Navigácia
Hlavná stránka Internetová ŽK Dôležité oznamy Novinky Fotoalbum Zverejňovanie Kontakt

Streda 3. 3. 2021

Mapa

Návštevnosť stránky

Počet návštev: 7170391

Novinky

 • Vzhľadom na vyjadrenie ministra školstva budú prísnejšie obmedzenia v školách platiť od pondelka 8. marca. Z uvedeného vyplýva, že zajtra môžu prísť do školy všetky deti 1.stupňa.

 • Dňa 4. 2. 2021 sa v rámci Technickej olympiády konalo jej krajské kolo. V kategórii B, ktorá prebieha ako súťaž jednotlivcov, našu školu úspešne zastupoval Samuel Skočík z 6.A triedy. V konkurencii žiakov zo všetkých okresov Žilinského kraja sa stal jej víťazom. K jeho úspechu mu blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

 • Dňa 5. 2. 2021 sa konalo okresné kolo Geografickej olympiády, v ktorom našu školu reprezentovalo 9 súťažiacich – všetci žiaci boli úspešní riešitelia Geografickej olympiády.

  V kategórii G – 5. ročník nás reprezentovali žiaci z 5. D triedy:

  Hrubjaková Katarína – 4. miesto

  Juriga Michal – 5. miesto

  Juritková Linda – 11. miesto

  V kategórii F – 6. – 7. ročník nás reprezentovali žiaci zo 6. B triedy:

  Skurčák Dávid – 1. miesto – postupuje na krajské kolo

  Kovaličková Miriam – 4. miesto

  Zboňáková Lea – 5. miesto

 • Vážení rodičia,

  aj tento rok sa obraciame na Vás s prosbou o poukázanie 2% z dane za rok 2020 pre Rodičovské združenie pri Základnej škole Rabča. Aj vďaka Vašim príspevkom môžeme tak skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole. Bližšie informácie v záložke 2% z dane (vľavo) alebo po kliknutí na odkaz.

 • Aj keď v tejto ťažkej dobe, ale na našej škole sme mali karneval. Bolo to veru zvláštne, všetci sme mali rúška a bolo to iné ako sme obyčajne zvyknutí. Ale boli sme radi, že sa nám naskytla aspoň takáto príležitosť byť so svojimi spolužiakmi a kamarátmi. Masky boli všelijaké, od princezien, bojovníkov, lekárov aj iné vymyslené bytosti. Bolo sa na čo pozerať. Väčšina masiek bola vyrobená doma a o to viac si to ceníme. Všetci sme sa super zabavili aj v týchto nezvyčajných časoch a týmito opatreniami. Občerstvili sme sa pizzou a inými dobrotami. Tešili sme sa z toho, že sme si to spoločne užili.

 • Od pondelka 22. 02. 2021 bude vyučovanie pokračovať nasledovne:

  • MŠ - prezenčne
  • 1. stupeň (1. - 4. ročníky) – prezenčne
  • 2. stupeň (5. - 9. ročníky) – dištančne (online)

  Pri nástupe žiakov MŠ a 1.stupňa do školy je potrebné predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a kópiu negatívneho testu (nie starší ako 7 dní) zákonného zástupcu.


  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. doc.

 • Od vyhlásenia súťaže sme s napätím očakávali, aká stará bude svadobná fotografia, ktorá získa prvenstvo. A musíme konštatovať, že pochádza naozaj z historického obdobia, zo začiatku 1. svetovej vojny, čiže z roku 1914. V súčasnosti má táto fotografia 107 rokov. Neuveriteľné! Skutočne z nej dýcha kus histórie... Na fotke, ktorá získala 1. miesto, sú manželia Kristína Straková a Pavol Šubjak a fotografiu nám do súťaže poslala Nela Kšenzuláková z 5. C triedy.

  Druhá najstaršia historická fotografia je z roku 1938, čiže spred 2. svetovej vojny. Sú na nej zachytení manželia Jozef a Paulína Adamčíkovci a fotku nám do súťaže poslal Matej Štefaňák zo 4. A triedy.

 • Láska je ten najkrajší a najvzácnejší cit, ktorý sa dá prejaviť mnohými spôsobmi. Takou príležitosťou je i Deň sv. Valentína, čiže sviatok zaľúbených, kedy si vyznávame lásku viac ako inokedy, dávame najavo svoje city a obdarúvame sa maličkosťami, ktoré nám vyčaria úsmev na tvári. Každý z nás si praje, aby bol milovaný a šťastný. A šťastie, to sa neraz ukrýva i v tých najmenších daroch.

  Preto ponúkame našim žiakom možnosť napísať valentínsky pozdrav svojim spolužiakom, kamarátom, rodičom, pani učiteľkám, pánom učiteľom,.... Valentínskym pozdravom môžete vyjadriť svoje sympatie, uznanie, poďakovanie, ocenenie či povzbudenie. Valentínka mladších žiakov môže mať podobu pohľadnice, nakresleného obrázka či papierového srdiečka. Starší žiaci môžu okrem klasických valentínok poslať pozdrav napríklad vo zvukovej forme, či forme videopozdravu. Tvorivosti a fantázii sa medze nekladú. Avšak nezabúdame na to, že valentínkou vyjadrujeme pozitívne city, nesmie nikoho urážať a znevažovať.

 • Od pondelka 15.2 do piatku 19.2. majú žiaci v Žilinskom kraji jarné prázdniny. Tí žiaci, ktorí sa prihlásili do jarnej školy, dostanú bližšie informácie od svojich vyučujúcich. Prajeme našim žiakom, aby počas prázdnin načerpali nové sily na ďalšie vzdelávanie v tomto náročnom období.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Najstaršie svadobné fotografie.

 • Od pondelka 8.2.2021 do nedele 14.2.2021 u nás opäť prebieha Národný týždeň manželstva (NTM). Je to týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína - stále obľúbenejšieho sviatku spájaného s láskou a partnerskými vzťahmi. Cieľom NTM je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. NTM vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať. Tohtoročná téma je Bezpečne v manželstve.

 • Oznamujeme rodičom, že nakoľko nedošlo k zmene zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách MPSVaR /naďalej sú dotácie na stravu/ zostávajú príspevky na režijné náklady na stravovanie v školskej jedálni v tej istej výške ako boli na začiatku školského roka 2020/21.

  Prosíme rodičov, aby si skontrolovali platby a zadali trvalý príkaz.

  Mesačná výška príspevku na režijné náklady pre:

  • deti školského veku 8,00 €
  • deti predškolského veku:
   • poldenná strava 8,00 €
   • celodenná strava 11,40
 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Maškarný.

 • V pondelok 8.februára sa obnovuje prezenčné vyučovanie žiakov 1.-4.ročníka. Taktiež bude fungovať ŠKD, ŠJ a MŠ. Žiaci 2.stupňa pokračujú v dištančnej forme vyučovania. Deti pri nástupe do školy musia priniesť čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o negatívnom výsledku testu.

  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.doc

 • Od 8.februára (pondelok) obnovujeme prezenčné vyučovanie pre deti materských škôl, 1.stupňa základnej školy a ŠKD.

  Na opätovné spustenie prevádzky školy je potrebné pretestovanie zamestnancov školy a aspoň jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa, ktorý žije s ním v spoločnej domácnosti. Žiak pri nástupe do školy prinesie čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu.

  Testovanie sa uskutoční v sobotu 6.2. od 8,oo do 17:45 v priestoroch športovej haly. Žiaci 1.stupňa pretestovanie nepotrebujú. V prípade potreby sa môžu prísť otestovať aj iní občania obce. Stav čakajúcich môžete priebežne sledovať na web-stránke obce.

 • Pri príležitosti Národného týždňa manželstva, ktorý začína už o týždeň 8.2.2021, vyhlasujeme v našej škole „Súťaž o najstaršiu (historickú) svadobnú fotografiu“. Môžete sa zapojiť tak, že doma alebo u starých rodičov pohľadáte veľmi starú svadobnú fotografiu niekoho z vašej rodiny. Môže to byť aj fotografia už nežijúceho páru. K fotke treba zistiť, z ktorého roku pochádza (aspoň približne, ak sa vám to podarí), ako aj mená manželov. Fotku je potrebné potom odfotiť (ak sa dá, tak čo najlepším foťákom) alebo preskenovať a poslať mailom na adresu: tisonovazsrabca@gmail.com alebo adrianaskrkova@gmail.com . V prípade, že nemáte mail, môžete ju poslať aj formou prílohy v správe cez Edupage (správu musíte potom adresovať na meno učiteľa – Mária Tisoňová alebo Adriána Škrková). Tešíme sa na vaše úlovky. Najstaršie fotky uverejníme aj na webovej stránke školy a v školskom časopise Rabconek. Víťazná fotografia bude navyše odmenená zaujímavou cenou. Bolo by veľmi milé, keby ste ku fotografii pridali aj pár pekných spomienok na manželský pár na fotke, ako si ich pamätajú vaši rodičia, či starí rodičia (nie je to podmienka súťaže). Súťažné príspevky nám môžete zasielať do nedele 14.2. 2021.

 • Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť že prihlášky do materskej školy budú k dispozícií v období od 1.3.2021 do 30.4.2021.

  Prihlášku je možné si vyzdvihnúť v materskej škole, alebo stiahnuť priamo na stránke školy v sekcii „Tlačivá a dokumenty“

  Obdobie od 1.3.2021 do 30.4.2021 je zároveň obdobím, kedy je potrebné vypísanú a podpísanú prihlášku do materskej školy priniesť.

 • V druhom polroku budú mať žiaci 2.stupňa upravený rozvrh on-line hodín. Platiť bude od zajtra 1.2.2021. Žiaci dostali svoj rozvrh prostredníctvom správy. Účasť žiakov na hodinách je povinná a rodičia majú povinnosť ospravedlniť prípadnú neúčasť žiaka na hodine.

 • Podľa vyjadrenie ministra školstva pokračujú všetci žiaci základných škôl vo vyučovaní dištančnou formou aj v ďalšom týždni od 1.februára. Výpisy známok za 1.polrok dostanú žiaci po nástupe do školy.

 • V nedeľu 24. januára si pripomíname Medzinárodný deň komplimentov, ktorý sa traduje od roku 1998 na základe iniciatívy Američaniek Kathy Chamberlin a Debby Hoffman. V tento deň by mal každý vyjadriť kompliment aspoň piatim ľuďom, a tak vyzdvihnúť to, čo na osobe oceňuje.

  Vysloviť kompliment nás nič nestojí, a pritom má veľký význam v tvorbe zdravých medziľudských vzťahov. I takým jednoduchým a milým spôsobom ako je kompliment môžeme vyjadriť úctu ľuďom, s ktorými žijeme, pracujeme či trávime svoj čas. Niekedy považujeme ľudí okolo seba za samozrejmosť, ale každý človek, ktorý je v našej blízkosti, je pre nás darom, na každom sa dá nájsť niečo dobré a pekné.

 • Tak ako v iných predmetoch, tak aj v technike prebieha tento školský rok olympiáda online formou. Samotná súťaž prebiehala ešte v minulom roku, konkrétne 26.11.2020. Výsledky sa k nám dostali až teraz. Dlhšie čakanie nahradila radosť z dosiahnutých výsledkov.

  V súťaži dvojíc našu školu v kategórii starších žiakov reprezentovali Oliver Randiak (8.C) a Ladislav Pidík (9.B). Chlapci podali výborný výkon a vo svojej kategórii sa umiestnili na druhom mieste, pričom od postupu na krajské kolo ich delilo len 2,5 boda.