Navigácia
Hlavná stránka Internetová ŽK Dôležité oznamy Novinky Fotoalbum Zverejňovanie Kontakt

Piatok 4. 12. 2020

 • Zber elektroodpadu

 • Čo nám jesenná príroda nadelila

  V našej škole sa uskutočnila jesenná výtvarná súťaž z prírodných materiálov.

  Z 2.E sa zapojili títo žiaci: Tobias, Timotej, Danko, Dominik, Rudko,

  Jozef, Matúš, Martin, Nelka, Nikolka, Betka, Emmka.

  Z 3.D sa zapojili títo žiaci: Peťo, Adam, Filip S., Miloš, Tamara, Nelka ,Erika,

  Karolína, Marko B., Mária, Marko P., Alžbetka.

  Zo 4.D sa zapojili títo žiaci: Dávid B.,Vaneska, Karolína, Sandra, Timotej, Klaudia,

  Jakub, Janka, Natálka, Klára, David L .

  Všetci umelci boli odmenení peknými cenami a pochvalou triednych učiteliek.

                             Marko Plevják, Alžbetka Domiňáková, Mária Jagelková, Filipko Pajunk, 3.D

 • Čas Dušičiek

  November patrí  modlitbám  za zosnulých. Tento rok sme nemohli kvôli pandémii chodievať na cintorín. Modlili sme sa doma s rodinou. Spolu v škole sme si vyrobili sviece. Dali sme si ich na tanieriky, a nalepili sme si tam srdiečka, na ktoré sme písali mená zosnulých, za ktorých sme sa pomodlili. Mysleli sme v modlitbách aj na duše, za ktoré sa nemá kto modliť , za nenarodené deti....Ale aj na významné osobnosti našej obce , na vdp. Františka Zibrina, na vdp. Jána Keceru, vďaka ktorému máme aj postavenú našu školu.  V čase Dušičiek zomrel aj náš otec biskup Štefan Sečka, tak naše modlitby boli aj za jeho dušu.  Odpočívajte v pokoji.

                                        Erika Skurčáková, Tamarka Jagelková, Nelka Juritková, Karolínka Klušáková , 3.D

 • Záložka do knihy spája školy

     Aj napriek mimoriadnej situácii sme sa  tento rok opäť zapojili do projektu Záložka do knihy spája školy.

     V rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti  a medzipredmetových vzťahov sme so žiakmi ešte v októbri zhotovovali záložky na tému Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze. Našťastie sa nám podarilo zhotoviť dostatok záložiek, ktoré sme si v priebehu novembra „vymenili“ so Základnou školou s materskou školou Skačany.

    Teší nás, že sme mohli spojiť príjemné s užitočným, a hreje nás pocit z dobre vykonanej práce.

 • Akadémia Mateja Tótha

  Naša škola sa zapojila do projektu „Akadémia Mateja Tótha“  . Prosíme rodičov a žiakov našej školy o hlasovanie za dobrú vec. Hlas je možné dať našej škole každý deň na stránke www.akadémia.o2.sk

  Vo vyhľadávaní zadáte Rabča. Škola je zaradená do škôl nad 351 žiakov.

  Šport je pre deti nesmierne dôležitý. Pravidelná fyzická aktivita je spojená s okamžitým aj dlhodobým prínosom pre zdravie detí (psychická pohoda, lepšia kontrola hmotnosti a menšia pravdepodobnosť vzniku nadváhy, nižší tlak, zlepšená srdcovo-cievna činnosť a činnosť dýchacieho aparátu). Problémom súčasnosti sa však stáva klesajúca fyzická aktivita dnešných detí, ktorú nahrádza čas strávený v spoločnosti televízora, DVD, alebo počítača. Pomôžte nám zatraktívniť šport pre naše deti aj formou športovej akadémie.

  Už tretí ročník O2 Športovej akadémie Mateja Tótha sa teší veľkému záujmu škôl. Súťažiť a získať ju môže aj vaša škola (VIDEO) | TOUCHIT

 • Projekt: ,, Poďakovanie zdravotníkom a armáde pri celoplošnom testovaní a v boji proti pandémii Covid-19 “

  Projekt: ,, Poďakovanie zdravotníkom a armáde pri celoplošnom testovaní  a v  boji proti pandémii  Covid-19 “ 

  S nápadom p. učiteľky Lenky Cubinkovej Bajkovej  a realizáciou p.uč. Slovíkovej  a výtvarným poďakovaním žiakov 4.A sme zrealizovali náš malý projekt ,,Poďakovanie zdravotníkom a armáde pri celoplošnom testovaní a v boji proti pandémii Covid-19.  Poďakovanie sme odoslali poštou na adresy vybraných nemocníc  covidového oddelenia a jednotlivé vojenské útvary pre armádu. Ďakujeme. 

                                                                            Mgr. Slovíková, Mgr. Cubinková Bajková  

   

  Poďakovanie zdravotníkom od 4.A 

   

  Dnes sme robili poďakovanie zdravotníkom, ktorí sa starajú o chorých pacientov s covidom-19. Bavilo nás to. Každý mal krásny obrázok. Niektorí tam mali srdiečka, rúška, dezinfekcie, sanitky, doktorov, sestričky 

  Bola som rada že sme im urobili poďakovanie, aspoň im urobíme radosť. Lekári sa starajú o všetkých pacientov aj keď majú vážny problém, aj keď maličký, o každého. Lekári majú dôležité povolanie. Tieto poďakovania pošleme poštou do rôznych nemocníc na Covidové oddelenie, napr. do Trstenej, Dolného Kubína, Bardejova, Martina, Bojníc, Liptovského Mikuláša, Ružomberka, Čadce a Žiliny. 

  Ďakujeme zdravotníkom!                         

                                                                             Agátka Tisoňová 4.A 

   

  Poďakovanie vojakom od 4.A  

    

  V októbri a novembri bolo celé Slovensko pretestované na COVID-19. 

  Bola som aj ja. Stretla som tam milých vojakov ktorí pomáhali s odbermi. Pracovali od rána až do neskorého večera. Minulý týždeň sme sa rozhodli im za to poďakovať. Nakreslili sme 9 veľkých poďakovaní, ktoré tento týždeň pošleme do rôznych vojenských oddielov. Dúfam, že sa našimi výtvormi potešia. Veľmi si to zaslúžia. Ešte raz veľké ďakujem. 

  Emma Slovíková 4.A 

   

  Potešila nás spätná väzba od zdravotníkov.

  Dobrý deň,

   

  poďakovanie od žiakov si nesmierne vážime. Nepoznáme Vás osobne, školáci, štvrtáci zo  ZŠ s MŠ v Rabči na Orave,ale určite ste nám spríjemnili deň a dodali síl do dní nastávajúcich. Nech ste zdraví, šťastní , aby sa Vám splnili Vaše najtajnejšie sny. MY ĎAKUJEME  VÁM, vašim rodičom a  pani učiteľke. Ste úžasní 🙏🙏🙏.

   

  S úctou

   

  PhDr. Dana Kubalová

  Vedúca sestra

  Klinika infektologie

  UVN SNP Ružomberok-FN

   

   

 • Príspevok ZRPŠ

  Vážení rodičia, po včerajšom zasadnutí výboru Rodičovského združenia pri ZŠ Rabča bol schválený príspevok na jedného žiaka vo výške 7,00 Eur (zostáva nezmenený). Žiadame Vás odovzdať ho triednym učiteľom do 31.12.2020. Žiaci 2. stupňa ZŠ ho odovzdajú po nástupe do ZŠ triednym učiteľom. Ďakujeme.

 • Rodičovské konto Edupage

  Vážení rodičia, nakoľko nás mnohí kontaktujete ohľadom rodičovského konta na Edupage stránke, dnes sme Vám ich opätovne rozposlali na vaše e-maily. Komu neboli údaje doručené, je potrebné, aby nám zaslal svoju e-mailovú adresu na zsrabca@zsrabca.edu.sk spolu s uvedením mena dieťaťa a triedy. Po prihlásení sa pod rodičovským kontom môžete okrem iného využiť aj možnosť podania Vyhlásenia o bezinfekčnosti dieťaťa, ak to vyžadujú okolnosti.

  Návod pre podanie vyhlásenia nájdete na https://help.edupage.org/sk/u1132.

 • Rodičovské združenie

   Vážení rodičia!

  Nakoľko ZRPŠ nie je možné momentálne uskutočniť z dôvodu protiepidemiologických opatrení, rodičovské združenie prebehne telefonicky v dňoch 6. a 9.novembra. Triedni učitelia vás oslovia prostredníctvom edupage. Upresnia Vám časy, kedy ich môžete telefonicky kontaktovať. Využite túto možnosť porozprávať sa s triednym učiteľom o prospechu vášho dieťaťa či priebehu dištančného vyučovania.  

 • Oznam pre žiakov 1.stupňa

  Od utorka 3. novembra pokračuje vyučovanie žiakov 1.-4.ročníka prezenčnou formou, čiže deti chodia do školy. Fungovať bude aj ŠKD a ŠJ.  Tešíme sa na Vás.

   

 • ZMENA PRE MATERSKÉ ŠKOLY

  Materské školy budú počas jesenných školských prázdnin, tak ako aj doposiaľ, v prevádzke v závislosti od aktuálnych potrieb zákonných zástupcov detí, prednostne tých, ktorí sa aktívne zúčastnia na zabezpečení plošného testovania obyvateľov. Zriaďovateľ materskej školy môže prevádzku materskej školy v čase jesenných školských prázdnin prerušiť v zmysle platnej legislatívy, ak zákonní zástupcovia neprejavia záujem o prevádzku materskej školy. 

  V čase riadnej prevádzky materskej školy môže riaditeľka/riaditeľ materskej školy požiadať zákonných zástupcov dieťaťa, ktorí sú nezamestnaní alebo sú na rodičovskej či materskej dovolenke, aby si, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu súvisiacu s výskytom a šírením ochorenia COVID-19, ponechali dieťa v domácej starostlivosti a nedávali ho do materskej školy. Bez súhlasu zákonného zástupcu ale nie je možné obmedziť dochádzku žiadneho dieťaťa do materskej školy.

  Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy „Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.“  Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Materská škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.

 • Milión detí

  Milión detí sa 18. októbra bude modliť ruženec za mier a jednotu vo svete.

 • Oznam pre žiakov 3.B

  Vo štvrtok 15.októbra zostanú žiaci 3.B doma z bezpečnostno-hygienických dôvodov. V piatok budú pokračovať vo vyučovaní.                                                                                                                                                                       Ďakujeme

 • Plavecký výcvik 3.ročník

  Od 21.10 do 25.10 sme sa so žiakmi  3.A, 3.B a 3.C triedy zúčastnili plaveckého výcviku v Aqua Relaxe Dolný Kubín. Na deti čakal tím profesionálnych inštruktorov, na čele s pánom Ivanom Skirčákom. Žiaci absolvovali základný plavecký výcvik, v ktorom sa naučili základy plávania. Po výcviku si oddýchli vo vodnom svete. Po absolvovaní výcviku každý žiak získal mokré vysvedčenie, sladkú odmenu a 3-hod. vstupenku do Aquaparku Dolný Kubín.

   

                                                                  Mgr. Ogureková, Mgr. Michaľaková, Mgr. Miklušáková

 • Plavecký výcvik

  Od 28.09.2020 do 02.10.2020 sa konal plavecký výcvik v AquaRelaxe Dolný Kubín, ktorý viedol pán Ivan Skirčák s tímom profesionálnych inštruktorov. Žiaci štvrtých ročníkov opäť vymenili svoje školské lavice za plavecké bazény. Cieľom výcviku bolo zdokonaliť už čiastočné plavecké schopnosti žiakov. Deti sa na každý deň výcviku veľmi tešili. Počas výcviku mali možnosť využiť aj atrakcie AquaRelaxu. Kurzy sa končili odovzdávaním „MOKRÝCH VYSVEDČENÍ“ a sladkými odmenami pre žiakov. Od prevádzkovateľa AquaRelaxu Dolný Kubín dostal každý žiak ako bonus 3-hod. vstupenku do Aquaparku Dolný Kubín.

                                                                                        Mgr. Gabrielová, Mgr. Skurcoňáková

 • Návrat žiaka do školy po chorobe

  Pripomíname rodičom, že ak dieťa chýbalo na vyučovaní tri po sebe idúce pracovné dni (a viac), musí pri návrate do školy priniesť vypísané tlačivo :Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. V prípade, že dieťa muselo byť v povinnej karanténe kvôli pozitívnemu testu na Covid 19 u rodiča, je potrebné si vyžiadať potvrdenie u lekára, ktorý katanténu nariadil.

   

  Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti(1).docx

 • Škola v prírode

  ... 5 dní v zajatí Račkovej doliny

  ... 5 dní poznávacieho relaxu

  ... 5 dní nekonečných hier a stavania lesných príbytkov

  ... 5 dní v objatí našich drevených strážcov drevuliakov

  ...  bolo nám čarovne, tak ako o tom hovorili legendy o Račkovej doline

  ... do našich srdiečok sa nadlho usídlila harmónia na duši z krídel anjela, ktorý stráži už celé roky pokoj v doline,  kde sme strávili najkrajšiu školu v prírode. Ďakujeme

   

 • Deň mlieka

  V piatok 25. septembra 2020 sme si na našej škole pripomenuli Deň mlieka. Žiaci, aj pani učiteľky, prišli v bielych tričkách a priniesli si mliečnu desiatu. Pani učiteľky pripravili pracovné listy s tematikou mlieka, básničky o mliečku, ktoré si žiaci prepísali na písaní a na hudobnej výchove sa naučili spievať pesničku o mlieku. Spoločne si pozreli Cestu mlieka, kde im kravička Elička rozprávala o živote kravičiek v kravínoch. Na záver tohto dňa sme sa spoločne odfotografovali  vo svojich triedach.

   

                                                                                                                 PaedDr. Grobarčíková Helena

 • Rezbári v našej obci – dolná základná škola

  V minulých dňoch , od 14.09. do 18.09.2020, prebiehal v Rabči rezbársky plenér . Zúčastnili sa na ňom umeleckí rezbári z celej Oravy, ktorí spracovávali topoľové drevo. Vytvorili drevený betlehem, ktorý ostane súčasťou výzdoby našej krásnej obce. Formou svojho rezbárskeho umenia nám predstavili krásu vytvorenú z dreva. Pokochať sa ich výtvormi sa boli aj mladší žiaci z dolnej základnej školy.  Deťom sa páčilo, keď videli, aké nástroje majstri používali. Títo im ochotne odpovedali na ich zvedavé otázky. Veríme, že sme im sprostredkovali pekný umelecký zážitok.    

                                                                                                učitelia 1. – 4. ročníka

strana: