Navigácia
Hlavná stránka Internetová ŽK Dôležité oznamy Novinky Fotoalbum Zverejňovanie Kontakt

Streda 28. 10. 2020

Mapa

Návštevnosť stránky

Počet návštev: 4961684

Novinky

 • Materské školy budú počas jesenných školských prázdnin, tak ako aj doposiaľ, v prevádzke v závislosti od aktuálnych potrieb zákonných zástupcov detí, prednostne tých, ktorí sa aktívne zúčastnia na zabezpečení plošného testovania obyvateľov. Zriaďovateľ materskej školy môže prevádzku materskej školy v čase jesenných školských prázdnin prerušiť v zmysle platnej legislatívy, ak zákonní zástupcovia neprejavia záujem o prevádzku materskej školy.

  V čase riadnej prevádzky materskej školy môže riaditeľka/riaditeľ materskej školy požiadať zákonných zástupcov dieťaťa, ktorí sú nezamestnaní alebo sú na rodičovskej či materskej dovolenke, aby si, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu súvisiacu s výskytom a šírením ochorenia COVID-19, ponechali dieťa v domácej starostlivosti a nedávali ho do materskej školy. Bez súhlasu zákonného zástupcu ale nie je možné obmedziť dochádzku žiadneho dieťaťa do materskej školy.

 • Vážení rodičia,

  ZŠ s MŠ v Rabči ďakuje všetkým, ktorí využili bezplatnú možnosť otestovať sa na COVID-19. Pomáhame tým znížiť riziko ďalšieho prenosu tejto infekčnej choroby medzi našimi deťmi a zamestnancami.

  Od 01.10.2020 je vyhlásený núdzový stav a od 24.10.2020 do 01.11.2020 platí zákaz vychádzania, preto sa správajme zodpovedne. Vzhľadom na veľké množstvo otázok a podnetov sme sa rozhodli, že na anonymné otázky a podnety reagovať nebudeme.

  V súvislosti s celoplošným testovaním upozorňujeme rodičov, že osoby, ktoré sa nepreukážu negatívnym testom, musia ostať v domácej karanténe. Pri domácej karanténe sa uplatňujú rovnaké zásady aj na osoby žijúce v jednej domácnosti.

 • Vzhľadom na pozitívny výsledok testovania niektorých ped. zamestnancov prechádza vyučovanie detí na 1.stupni od 27.10. na dištančnú výuku, čiže nebudú chodiť do školy, ale budú sa učiť doma pod vedením triednych učiteliek. V piatok 30.10. a v pondelok 2.11. budú jesenné prázdniny. Do školy sa vrátia od utorka 3.11.2020.

 • Materská škola oznamuje, že od 26.10.2020 pokračuje vo výchovno-vzdelávacom procese, v plynulej prevádzke vo svojich triedach. Všetci pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci MŠ boli na celoplošnom testovaní, pričom výsledok je negatívny. Žiadame rodičov, aby naďalej dodržiavali bezpečnostno-hygienické opatrenia a do MŠ priviedli dieťa, kde v rodine sú všetci negatívni. Do MŠ nemožno priviesť dieťa, ak sa rodičia nedali otestovať alebo výsledok testov vyšiel pozitívny! Pre deti sú rúška v MŠ naďalej na báze dobrovoľnosti. Chráňte seba i nás.

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ udeľuje riaditeľské voľno žiakom 1.-4.ročníka na ulici Rabčická 410 v pondelok 26.10.2020 z dôvodu odstávky elektrickej energie. Zatvorený bude aj Školský klub detí. Vyučovanie bude pokračovať od utorka 27.10. 2020.

 • Milión detí sa 18. októbra bude modliť ruženec za mier a jednotu vo svete.

 • Vo štvrtok 15.októbra zostanú žiaci 3.B doma z bezpečnostno-hygienických dôvodov. V piatok budú pokračovať vo vyučovaní. Ďakujeme

 • Od 21.10 do 25.10 sme sa so žiakmi 3.A, 3.B a 3.C triedy zúčastnili plaveckého výcviku v Aqua Relaxe Dolný Kubín. Na deti čakal tím profesionálnych inštruktorov, na čele s pánom Ivanom Skirčákom. Žiaci absolvovali základný plavecký výcvik, v ktorom sa naučili základy plávania. Po výcviku si oddýchli vo vodnom svete. Po absolvovaní výcviku každý žiak získal mokré vysvedčenie, sladkú odmenu a 3-hod. vstupenku do Aquaparku Dolný Kubín.

  Mgr. Ogureková, Mgr. Michaľaková, Mgr. Miklušáková

 • Od 28.09.2020 do 02.10.2020 sa konal plavecký výcvik v AquaRelaxe Dolný Kubín, ktorý viedol pán Ivan Skirčák s tímom profesionálnych inštruktorov. Žiaci štvrtých ročníkov opäť vymenili svoje školské lavice za plavecké bazény. Cieľom výcviku bolo zdokonaliť už čiastočné plavecké schopnosti žiakov. Deti sa na každý deň výcviku veľmi tešili. Počas výcviku mali možnosť využiť aj atrakcie AquaRelaxu. Kurzy sa končili odovzdávaním „MOKRÝCH VYSVEDČENÍ“ a sladkými odmenami pre žiakov. Od prevádzkovateľa AquaRelaxu Dolný Kubín dostal každý žiak ako bonus 3-hod. vstupenku do Aquaparku Dolný Kubín.

 • Pripomíname rodičom, že ak dieťa chýbalo na vyučovaní tri po sebe idúce pracovné dni (a viac), musí pri návrate do školy priniesť vypísané tlačivo :Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. V prípade, že dieťa muselo byť v povinnej karanténe kvôli pozitívnemu testu na Covid 19 u rodiča, je potrebné si vyžiadať potvrdenie u lekára, ktorý katanténu nariadil.

  Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti(1).docx

 • ... 5 dní v zajatí Račkovej doliny

  ... 5 dní poznávacieho relaxu

  ... 5 dní nekonečných hier a stavania lesných príbytkov

  ... 5 dní v objatí našich drevených strážcov drevuliakov

  ... bolo nám čarovne, tak ako o tom hovorili legendy o Račkovej doline

  ... do našich srdiečok sa nadlho usídlila harmónia na duši z krídel anjela, ktorý stráži už celé roky pokoj v doline, kde sme strávili najkrajšiu školu v prírode. Ďakujeme

 • V piatok 25. septembra 2020 sme si na našej škole pripomenuli Deň mlieka. Žiaci, aj pani učiteľky, prišli v bielych tričkách a priniesli si mliečnu desiatu. Pani učiteľky pripravili pracovné listy s tematikou mlieka, básničky o mliečku, ktoré si žiaci prepísali na písaní a na hudobnej výchove sa naučili spievať pesničku o mlieku. Spoločne si pozreli Cestu mlieka, kde im kravička Elička rozprávala o živote kravičiek v kravínoch. Na záver tohto dňa sme sa spoločne odfotografovali vo svojich triedach.

 • V minulých dňoch , od 14.09. do 18.09.2020, prebiehal v Rabči rezbársky plenér . Zúčastnili sa na ňom umeleckí rezbári z celej Oravy, ktorí spracovávali topoľové drevo. Vytvorili drevený betlehem, ktorý ostane súčasťou výzdoby našej krásnej obce. Formou svojho rezbárskeho umenia nám predstavili krásu vytvorenú z dreva. Pokochať sa ich výtvormi sa boli aj mladší žiaci z dolnej základnej školy. Deťom sa páčilo, keď videli, aké nástroje majstri používali. Títo im ochotne odpovedali na ich zvedavé otázky. Veríme, že sme im sprostredkovali pekný umelecký zážitok.

 • V septembri sa v našej obci uskutočnila tvorba drevených jasličiek (betlehema) umeleckými rezbármi. Aj my žiaci sme si ich prácu išli poprezerať. Na začiatku nás privítali rezbári. Zostali sme milo prekvapení a hneď sme sa ich začali vypytovať: „Z akého dreva sa vyrábajú sochy?“ Odpovedali nám, že z topoľového dreva. Ďalej nám ukázali nástroje, boli to: dláto, pílka, kladivo, hoblík, vŕtačka, striekacia pištoľ, nožíky. Medzi vyrezanými sochami bola Panna Mária, oslík, Ježiško, strom, Jozef, vôl a traja králi. Začali nám ukazovať ako sa to vyrába. Mohli sme si aj niečo skúsiť vyrezať. Takto vyrezané dreva vyhobľovali, aby sme si nezabili triesku. Bolo to veľmi ťažké, ale veľmi sa nám to páčilo. Rezbárom a organizátorom ďakujeme a prajeme, aby sa ich úsilie páčilo obyvateľom obce .

 • V stredu 9.9. 2020 k nám zavítal ujo včelár Drahoš Daloš. Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavosti zo života včiel. Vyskúšali si ochranné oblečenie včelára. Ochutnali výborný kvetový med. Na záver dostal každý žiak pracovný list so zaujímavosťami o včielkach a tiež s úlohami, v ktorých si žiaci vyskúšali čo si zapamätali. Ďakujeme ujovi včelárovi a Oravskému kultúrnemu stredisku v Dolnom Kubíne za „Včelársku vandrovku“.

  Kolektív žiakov a pedagógov HZŠ

 • Oznamujeme rodičom, že svoje deti si môžu odhlásiť z obedov nie len cez aplikáciu (strava.cz), ale aj SMS na tel. čísle 0910 433 550 v daný deň najneskôr do 6:30 ráno.

 • Oznamujeme rodičom detí, ktoré navštevujú školský klub detí, že z dôvodu protiepidemiologických opatrení nie je možné vyzdvihnúť si dieťa v triede. Pri príchode ku škole je potrebné telefonicky kontaktovať vychovávateľku na nižšie uvedených telefónnych číslach a dieťa bude následne odoslané z ŠKD.

  Mgr. Elena Škorvánková, 0911 702 778

  Mgr. Marcela Gabrielová, 0907 606 150

  Mgr. Mariana Kolčáková, 0907 120 564

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Pred nami je nový školský rok. Slávnostné otvorenie školského roka bude 2.septembra 2020 o 9:00. Je potrebné pozorne si prečítať pokyny k otvoreniu nového školského roka.

  • Podľa pokynov ministerstva školstva školy neorganizujú hromadné slávnostné otvorenie školského roka kvôli prevencii pred šírením ochorenia COVID-19. Preto spoločné otvorenie školského roka pred budovou školy nebude.
  • Všetci žiaci pôjdu rovno do školy ( najskôr od 8:30). Do budovy školy môžu vstú
 • Oznamujeme rodičom, že v školskej jedálni sa prvý vyučovací deň 2.9.2020 nepripravuje strava pre žiakov ZŠ.

  Obedy budú až od 3.9.2020.

  Upozorňujeme rodičov detí prihlásených na stravovanie v minulom školskom roku 2019/2020, že ak dieťa nemá záujem o stravovanie v tomto školskom roku 2020/21, je potrebné odhlásiť ich u vedúcej školskej jedálne do 31.8.2020 tel. 043 5594287 tel. 043 5594116.

  Pri odhlásení treba doniesť aj evidenčný čip a bude mu vrátená zálohová platba za 6 eur.

 • Materská škola oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021, spojené so zápisom do MŠ, sa uskutoční 2.9.2020 t.j. streda v čase od 9.00 – 11.30 hod. Do MŠ je potrebné priniesť si prezuvky. Zoznamy detí zaradených do príslušných tried si nájdete na vstupných dverách do budovy – Blok A (vchod č.1,č.2), Blok C (vchod od telocvične). Všetky dôležité pokyny a informácie sa dozviete priamo v MŠ u svojich triednych učiteliek. Prosíme o dodržanie všetkých bezpečnostných opatrení.

  Ďakujeme

 • Verili by ste, že leto je v plnom prúde a žiaci našej školy sa počas neho učili? A dokonca dobrovoľne? Je to naozaj tak. Od 10. do 14. augusta totiž v priestoroch našej alma mater prebiehala Letná škola. S podporou obce a školy mohli šikovné pani učiteľky pretaviť lásku k deťom do konkrétneho projektu. Deti mohli v priebehu prázdnin zažiť vzrušujúci týždeň plný zaujímavých aktivít. Vedomosti si opakovali prostredníctvom rôznych kvízov, súťaží, tvorivých prác a dokonca hľadaním pokladu. Aj vďaka skvelým ľuďom z Červeného kríža a našim hasičom sa deti dozvedeli viac o prvej pomoci a neoceniteľnej práci, ktorú odvádzajú príslušníci hasičského zboru. Nezanedbávali ani telesnú aktivitu, veď túra na Rio de Klin dokonale preverila ich pohybovú zdatnosť. Opekačka na záver bola iba zaslúženou odmenou. Dovolíme si tvrdiť, že Letná škola sa deťom, a dúfame, že aj rodičom, veľmi páčila. Hádam sa stretneme aj o rok.

 • Naša ZŠ organizuje v termíne od 10. do 14. augusta 2020 dennú LETNÚ ŠKOLU. Môžu sa prihlásiť žiaci 1. - 5. ročníka, počet je obmedzený. V čase od 8:00 do 15:00 hodiny sú pre Vás pripravené nové, vedomostné, hravé aktivity, rôzne súťaže a prekvapenia. Obed je zabezpečený. Prihlásiť sa môžete do stredy 5. augusta 2020 na tel. čísle 0902 333 245 alebo mailom na letnaskola.rabca@gmail.com v čase od 8:00 do 14:00 hodiny.

  Ing. Anna Kornhauserová, riaditeľka

 • V utorok 30.júna o 9:00 ukončíme školský rok 2019/2020. Tento školský rok bol kvôli prerušeniu vyučovania výnimočný, a tak aj jeho ukončenie bude iné ako zvyčajne. Žiaci nebudú nastúpení pred školou, ale pôjdu rovno do tried. Pani riaditeľka zhodnotí školský rok prostredníctvom školského rozhlasu. Vysvedčenia a odmeny za reprezentáciu školy odovzdajú triedni učitelia. Ráno o 7:30 bude svätá omša s poďakovaním.

 • Od 22.júna sa obnovuje vyučovanie aj pre žiakov 6.-9.ročníka. Každý žiak si so sebou prinesie rúško, hygienické vreckovky a predloží písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

  Vyučovanie pre žiakov 6.-9.ročníka bude prebiehať podľa rozvrhu 5 vyučovacích hodín a bude zamerané na záverečné zhodnotenie práce. Žiaci 1.-5. ročníka budú mať naďalej 4 vyučovacie hodiny. Vo štvrtok 25.júna bude pedagogická rada, preto budú mať všetci žiaci 4 hodiny.

 • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou pozýva na mimoriadne rodičovské združenie rodičov budúcich prvákov z dôvodu rozdelenia prváckych tried. Mimoriadne rodičovské združenie sa bude konať dňa 24.06.2020 o 16:00 hod. v novej budove školy

  (na prízemí v Aule).

  Účasť zákonného zástupcu dieťaťa je nutná.

 • Žiaci, ktorí pokračujú v stravovaní na budúci školský rok, si čipy ponechajú.

  Žiaci 9.ročníka vrátia čip vedúcej ŠJ a tá im vráti poplatok za čip (6€) v hotovosti. To isté platí aj pre žiakov nižších ročníkov, ktorí sa už na budúci školský rok nechcú stravovať v školskej jedálni.

  Preplatky za stravu sa budú vracať v auguste na účet rodiča.

  Rodičia budúcich prvákov a nových stravníkov nech do konca augusta kontaktujú vedúcu školskej jedálne kvôli čipom a poplatkom. Je potrebné vypísať zápisný lístok.

 • Materská škola pozýva všetky deti na rozlúčku so školským rokom 2019/2020, ktorá sa uskutoční dňa 26.06.2020 v čase od 9.00 do 11.00 hod. Deti sa môžu prísť rozlúčiť so svojimi kamarátmi a svojimi pani učiteľkami.

  Tešíme sa na Vás

 • ZŠ s MŠ oznamuje, že od 1. júna sa obnovuje vyučovanie na ročníkoch 1 až 5 a v MŠ. Vyučovanie bude trvať od 7:40 do 11:10 a v MŠ od 7:00 do 16:00. Fungovať bude aj ŠJ a ŠKD. Prvý deň musia deti priniesť vypísané vyhlásenie o zdravotnom stave, 2 rúška a hygienické vreckovky. Deti, ktoré sa nahlásili do Školského klubu detí musia mať v pondelok Súhlas rodiča o odchode dieťaťa zo ŠKD. Každému dieťaťu pri vstupe do školy budeme merať teplotu. Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu a pri dodržaní všetkých hygienických opatrení. Súčasne bude naďalej prebiehať on-line vyučovanie. Zároveň oznamujeme, že Materská škola bude otvorená aj počas prázdnin.

 • Milí rodičia, pre Materskú školu v Rabči sme vytvorili samostatnú webovú stránku, na ktorej sa nachádzajú všetky informácie a aktivity materskej školy. Stránka sa vám zobrazí po kliknutí na záložku Materská škola (v ľavom menu), prípadne si do prehliadača zadáte odkaz https://materska-skola-rabca.webnode.sk/.

  kolektív MŠ Rabča

 • Dávame do pozornosti novú záložku na našej web stránke - Dôležité oznamy (v hornom menu), kde nájdete aktuálne informácie ako napr. zápis detí do ZŠ a MŠ, aktivity pre učenie na doma, usmernenia Covid-19, . . .

 • Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťati do materskej školy od 01. mája 2020 do 31. mája 2020. Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú.

 • 6.apríla vydal minister školstva usmernenie k hodnoteniu žiakov. Viacerí z vás v médiách zaznamenali informáciu, že žiak nemôže byť na konci roka hodnotený známkou nedostatočný. Pre objasnenie z tohto usmernenia vyberáme:

  1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník.

  2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

 • Dobrý deň, naša škola prešla na jednotný vzdelávací systém Microsoft 365. Programy Office Word, Excel, Power Point, Microsoft Teams, Outlook express, One drive a ostatné najnovšie programy Microsoft má od dnešného dňa k dispozícii bezplatne každý žiak a zamestnanec školy. Každý žiak aj učiteľ má vytvorený email v tvare: meno.priezvisko@zsrabca.sk

  Nové programy a emaily budú slúžiť hlavne na komunikáciu a výučbu v našej škole medzi žiakmi aj pedagógmi.

  - naša škola bola registrovaná pre balík Office 365 A

 • Oznamujeme našim žiakom, že od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 je prerušené vyučovanie v našej základnej škole aj materskej škole z dôvodu šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom.

  Upozorňujeme, že toto nie sú prázdniny. Prostredníctvom Edupage Vám budú učitelia zadávať učivo, úlohy alebo pracovné listy, ktoré ste povinní priebežne vypracovávať. Ak by náhodou niekto z Vás nemal prihlasovacie heslo, nech ešte dnes príde ku ekonómkam.

  Čas doma je karanténou proti šíreniu ochorenia, preto sa doma aj zdržiavajte, nestretávajte sa navzájom a nenavštevujte obchodné centrá.

 • Šaliansky Maťko – 2. miesto v okresnom kole

  Dňa 27. januára 2020 reprezentovali našu školu v okresnom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko v CVČ Maják v Námestove naši žiaci Ema Štureková 2.C, Karolína Labudová 5.C, Marián Vargončík 7.A. Piatačka Karolínka Labudová sa umiestnila na krásnom 2. mieste. Blahoželáme!

 • 23. februára 2020 sa kultúrny dom premenil na ozajstnú „ Rozprávkovú krajinu“. Navštívilo ju obrovské množstvo rozprávkových bytostí od výmyslu sveta. Najviac prišlo pirátov, mačiek, lienok, víl, čarodejníc. Kultúrny dom praskal vo švíkoch. Zamaskované bytosti sa zabávali, promenádovali, súťažili. Do tanca strhli svojich rodičov, aj staré mamy. Každá bytosť za svoju námahu bola odmenená hračkou a sladkosťou. Vyhodnotili ich rodičia. Rekordom karnevalu bola najmladšia maska, ktorá mala menej ako dva roky.

 • Dňa 13.2.2020 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo v gymnastickom štvorboji základných škôl.

  Naša škola sa úspešne prezentovala vo všetkých kategóriách a obsadila krásne prvé a druhé miesta.

  GRATULUJEME

  Kategória A - 1. miesto ZŠ S MŠ Rabča – Emka Porvichová

  Tatiana Slovíková

  Eliška Skočíková

  Adelka Cubinková

  Agátka Tisoňová

  Kategória B – 1. miesto ZŠ s MŠ Rabča – Tomáš Kozák

  Marcus Miklušák

 • V piatok 14. 02. 2020 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola Dejepisnej olympiády, ktoré sa konalo v priestoroch ZŠ Slnečná Námestovo. Našu školu reprezentovali: Kovaličková Patrícia (6. miesto), Nováková Mária (8. – 9. miesto), Vargončík Marián (8. miesto). V silnej konkurencii obstáli ako úspešní riešitelia. Všetkým srdečne blahoželáme.

  Mgr. Živčáková Silvia

 • Dňa 6. 2. 2020 sa 6 žiakov našej školy zúčastnilo okresného kola Geografickej olympiády v Námestove. Všetci žiaci boli vo svojich kategóriách úspešnými riešiteľmi olympiády. V kategórii G - 5. ročník sa Kovaličková Miriam umiestnila na krásnom 1. mieste, Zboňáková Lea na 2. mieste, Skurčák Dávid na 6. mieste. V kategórii F - 6. – 7. ročník sa umiestnil na 3. mieste Zboňák Jakub, ktorý postupuje aj na krajské kolo. V kategórii E – 8. – 9. ročník sa deviataci Kovaličková Patrícia umiestnila na 7. mieste a Granec Branislav na 10. mieste. Všetkým týmto žiakom udeľujem pochvalu za vzornú prípravu a gratulujem za úspešnú reprezentáciu našej školy. Mgr. Toholová

 • Dňa 20. januára 2020 sa v našej škole uskutočnila recitačná súťaž Šaliansky Maťko. Žiaci súťažili v prednese povesti v troch kategóriách. Recitátorov chválime za výbornú prípravu, ako aj za snahu naučiť sa text a podať ho čo najpútavejším spôsobom.

  Výsledky:

  I. kat.

  1. miesto: Ema Štureková 2.C
  2. miesto: Viktória Brišová 2.C
  3. miesto: Ema Slovíková 3.A

  II. kat.

  1. miesto: Karolína Labudová 5.C
  2. miesto: Alica Kozáková 5.A, Karin Zboroňová 5.B, Tadeáš Kolčák 5.B
  3. miesto: Klára Pilarčíková 4.D, Sofia Pňačková 4.C

 • V stredu 27.11.2019 sa v Námestove uskutočnilo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu reprezentovala víťazka školského kola Mária Nováková z 9.A. V konkurencii ďalších 16 šikovných žiakov z ostatných hornooravských škôl sa nestratila a stala sa úspešnou riešiteľkou. Márii blahoželáme!

 • V utorok 19. novembra si trinásť žiakov z ôsmeho a deviateho ročníka zmeralo vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry – uskutočnila sa Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. Školského kola sa zúčastnili najlepšie žiačky a žiaci z týchto ročníkov. Súťaž mala tri časti – test (jeho súčasťou boli hlavne úlohy z čitateľskej gramotnosti), písomnú časť (transformácia textu) a ústnu časť (príprava príhovoru pri príležitosti otvorenia futbalového turnaja). Všetci účastníci súťaže si zaslúžia pochvalu, lebo ukázali pekné vedomosti a tvorivosť. Všetci zúčastnení boli sladko odmenení. Víťazka reprezentuje našu školu v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 27. 11. 2019 v Námestove. Držíme jej palce!

 • Do galérie Testovanie 5 boli pridané fotografie.

 • V piatok 25.10. budú mať žiaci 5.-9.ročníka riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. Žiaci na prvom stupni, čiže v 1.-4. ročníku sa učia 4 vyučovacie hodiny. Materska škola aj ŠKD budú v prevádzke.

 • Dňa 23. 10. 2019 sa žiaci z krúžkov Mladí geografi a Enviro zúčastnili výstupu k Soche Ježiša Krista v Kline. Ďakujem deťom za peknú účasť a milé spomienky. Mgr. Toholová

 • Dňa 21. 10. 2019 sa na našej škole pre 5. – 9. ročník konalo výchovné podujatie z geografie Irán – zahalená krása. Žiakom boli podané rôzne zaujímavé informácie o Iráne a o živote v ňom. Mgr. Toholová

 • V dňoch 2.- 4.októbra 2019 prebiehal na našej škole Európsky deň jazykov.

  Tento rok si každá trieda v žiackom parlamente vylosovala krajinu, ktorú mala potom čo najlepšie vystihnúť a priblížiť svojim spolužiakom. Ostatní žiaci sa mohli prejsť jednotlivými triedami a pozrieť, ako sa zhostili svojej úlohy. Okrem výzdoby si každá trieda pripravila zaujímavý program, mohli sme vidieť tance, počuť piesne, vidieť prezentácie, scénky, originálne kostýmy, vyskúšať si chodúle, otestovať sa v kvízoch, ochutnať národné jedlá a zapojiť sa do rôznych súťaží.

 • Žiaci 3.D, 4.A a 4.D sa zúčastnili v dňoch 07. – 11.10.2019 plaveckého výcviku. Počas cesty na plaváreň si žiaci spievali ľudové pesničky.

  Myslím, že sa všetkým na plavárni páčilo. Všetci sa zdokonalili v plávaní a potápaní. Zdatnejší plavci mali možnosť skákať z mostíkov do „studenej vody“ t.j. plaveckého bazéna.

  Inštruktor Ivan ich poučil o pravidlách bezpečného skákania do vody. Na konci plaveckého výcviku žiaci dostali mokré vysvedčenie a 3 hodinový vstup na plaváreň v sprievode dospelého. Prosím pozrite si, čo si o plaveckom výcviku napísali sami.

 • Na začiatku školského roka u nás prebehli voľby do žiackej školskej rady. Voľby prebehli v súlade s daným štatútom a boli zvolení 16 členovia ŽŠR. Novým členom ŽŠR želáme veľa úspechov .

 • Dňa 10.10.2019 sa naša škola premenila na krajinu dobrých skutkov, ktorá tento rok pasovala našich malých prváčikov a pomohla im vstúpiť do cechu školského. Želáme Vám, naši malí školáci, veľa úspechov a krásny študentský život.