Navigácia
Hlavná stránka Internetová ŽK Dôležité oznamy Novinky Fotoalbum Zverejňovanie Kontakt

Streda 28. 10. 2020

 • ZMENA PRE MATERSKÉ ŠKOLY

  Materské školy budú počas jesenných školských prázdnin, tak ako aj doposiaľ, v prevádzke v závislosti od aktuálnych potrieb zákonných zástupcov detí, prednostne tých, ktorí sa aktívne zúčastnia na zabezpečení plošného testovania obyvateľov. Zriaďovateľ materskej školy môže prevádzku materskej školy v čase jesenných školských prázdnin prerušiť v zmysle platnej legislatívy, ak zákonní zástupcovia neprejavia záujem o prevádzku materskej školy. 

  V čase riadnej prevádzky materskej školy môže riaditeľka/riaditeľ materskej školy požiadať zákonných zástupcov dieťaťa, ktorí sú nezamestnaní alebo sú na rodičovskej či materskej dovolenke, aby si, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu súvisiacu s výskytom a šírením ochorenia COVID-19, ponechali dieťa v domácej starostlivosti a nedávali ho do materskej školy. Bez súhlasu zákonného zástupcu ale nie je možné obmedziť dochádzku žiadneho dieťaťa do materskej školy.

  Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy „Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.“  Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Materská škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.

 • Oznam

  Vážení rodičia,

  ZŠ s MŠ v Rabči ďakuje všetkým, ktorí využili bezplatnú možnosť otestovať  sa na COVID-19. Pomáhame tým znížiť riziko ďalšieho prenosu tejto infekčnej choroby medzi našimi deťmi a zamestnancami.

  Od 01.10.2020 je vyhlásený núdzový stav a od 24.10.2020 do 01.11.2020 platí zákaz vychádzania, preto sa správajme zodpovedne. Vzhľadom na veľké množstvo otázok a podnetov sme sa rozhodli, že na anonymné otázky a podnety reagovať nebudeme.

   V súvislosti s celoplošným testovaním upozorňujeme rodičov, že osoby, ktoré sa nepreukážu negatívnym testom, musia ostať v domácej karanténe. Pri domácej karanténe sa uplatňujú rovnaké zásady aj na osoby žijúce v jednej domácnosti.

  Všetky súvisiace informácie a podrobnosti nájdete na:

  www.somzodpovedny.sk

  www.korona.gov.sk

  www.mosr.sk

  www.minv.sk

  alebo na webových stránkach ďalších ministerstiev alebo ústredných orgánov štátnej správy, resp.  v Uznesení vlády SR č. 678 z 22.10.2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhlásenia núdzového stavu podľa čl. 5 ústav zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečností štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30.09.2020.   

 • Oznam pre žiakov 1.-4.ročníka

  Vzhľadom na pozitívny výsledok testovania niektorých ped. zamestnancov prechádza vyučovanie detí na 1.stupni od 27.10. na dištančnú výuku, čiže nebudú chodiť do školy, ale budú sa učiť doma pod vedením triednych učiteliek. V piatok 30.10. a v pondelok 2.11. budú jesenné prázdniny. Do školy sa vrátia od utorka 3.11.2020.

 • OZNAM MŠ

  Materská škola oznamuje, že od 26.10.2020 pokračuje vo výchovno-vzdelávacom procese, v plynulej prevádzke vo svojich triedach. Všetci pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci MŠ boli na celoplošnom testovaní, pričom výsledok je negatívny. Žiadame rodičov, aby naďalej dodržiavali bezpečnostno-hygienické opatrenia a do MŠ priviedli dieťa, kde v rodine sú všetci negatívni. Do MŠ nemožno priviesť dieťa, ak sa rodičia nedali otestovať alebo výsledok testov vyšiel pozitívny! Pre deti sú rúška v MŠ naďalej na báze dobrovoľnosti. Chráňte seba i nás.

                                           ĎAKUJEME, ŽE STE ZODPOVEDNÍ...

                                                                                                                  Kolektív MŠ

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ udeľuje riaditeľské voľno žiakom 1.-4.ročníka na ulici Rabčická 410 v pondelok 26.10.2020 z dôvodu odstávky elektrickej energie. Zatvorený bude aj Školský klub detí. Vyučovanie bude pokračovať od utorka 27.10. 2020.

 • Milión detí

  Milión detí sa 18. októbra bude modliť ruženec za mier a jednotu vo svete.

 • Oznam pre žiakov 3.B

  Vo štvrtok 15.októbra zostanú žiaci 3.B doma z bezpečnostno-hygienických dôvodov. V piatok budú pokračovať vo vyučovaní.                                                                                                                                                                       Ďakujeme

 • Plavecký výcvik 3.ročník

  Od 21.10 do 25.10 sme sa so žiakmi  3.A, 3.B a 3.C triedy zúčastnili plaveckého výcviku v Aqua Relaxe Dolný Kubín. Na deti čakal tím profesionálnych inštruktorov, na čele s pánom Ivanom Skirčákom. Žiaci absolvovali základný plavecký výcvik, v ktorom sa naučili základy plávania. Po výcviku si oddýchli vo vodnom svete. Po absolvovaní výcviku každý žiak získal mokré vysvedčenie, sladkú odmenu a 3-hod. vstupenku do Aquaparku Dolný Kubín.

   

                                                                  Mgr. Ogureková, Mgr. Michaľaková, Mgr. Miklušáková

 • Plavecký výcvik

  Od 28.09.2020 do 02.10.2020 sa konal plavecký výcvik v AquaRelaxe Dolný Kubín, ktorý viedol pán Ivan Skirčák s tímom profesionálnych inštruktorov. Žiaci štvrtých ročníkov opäť vymenili svoje školské lavice za plavecké bazény. Cieľom výcviku bolo zdokonaliť už čiastočné plavecké schopnosti žiakov. Deti sa na každý deň výcviku veľmi tešili. Počas výcviku mali možnosť využiť aj atrakcie AquaRelaxu. Kurzy sa končili odovzdávaním „MOKRÝCH VYSVEDČENÍ“ a sladkými odmenami pre žiakov. Od prevádzkovateľa AquaRelaxu Dolný Kubín dostal každý žiak ako bonus 3-hod. vstupenku do Aquaparku Dolný Kubín.

                                                                                        Mgr. Gabrielová, Mgr. Skurcoňáková

 • Návrat žiaka do školy po chorobe

  Pripomíname rodičom, že ak dieťa chýbalo na vyučovaní tri po sebe idúce pracovné dni (a viac), musí pri návrate do školy priniesť vypísané tlačivo :Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. V prípade, že dieťa muselo byť v povinnej karanténe kvôli pozitívnemu testu na Covid 19 u rodiča, je potrebné si vyžiadať potvrdenie u lekára, ktorý katanténu nariadil.

   

  Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti(1).docx

 • Škola v prírode

  ... 5 dní v zajatí Račkovej doliny

  ... 5 dní poznávacieho relaxu

  ... 5 dní nekonečných hier a stavania lesných príbytkov

  ... 5 dní v objatí našich drevených strážcov drevuliakov

  ...  bolo nám čarovne, tak ako o tom hovorili legendy o Račkovej doline

  ... do našich srdiečok sa nadlho usídlila harmónia na duši z krídel anjela, ktorý stráži už celé roky pokoj v doline,  kde sme strávili najkrajšiu školu v prírode. Ďakujeme

   

 • Deň mlieka

  V piatok 25. septembra 2020 sme si na našej škole pripomenuli Deň mlieka. Žiaci, aj pani učiteľky, prišli v bielych tričkách a priniesli si mliečnu desiatu. Pani učiteľky pripravili pracovné listy s tematikou mlieka, básničky o mliečku, ktoré si žiaci prepísali na písaní a na hudobnej výchove sa naučili spievať pesničku o mlieku. Spoločne si pozreli Cestu mlieka, kde im kravička Elička rozprávala o živote kravičiek v kravínoch. Na záver tohto dňa sme sa spoločne odfotografovali  vo svojich triedach.

   

                                                                                                                 PaedDr. Grobarčíková Helena

 • Rezbári v našej obci – dolná základná škola

  V minulých dňoch , od 14.09. do 18.09.2020, prebiehal v Rabči rezbársky plenér . Zúčastnili sa na ňom umeleckí rezbári z celej Oravy, ktorí spracovávali topoľové drevo. Vytvorili drevený betlehem, ktorý ostane súčasťou výzdoby našej krásnej obce. Formou svojho rezbárskeho umenia nám predstavili krásu vytvorenú z dreva. Pokochať sa ich výtvormi sa boli aj mladší žiaci z dolnej základnej školy.  Deťom sa páčilo, keď videli, aké nástroje majstri používali. Títo im ochotne odpovedali na ich zvedavé otázky. Veríme, že sme im sprostredkovali pekný umelecký zážitok.    

                                                                                                učitelia 1. – 4. ročníka

 • Rezbári v našej obci....HZŠ

  V septembri  sa v našej obci uskutočnila tvorba drevených jasličiek (betlehema) umeleckými rezbármi. Aj my žiaci sme si ich prácu išli poprezerať.  Na začiatku  nás privítali rezbári. Zostali  sme milo prekvapení a hneď sme sa ich začali vypytovať: „Z akého dreva  sa vyrábajú sochy?“ Odpovedali nám, že  z topoľového dreva. Ďalej  nám ukázali nástroje, boli to: dláto, pílka, kladivo, hoblík, vŕtačka, striekacia pištoľ, nožíky. Medzi  vyrezanými sochami  bola Panna Mária, oslík, Ježiško, strom, Jozef, vôl  a traja králi. Začali nám ukazovať ako sa to vyrába. Mohli sme si aj niečo skúsiť vyrezať. Takto vyrezané dreva vyhobľovali,  aby sme si nezabili triesku. Bolo to veľmi ťažké, ale veľmi sa nám to páčilo. Rezbárom a organizátorom ďakujeme a prajeme, aby sa ich úsilie páčilo obyvateľom obce .         

            Reportáž napísali: Klára Kozákova, Michal Štefaňák a Timotej Juritka 4.D, p.u. Zborteková

  Fotogaléria:

 • Včelárska vandrovka na Hornej škole

  V stredu 9.9. 2020 k nám zavítal ujo včelár Drahoš Daloš. Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavosti zo života včiel. Vyskúšali si ochranné oblečenie včelára. Ochutnali výborný kvetový med. Na záver dostal každý žiak pracovný list so zaujímavosťami o včielkach a tiež s úlohami, v ktorých si žiaci vyskúšali čo si zapamätali. Ďakujeme ujovi včelárovi a Oravskému kultúrnemu  stredisku v Dolnom Kubíne za „Včelársku vandrovku“.

                                                                    Kolektív žiakov a pedagógov HZŠ

 • Oznam

  Oznamujeme rodičom, že svoje deti si môžu odhlásiť  z obedov nie len cez aplikáciu (strava.cz), ale aj SMS na tel. čísle 0910 433 550 v daný deň najneskôr do 6:30 ráno.  

 • OZNAM ŠKD

  Oznamujeme rodičom detí, ktoré navštevujú školský klub detí, že z dôvodu protiepidemiologických opatrení nie je možné vyzdvihnúť si dieťa v triede. Pri príchode ku škole je potrebné telefonicky kontaktovať vychovávateľku na nižšie uvedených telefónnych číslach a dieťa bude následne odoslané z ŠKD.

  Mgr. Elena Škorvánková, 0911 702 778

  Mgr. Marcela Gabrielová, 0907 606 150

  Mgr. Mariana Kolčáková, 0907 120 564

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Informácie k otvoreniu školského roka

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Pred nami je nový školský rok. Slávnostné otvorenie školského roka bude 2.septembra 2020 o 9:00. Je potrebné  pozorne si prečítať pokyny k otvoreniu nového školského roka.

  • Podľa pokynov ministerstva školstva školy neorganizujú hromadné slávnostné otvorenie školského roka kvôli prevencii pred šírením ochorenia COVID-19. Preto spoločné otvorenie školského roka pred budovou školy nebude.
  • Všetci žiaci pôjdu rovno do školy ( najskôr od 8:30). Do budovy školy môžu vstúpiť so svojimi deťmi iba rodičia prvákov (iba jeden rodič).
  • Pri vstupe do budovy školy vykonajú všetci žiaci, učitelia a rodičia prvákov dezinfekciu rúk a musia mať na tvári rúško.
  • Triednym učiteľom odovzdá každý žiak vyplnený a rodičmi podpísaný Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka.
  • Je nutné, aby si každý žiak priniesol už v prvý deň školského vyučovania do školy 2 rúška, papierové vreckovky, prezuvky.
  • Obedy pre žiakov ZŠ začínajú od štvrtka 3. septembra.
  • Upozorňujeme, že do 15.9. bude bufet zatvorený, preto je potrebné, aby si deti nosili desiatu.
  • Všetky dôležité oznamy a informácie sa deti dozvedia od triednych učiteľov.

  Veríme, že to spoločnými silami zvládneme a naša škola bude mať celý rok zelenú. Preto prosíme všetkých žiakov a rodičov o trpezlivosť, zodpovednosť, spoluprácu a rešpektovanie pokynov a nariadení. Všetky zmeny a informácie budeme zverejňovať na webe školy, preto Vás žiadame, aby ste sledovali naše novinky a oznamy, najlepšie prostredníctvom aplikácie Edupage.

  Ďakujeme.

   

  Tlačivá:

  Zdravotný dotazník.docx

  Vyhlásenie zákonného zástupcu.docx

   

 • Oznam školskej jedálne.

  Oznamujeme rodičom, že v školskej jedálni sa prvý vyučovací deň 2.9.2020 nepripravuje strava pre žiakov ZŠ.

  Obedy budú až od 3.9.2020.

  Upozorňujeme rodičov detí prihlásených na stravovanie v minulom školskom roku 2019/2020, že ak dieťa nemá záujem o stravovanie v tomto školskom roku 2020/21, je potrebné odhlásiť ich u vedúcej školskej jedálne do 31.8.2020  tel. 043 5594287    tel. 043 5594116.

   Pri odhlásení treba doniesť aj evidenčný čip a bude mu vrátená zálohová platba za 6 eur.

   

 • OZNAM MŠ

  Materská škola oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021, spojené so zápisom do MŠ, sa uskutoční 2.9.2020 t.j. streda v čase od 9.00 – 11.30 hod. Do MŠ je potrebné priniesť si prezuvky. Zoznamy detí zaradených do príslušných tried si nájdete na vstupných dverách do budovy – Blok A (vchod č.1,č.2), Blok C (vchod od telocvične). Všetky dôležité pokyny a informácie sa dozviete priamo v MŠ u svojich triednych učiteliek. Prosíme o dodržanie všetkých bezpečnostných opatrení.

                                                                                                  Ďakujeme

strana: