Navigácia
Hlavná stránka Internetová ŽK Dôležité oznamy Novinky Fotoalbum Zverejňovanie Kontakt

Piatok 29. 5. 2020

Mapa

Návštevnosť stránky

Počet návštev: 3955204

Novinky

 • MATERSKÁ ŠKOLA RABČA - Opatrenia ÚVZSR k epidémií COVID 19

  Pokyny pre rodičov, ktorých dieťaťa bude v mesiaci JÚN 2020 navštevovať MŠ :

  • Materská škola bude otvorená v čase od 7:00 do 16:00 h.
  • Prevádzka materskej školy bude v blokoch A (vchod č. 1 ,2) a C (vchod od telocvične), na dverách budú vyvesené zoznamy detí s priradením k danej triede.
  • Prosíme vás, rešpektujte čas príchodu detí do materskej školy od 7:00 – 7:45, po uplynutí tohto času budú dvere MŠ zamknuté.
  • Deti sa budú prijíma
 • ZŠ s MŠ oznamuje, že od 1. júna sa obnovuje vyučovanie na ročníkoch 1 až 5 a v MŠ. Vyučovanie bude trvať od 7:40 do 11:10 a v MŠ od 7:00 do 16:00. Fungovať bude aj ŠJ a ŠKD. Prvý deň musia deti priniesť vypísané vyhlásenie o zdravotnom stave, 2 rúška a hygienické vreckovky. Deti, ktoré sa nahlásili do Školského klubu detí musia mať v pondelok Súhlas rodiča o odchode dieťaťa zo ŠKD. Každému dieťaťu pri vstupe do školy budeme merať teplotu. Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu a pri dodržaní všetkých hygienických opatrení. Súčasne bude naďalej prebiehať on-line vyučovanie. Zároveň oznamujeme, že Materská škola bude otvorená aj počas prázdnin.

 • Milí rodičia, pre Materskú školu v Rabči sme vytvorili samostatnú webovú stránku, na ktorej sa nachádzajú všetky informácie a aktivity materskej školy. Stránka sa vám zobrazí po kliknutí na záložku Materská škola (v ľavom menu), prípadne si do prehliadača zadáte odkaz https://materska-skola-rabca.webnode.sk/.

  kolektív MŠ Rabča

 • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR je od 1. júna 2020 naplánované otvoriť základné školy, do ktorých sa môžu prihlásiť žiaci 1. - 5. ročníka. Triedni učitelia daných ročníkov budú kontaktovať rodičov a zisťovať záujem o návrat do školy, ŠKD a obedy. Prosíme Vás, aby ste sa vyjadrili najneskôr do 25.5.2020.

 • Oznam pre rodičov

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Rabčická 410 Rabča oznamuje rodičom, že nakoľko sú uzatvorené všetky školské zariadenia z dôvodu šírenia pandémie, nemusia uhrádzať poplatky - školné za školský klub detí a materskú školu a stravné v zariadení školského stravovania až do odvolania.

 • Na základe zasadnutia pedagogickej rady (on-line) zo dňa 20.04.2020 vás informujeme, že predmety hudobná výchova, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie, technika a náboženská výchova sa v rámci záverečného hodnotenia nebudú klasifikovať (aj keď pôvodne boli klasifikované). Na koncoročnom vysvedčení bude v uvedených predmetoch uvedené slovo absolvoval/a alebo neabsolvoval/a.

  Pri ostatných predmetoch bude hodnotenie na konci roka následovné:

  V 1. ročníku – priebežné aj záverečné hodnotenie bude realizované formou slovného hodnotenia

 • Ahojte!

  Oznamujem deťom ŠKD II/ Mgr. Škorvánková Elena/,že od pondelka spúšťame skupinu Microsoft teams ŠKD II. Skupina bola vytvorená pre deti druhého a tretieho ročníka. Vzhľadom na vzniknutú situáciu budeme mať možnosť v tejto skupine vzájomne komunikovať, budeme mať možnosť výberu rôznych zábavných aktivít na vyplnenie voľného času, tiež zábavných aktivít, prostredníctvom ktorých si budete môcť utvrdiť učivo. Budete môcť zabaviť svojich mladších súrodencov, čím odbremeníte svojich rodičov. Teším sa spoluprácu s Vami. Dojmy a výstupy si budeme po dohode s Vami zakladať. Po návrate do školy ich spracujeme do“ karanténnej kroniky ŠKD II“. Môj kontaktný mail na Microsoft teams je Elena.Skorvankova@zsrabca.sk.

 • Dávame do pozornosti novú záložku na našej web stránke - Dôležité oznamy (v hornom menu), kde nájdete aktuálne informácie ako napr. zápis detí do ZŠ a MŠ, aktivity pre učenie na doma, usmernenia Covid-19, . . .

 • COVID-19
  10. 4. 2020 Usmernenia Ministerstva školstva SR v súvislosti so šírením COVID-19
 • Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú.

 • Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťati do materskej školy od 01. mája 2020 do 31. mája 2020. Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú.

 • 6.apríla vydal minister školstva usmernenie k hodnoteniu žiakov. Viacerí z vás v médiách zaznamenali informáciu, že žiak nemôže byť na konci roka hodnotený známkou nedostatočný. Pre objasnenie z tohto usmernenia vyberáme:

  1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník.

  2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

 • Dobrý deň, naša škola prešla na jednotný vzdelávací systém Microsoft 365. Programy Office Word, Excel, Power Point, Microsoft Teams, Outlook express, One drive a ostatné najnovšie programy Microsoft má od dnešného dňa k dispozícii bezplatne každý žiak a zamestnanec školy. Každý žiak aj učiteľ má vytvorený email v tvare: meno.priezvisko@zsrabca.sk

  Nové programy a emaily budú slúžiť hlavne na komunikáciu a výučbu v našej škole medzi žiakmi aj pedagógmi.

  - naša škola bola registrovaná pre balík Office 365 A

 • Milí žiaci !

  Blížia sa veľkonočné sviatky, ktoré tento rok budeme prežívať inak - bez dodržiavania zvykov a tradícií. Počas školského roka bývajú vo štvrtok pred Veľkou nocou a v utorok po Veľkej noci prázdniny. Preto aj tento rok, aj keď vyučovanie prebieha elektronickou formou, tieto prázdniny dodržíme. Vyučovanie tento týždeň bude do stredy 8.apríla a po sviatkoch pokračujeme v stredu 15.apríla. Prajeme pokojné prežitie sviatkov so svojou rodinou.

 • Minister školstva Mgr. Branislav Gröhling na dnešnej tlačovej besede informoval o situácii v školstve na najbližšie dni. Z jeho vyhlásenia vyberám niektoré informácie:

  1. Vyučovanie sa na školách prerušuje od 31.3. do odvolania.

  2. Testovanie žiakov 9.ročníka T9 sa v školskom roku 2019/2020 ruší.

  3. Prihlášky žiakov 9.ročníka na stredné školy sa budú podávať do 15.mája, poričom sa nevyžaduje potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti.

  4. Zápis detí do 1.ročníka bude na školách prebiehať od 15.4. do 30.4. bez prítomnosti detí.

 • Zapojili sme sa do súťaže so Šťukesom, ktorú vyhlásila Stredoslovenská energetika. Naša práca je medzi 15-timi najlepšími. Ak chceme vyhrať, musíme mať čo najviac komentárov za našu koláž s číslom 8.

  Podporte nás preto do 29.03.2020 na:

  https://www.facebook.com/stredoslovenskaenergetika/videos/237314077424586/UzpfSTEwMDAwMDYwODk1MTA5NjozMTgyNjc3NDY1MDk1ODU0/.

  Stačí, ak do komentára napíšete číslo 8.

  Ďakujeme.

 • Oznamujeme našim žiakom, že od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 je prerušené vyučovanie v našej základnej škole aj materskej škole z dôvodu šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom.

  Upozorňujeme, že toto nie sú prázdniny. Prostredníctvom Edupage Vám budú učitelia zadávať učivo, úlohy alebo pracovné listy, ktoré ste povinní priebežne vypracovávať. Ak by náhodou niekto z Vás nemal prihlasovacie heslo, nech ešte dnes príde ku ekonómkam.

  Čas doma je karanténou proti šíreniu ochorenia, preto sa doma aj zdržiavajte, nestretávajte sa navzájom a nenavštevujte obchodné centrá.

 • Dňa 5. marca sme sa v rámci mesiaca „Marec mesiac knihy“ so žiakmi 2.A, 2.B a 2.C triedy, vydali navštíviť Tlačiareň Kubík v Námestove. Žiaci mali možnosť nie len vidieť, ale si aj vyskúšať ako fungovala jedna z prvých Gutenbergových kníhtlačí. Pozorovali sme ako fungujú moderné tlačiarenské stroje, ktoré tlačia knihy, plagáty, letáky. Videli sme digitálnu tlač fotografie. Veľmi zaujato sme sledovali proces tlačenia potlače na ceruzky, tričká a vyrezávania krabíc. Neodišli sme naprázdno, okrem veľa zaujímavých a nových informácií si každý žiak odniesol ceruzku, zápisník a skladačku.

 • Opäť sme sa zapojili do projektu „Zelená zážitková herňa“ – pre ŠKD Rabča. Zahlasovať môžete na webovej stránke https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/namestovo.

  V rámci projektu môžeme získať finančnú odmenu na vytvorenie oddychovo-relaxačného kútika v školskom areáli. Relaxačný kútik budú využívať najmä deti z troch oddelení školského klubu a zo záujmových útvarov na zážitkové učenie matematiky, prírodovedných a výchovných predmetov.

 • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Rabčická 410 Rabča oznamuje, že od 10.03.2020 do 22.03.2020 ruší prenájom športovej haly z dôvodu šírenia nákazy. Ďakujeme za pochopenie.

 • V jeseni nám naše pani učiteľky pripravili výtvarnú súťaž, kde sme si mali vyrobiť doma anjela. Mamky a ockovia nám pomáhali . Timkovi dokonca strýko pripravil drevo, z ktorého zmontoval anjela. Tento anjel aj krásne svietil. Všetky anjeliky sa nám páčili. Boli vyrobené aj z papiera a látky. Ďakujeme všetkým, ktorí sa doma potrápili. Každý dostal peknú odmenu.

  Reportáž pripravili: Rudko Šubjak, Timotej Košút, Nellka Gajdošová 1. E

 • Na hodinách vlastivedy v treťom ročníku venujeme pozornosť našej obci. Učíme sa o jej histórii, o dianí v obci, o službách, ktoré využívame, o kultúrnych a športových podujatiach, ktoré sa konajú počas celého roka. Oslovili sme pána starostu Ing. Júliusa Pitáka, či by nás mohol sprevádzať a čo to nám porozprávať o dianí v našej obci. Ukázal nám zasadaciu miestnosť, kde rokuje obecné zastupiteľstvo a dozvedeli sme sa z jeho rozprávania veľa zaujímavosti. Spoločné foto ukončilo naše príjemné stretnutie na obecnom úrade. Chceme sa poďakovať pánu starostovi za jeho čas a chuť sa nám venovať.

 • 2.februára si naša planéta pripomína Svetový deň mokradí. Na besedu sme si pozvali ochranárku Zuzku Kertysovú z CHKO- Horná Orava. Vysvetlila nám čo sú mokrade a kde ich v našom okolí nájdeme. Uvedomili sme si význam pre náš život a potrebu ich ochrany. Sú pre nás nenahraditeľné!

  Žiaci 3.D a p.u. Zborteková

 • Fašiangové obdobie sme si chceli spestriť rôznymi aktivitami. Mali sme karneval s anjelskou tematikou, Valentínsku poštu, ktorou sme potešili mnohé srdiečka, poobedie so spoločenskými hrami a šiškovým pohostením... Vymenili sme počítačové hry, virtuálnych kamarátov za skutočných s ktorými sme sa super zabavili... Žiaci 3.D, p.u. Zborteková

 • Fašiangy sa krátia a to je čas na karneval. A tak 13. februára sa v našej škole začali schádzať princezné, strigy, vojaci, prišiel aj Harry Potter, Gargamel, nádherné Kukučkové hodiny , Popcorn, ale najviac prišlo na náš karneval anjelov. Lebo tohtoročný karneval bol anjelský. Po škole a jedálni poletovalo 18 anjelov s krídlami a svätožiarami. Všetky masky spoločne súťažili a tancovali. Spolu sme sa super zabavili.

  Žiaci 2.D triedy a tr.uč. Veronika Kubíková

 • Na svätého Valentína sme si vystrihli a ozdobili srdiečka, ktoré sme dali do spoločnej krabice. Postupne si každý z nás vylosoval Valentínku, za ktorú sa poďakoval obdarovateľovi a pripínali sme ju na veľký Valentínsky strom, ktorý sa stal symbolom priateľstva v našej škole.

  Žiaci 2.D triedy a tr.uč. Veronika Kubíková

 • S piesňou Fašiangy, Turíce sme začali svoj Fašiangový sprievod v ľudových krojoch. Naše veselé spievanie sprevádzali hrou na heligónkach Mária Jagelková, Tamarka Jagelková , Nelka Juritková a Marko Balek na husliach. Ostatní spievali a vraveli povedačky z obdobia Fašiang.

  Fotogaléria Žiaci 2.D triedy a tr.uč. Veronika Kubíková

 • Na hodinách prírodovedy sa veľa učíme o voľne žijúcich živočíchoch a rastlinách. Ochranárka Zuzka Kertysová nám porozprávala o nich rôzne zaujímavosti . Dozvedeli sme sa o ich prejavoch a spôsobe života. Hravou formou sme zisťovali potravinový reťazec, rozlišovali sme mäsožravce, bylinožravce, všežravce, skladali sme puzzle medveďa v skutočnej veľkosti... Ďakujeme za pútavú prednášku Ing. Zuzke Kertysovej z CHKO- Horná Orava. Žiaci 3.D, p.u. Zborteková

 • Šaliansky Maťko – 2. miesto v okresnom kole

  Dňa 27. januára 2020 reprezentovali našu školu v okresnom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko v CVČ Maják v Námestove naši žiaci Ema Štureková 2.C, Karolína Labudová 5.C, Marián Vargončík 7.A. Piatačka Karolínka Labudová sa umiestnila na krásnom 2. mieste. Blahoželáme!

 • 23. februára 2020 sa kultúrny dom premenil na ozajstnú „ Rozprávkovú krajinu“. Navštívilo ju obrovské množstvo rozprávkových bytostí od výmyslu sveta. Najviac prišlo pirátov, mačiek, lienok, víl, čarodejníc. Kultúrny dom praskal vo švíkoch. Zamaskované bytosti sa zabávali, promenádovali, súťažili. Do tanca strhli svojich rodičov, aj staré mamy. Každá bytosť za svoju námahu bola odmenená hračkou a sladkosťou. Vyhodnotili ich rodičia. Rekordom karnevalu bola najmladšia maska, ktorá mala menej ako dva roky.

 • Zmena je fajn. Dňa 19. 2. 2020 naše hodiny anglického jazyka v 8. A , 7. ABC a v 6.C boli iné, ako ich poznáme. Naša pani učiteľka mala pre nás prekvapenie a my sme dostali možnosť pýtať sa a dozvedieť sa o živote v Anglicku oveľa viac, ako keď o tom čítame v časopisoch. Mohli sme sa pýtať a na naše zvedavé otázky nám odpovedala veľmi milá, mladá dáma Michaela Bajková , ktorá tam žije už 14 rokov a vďake nej sme sa dozvedeli všeličo zaujímavé a poučné ... a samozrejme všetko v čistej a krásnej britskej angličtine. Ďakujeme.

 • Dňa 13.2.2020 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo v gymnastickom štvorboji základných škôl.

  Naša škola sa úspešne prezentovala vo všetkých kategóriách a obsadila krásne prvé a druhé miesta.

  GRATULUJEME

  Kategória A - 1. miesto ZŠ S MŠ Rabča – Emka Porvichová

  Tatiana Slovíková

  Eliška Skočíková

  Adelka Cubinková

  Agátka Tisoňová

  Kategória B – 1. miesto ZŠ s MŠ Rabča – Tomáš Kozák

  Marcus Miklušák

 • V piatok 14. 02. 2020 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola Dejepisnej olympiády, ktoré sa konalo v priestoroch ZŠ Slnečná Námestovo. Našu školu reprezentovali: Kovaličková Patrícia (6. miesto), Nováková Mária (8. – 9. miesto), Vargončík Marián (8. miesto). V silnej konkurencii obstáli ako úspešní riešitelia. Všetkým srdečne blahoželáme.

  Mgr. Živčáková Silvia

 • V piatok 14.2. sa našej škole konala detská Valentínska párty . Podmienka bolo červené tričko alebo červené srdiečko na líci . O hudbu a súťaže sa postarali naši deviataci.

 • Dňa 6. 2. 2020 sa 6 žiakov našej školy zúčastnilo okresného kola Geografickej olympiády v Námestove. Všetci žiaci boli vo svojich kategóriách úspešnými riešiteľmi olympiády. V kategórii G - 5. ročník sa Kovaličková Miriam umiestnila na krásnom 1. mieste, Zboňáková Lea na 2. mieste, Skurčák Dávid na 6. mieste. V kategórii F - 6. – 7. ročník sa umiestnil na 3. mieste Zboňák Jakub, ktorý postupuje aj na krajské kolo. V kategórii E – 8. – 9. ročník sa deviataci Kovaličková Patrícia umiestnila na 7. mieste a Granec Branislav na 10. mieste. Všetkým týmto žiakom udeľujem pochvalu za vzornú prípravu a gratulujem za úspešnú reprezentáciu našej školy. Mgr. Toholová

 • Koordinátori výchovy k manželstvu a rodičovstvu vás pozývajú zapojiť sa do aktivít Národného týždňa manželstva.

 • Základná škola s materskou školou oznamuje, že od 3.februára do konca apríla 2020 máte možnosť prihlásiť svoje dieťa do materskej školy na budúci školský rok. Žiadosť do MŠ si môžete stiahnuť zo stránky školy alebo vyzdvihnúť osobne v MŠ. Zároveň naša materská škola prichádza od budúceho školského roka s novinkou v podobe pestrých záujmových krúžkov pre vaše deti, ako napríklad: Športový krúžok pod vedením športovej akadémie Mateja Tótha, Hravá angličtina, Šikovné ručičky, Folklórne tradície, Logické hry, Malí ochranári, či Maľovaný svet...

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Rabči oznamuje, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva prerušuje vyučovanie v Základnej škole, v Materskej škole a v Školskom klube detí od 29.01.2020 (streda) do 02.02.2020 (nedeľa). Dôvodom prerušenia vyučovania je vysoký výskyt respiračných ochorení v kolektíve detí.

  Prevádzka MŠ bude obnovená v pondelok 03.02.2020.

  Vyučovanie v ZŠ a ŠKD bude pokračovať od utorka 04.02.2020.

 • Už sa stalo pravidlom, že naše deti z DFS Goralecky chodievajú po Vianociach robiť radosť ľuďom, ktorí sú umiestnení v domovoch sociálnych služieb. Tak tomu bolo aj túto sobotu 11.1.2020. Súboristi spolu so seniormi z Rabče boli zaspievať a zahrať v domove služieb v Námestove a v Novoti. Našej návšteve sa úprimne potešili, vyčarili sme im úsmev na tvári. Pri lúčení nám pripomenuli, aby sme na nich aj o rok nezabudli.

 • Dňa 20. januára 2020 sa v našej škole uskutočnila recitačná súťaž Šaliansky Maťko. Žiaci súťažili v prednese povesti v troch kategóriách. Recitátorov chválime za výbornú prípravu, ako aj za snahu naučiť sa text a podať ho čo najpútavejším spôsobom.

  Výsledky:

  I. kat.

  1. miesto: Ema Štureková 2.C
  2. miesto: Viktória Brišová 2.C
  3. miesto: Ema Slovíková 3.A

  II. kat.

  1. miesto: Karolína Labudová 5.C
  2. miesto: Alica Kozáková 5.A, Karin Zboroňová 5.B, Tadeáš Kolčák 5.B
  3. miesto: Klára Pilarčíková 4.D, Sofia Pňačková 4.C

 • Ďakujeme všetkým, ktorí podporili našu školu a hlasovali počas mesiaca december za projekt našej školy v programe Gesto pre mesto.

 • Naša základná škola sa zapojila do súťaže s projektom Doba ide dopredu, tradície ostávajú. Podporte nás, aby sa mohol lepšie rozvíjať talent vašich detí. Zahlasujte za náš projekt na adrese: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie

 • V piatok 13.12.2019 sme so žiakmi šiesteho ročníka navštívili Centrum popularizácie fyziky na Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha v Martine. Žiakom sme na jednoduchých experimentoch vychádzajúcich z bežnej praxe poukázali na skutočnosť, že mnohé činnosti, ktoré vykonávajú aj tie najdokonalejšie prístroje, sú mnohokrát založené na úplne jednoduchých fyzikálnych princípoch. Žiakom sme umožnili spoznať experimentálnu stránku fyzikálneho poznania. Mgr. Štefan Murín, Ing. Eva Motýľová

 • Stridžie dni v našej škole – 13. december

  Vinšujem Vám tohto svätého Ondreja,

  aby Vám dal Pán Boh zdravia, šťastia,

  hojného Božieho požehnania,

  na poli úrodu,

  v dome úprimnosť, lásku svornú.

  Aj týmito slovami žiaci 7. A triedy predstavili žiakom našej školy zvyky a tradície predvianočných dní, ktoré sa zvyknú označovať ako stridžie dni. Sú to tie, v ktorých sa podľa povier predpokladala zvýšená aktivita nepriaznivých síl.

  Predlžovanie sa nocí a krátenie dní považovali oddávna ľudia za víťazstvo tmy a zla nad dobrom, svetlom. Na ochranu sa používali rôzne prostriedky, ktoré mali zlé sily odohnať. Významné stridžie dni sú: na Katarínu, Ondreja, Barboru, Mikuláša, Luciu, Tomáša.

 • Vo štvrtok 12. 12. sme na tvorivých dielňach spolu s mamkami a pani učiteľkami vyrábali sviečky, vianočné gule, ikebany, levanduľové vrecúška, anjelikov, ozdoby na stromček... Tieto výrobky si potom s láskou kupovali naše babky, dedkovia, kamaráti, rodičia...Peniaze, ktoré sme vyzbierali, darujeme Adelke. Veríme, že jej pomôžu a nám tento dobrý skutok zohreje srdiečko a poteší Ježiška.

  Žiaci 1. E triedy s pani učiteľkou

 • V čase adventu prišla k nám na besedu misionárka Janka Laštíková. Na misií bola v Keni, v Afrike. Starala sa o černošských chlapcov v Saleziánskom centre. Boli tam predškoláci, prváci, druháci, tretiaci, štvrtáci. Tri mesiace bývajú, učia sa, jedia, hrajú sa, modlia sa a spia v Saleziánskom centre. Potom nasledujú mesačné prázdniny. Každý deň majú v centre rovnaké jedlo. Na raňajky mávajú chlieb s čajom, na obed majú polievku z fazule, kukurice, banánov a niekedy aj s tekvicou. V nedeľu býva ryža s fazuľou a kukuricou. Každý deň hrávajú futbal na ihrisku, ktoré majú pri centre. Sami si musia prať, umývať riady aj dlážky. Ich život je oveľa ťažší, preto v čase pôstu zriekneme sa dobrôt a peniažky dáme do krabičky pre deti v Keni.