiečka. Starší žiaci môžu okrem klasických valentínok poslať pozdrav napríklad vo zvukovej forme, či forme videopozdravu. Tvorivosti a fantázii sa medze nekladú. Avšak nezabúdame na to, že valentínkou vyjadrujeme pozitívne city, nesmie nikoho urážať a znevažovať.

  Svoje valentínske pozdravy si môžete poslať navzájom (odfotíte valentínku a pošlete fotografiu, prípadne nahrávky poslať cez Teams), ak však chcete poslať anonymne, pošlite pani učiteľkám Tisoňovej alebo Škrkovej (cez Teams, Edupage, do soboty večera) a ony ich pošlú daným žiakom. J

  Tešíme sa na vaše valentínske výtvory a prajeme vám (nielen) k sviatku zaľúbených veľa lásky a porozumenia, ako aj vyjadrujeme povzbudenie do ďalšieho obdobia, kedy nemáme možnosť tráviť svoj čas v kruhu našich kamarátov a spolužiakov.

   

                                                                                       koordinátorky VMR

   

 • Zahrajme sa na dizajnérov


 • Oznam školskej jedálne

  Oznamujeme rodičom, že nakoľko nedošlo k zmene zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách MPSVaR /naďalej sú dotácie na stravu/ zostávajú príspevky na režijné náklady na stravovanie v školskej jedálni v tej istej výške ako boli na začiatku školského roka 2020/21.

  Prosíme rodičov, aby si skontrolovali platby a zadali trvalý príkaz.

  Mesačná výška príspevku na režijné náklady pre:

  • deti školského veku   8,00 €
  • deti predškolského veku:
   • poldenná strava        8,00 €  
   • celodenná strava      11,40 €  

  V prípade nejasností kontaktujte vedúcu školskej jedálne na tel. 0910 433 550 alebo 043/5594287.

 • Súťaž o najstaršiu (historickú) svadobnú fotografiu

  Pri príležitosti Národného týždňa manželstva, ktorý začína už o týždeň 8.2.2021, vyhlasujeme v našej škole „Súťaž o najstaršiu (historickú) svadobnú fotografiu“. Môžete sa zapojiť tak, že doma alebo u starých rodičov pohľadáte  veľmi starú svadobnú fotografiu niekoho z vašej rodiny.  Môže to byť aj fotografia už nežijúceho páru. K fotke treba zistiť, z ktorého roku pochádza (aspoň približne, ak sa vám to podarí), ako aj mená manželov. Fotku je potrebné potom odfotiť (ak sa dá, tak čo najlepším foťákom) alebo preskenovať a poslať mailom na adresu: tisonovazsrabca@gmail.com alebo adrianaskrkova@gmail.com . V prípade, že nemáte mail, môžete ju poslať aj formou prílohy v správe cez Edupage (správu musíte potom adresovať na meno učiteľa – Mária Tisoňová alebo Adriána Škrková). Tešíme sa na vaše úlovky. Najstaršie fotky uverejníme aj na webovej stránke školy a v školskom časopise Rabconek. Víťazná fotografia bude navyše odmenená zaujímavou cenou. Bolo by veľmi milé, keby ste ku fotografii pridali aj pár pekných spomienok na manželský pár na fotke, ako si ich pamätajú vaši rodičia, či starí rodičia (nie je to podmienka súťaže). Súťažné príspevky nám môžete zasielať do nedele 14.2. 2021.

  (Poznámka: Zaslaním fotografie účastník súťaže udeľuje súhlas so zverejnením fotky na webovej stránke školy a v časopise Rabconek.)

 • Oznam MŠ

  Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť že prihlášky do materskej školy budú k dispozícií v období od 1.3.2021 do 30.4.2021.

  Prihlášku je možné si vyzdvihnúť v materskej škole, alebo stiahnuť priamo na stránke školy v sekcii „Tlačivá a dokumenty“

  Obdobie od 1.3.2021 do 30.4.2021 je zároveň obdobím, kedy je potrebné vypísanú a podpísanú prihlášku do materskej školy priniesť.

 • Rozvrh

  V druhom polroku budú mať žiaci 2.stupňa upravený rozvrh on-line hodín. Platiť bude od zajtra 1.2.2021.  Žiaci dostali svoj rozvrh prostredníctvom správy. Účasť žiakov na hodinách je povinná a rodičia majú povinnosť ospravedlniť prípadnú neúčasť žiaka na hodine.

strana: