Navigácia
Hlavná stránka Internetová ŽK Dôležité oznamy Novinky Fotoalbum Zverejňovanie Kontakt

Štvrtok 23. 9. 2021

Mapa

Návštevnosť stránky

Počet návštev: 16358637

Novinky

 • Žiaci 1.stupňa sa zúčastnili výchovného koncertu s názvom HRAVO-ZDRAVO. Deti nahliadli do sveta detských pokušení – od sladkostí po mobily. Formou prezentácií a piesní sa dozvedeli ako strava, nedostatok pohybu, či mobily, ovplyvňujú zdravie. Spoločne si zaspievali i zatancovali. Naučili sa, ako správne pohybom, správnou stravou plnou vitamínov NABIŤ SVOJE TELO, aby bolo vždy plné energie a dobrej nálady.

  Žiaci 2.stupňa sa formou hudobného predstavenia s názvom TRENDSETTER zaoberali negatívami televízie a reklamy, internetu a z toho vyplývajúcej kyberšikany a vzájomného odcudzenia.

 • Nižšie uvádzame link, kde si môžete prečítať ako postupovať pri samotestovaní žiakov prevzatými AG testami.

  Upozorňujeme rodičov, že o každom použití testu je potrebné túto skutočnosť oznámiť triednemu učiteľovi bez ohľadu na výsledok testu, nakoľko škola hlási každý pondelok Ministerstvu školstva počet použitých samotestov. Môžete tak urobiť prostredníctvom rodičovského konta na edupage (v časti žiadosti-domáci samotest-výsledok).

 • Oznamujeme rodičom, že od 01.09.2021 bolo zrušené celoplošné poskytovanie dotácie na stravu:

  Nárok na dotáciu majú iba deti a žiaci:

  - ktoré pochádzajú z rodín, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (HN),

  - ktoré pochádzajú z rodín, ktorých príjem je vo výške životného minima (ŽM),

  - ktorých rodičia si neuplatňujú daňový bonus na dieťa,

  - deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ (predškoláci) a nedovŕšili vek šesť rokov,

  - žiaci, ktorí navštevujú posledný ročník ZŠ a dovŕšili vek pätnásť rokov.

 • „S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom“ – to je motto návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku, ktorá sa uskutoční 12.-15. septembra 2021. Chceme načerpať zo slov a príkladu života hlavy Katolíckej cirkvi počas osobných stretnutí na pútnických miestach (putujú mnohí učitelia, rodičia a deti z našej školy), ako aj počas priamych prenosov. Veríme, že návšteva pápeža Františka povzbudí naše mysle i srdcia.

  Mgr. Bystrík Dubovecký

  kaplán

 • Dňa 08. 09. 2021 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili exkurzie Výstup na Babiu horu. Počas celého výstupu nás sprevádzalo príjemné počasie s prekrásnym výhľadom. Všetci zúčastnení tento výstup s úsmevom zvládli a dúfam, že domov si priniesli príjemné spomienky. P. u. Toholová

 • Vzhľadom na výskyt pedikulózy (vši) Vás prosíme, aby ste svojim deťom skontrolovali hlavy a v prípade zavšivenia vyčistili deťom vlasy vhodnými prostriedkami. Ďakujeme

 • Žiak pri prvom nástupe do školy po letných prázdninách odovzdá triednemu učiteľovi VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI. Rodič, ktorý má vytvorené rodičovské konto, tak môže urobiť prostredníctvom aplikácie edupage (v časti žiadosti/vyhlásenia). V tom prípade dieťa nemusí toto vyhlásenie priniesť vytlačené. Budeme radi, keď si zvolíte túto možnosť. Vyhlásenie o bezpríznakovosti musí dieťa priniesť vždy, ak chýba tri po sebe idúce dni vrátane víkendov.

  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.docx

  Oznámenie o výnimke z karantény.docx

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Rabči oznamuje, že otvorenie nového školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra o 9 00 hod. v Základnej škole v Gaceli. Všetci žiaci si prinesú prezuvky a rúško. Je potrebné si zakúpiť 1 prezuvky do školy a 1 prezuvky na telesnú výchovu.

  Školský klub detí pre 1.-4. ročník bude fungovať od 03.09.2021. Jeho prevádzka bude v čase od 1100 - 16 00 hod. Mesačný poplatok je 10,00 Eur.

  Stravovanie v školskej jedálni bude od 03.09.2021.

  Žiaci, ktorí majú záujem o stravovanie v školskej jedálni, nech sa prihlásia u triednych učiteľov. Je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi aj zápisný lístok na stravu podpísaný rodičom. Zápisný lístok si môžete stiahnuť tu alebo ho žiakovi poskytne triedny učiteľ.

 • Nadácia Kia Motors Slovakia pokračuje v podpore technického vzdelávania aj v roku 2021. Pre ďalších 5 základných škôl v Žilinskom kraji boli nakúpené sady na technické vzdelávanie. Plnokovové stavebnice umožňujú poskladať 8 variantov zariadení na obrábanie dreva, plastu a mäkkých materiálov, ako napríklad stredovú vŕtačku, horizontálnu frézu, sústruh či zvislú vŕtačku.

  Tento rok poputovali vzdelávacie pomôcky na Oravu a Liptov:

  • Základná škola s materskou školou, Rabča
 • Pondelok 16.8. 2021 1.deň

  Letná škola nám začala vynikajúco. Prvý deň bolo krásne slnečné počasie, takže sme ho strávili celý vonku. Po príchode do školy sme sa dozvedeli, že celý týždeň budeme pátrať po ukrytom poklade. Dostali sme prázdnu mapu, ktorú keď celú zaplníme, tak sa dozvieme kde sa skrýva poklad. Farebné časti mapy sme získavali splnením rôznych vzdelávacích, zábavných či súťaživých úloh. Hneď na začiatku sme si hlavy potrápili v „TAJNEJ ŠIFRE“, ktorou sme odštartovali tento, úlohami nabitý, týždeň. V pondelok nás navštívili tety z Červeného kríža Rabče pani Mária Volfová a Paulína Oselská nám ukázali ako kamarátovi poskytnúť prvú pomoc, pri bežných úrazových situáciách, ktoré sa nám môžu stať najmä teraz cez prázdniny. Dozvedeli sme sa ako ošetriť ľahké krvácanie, zlomenú nohu či reznú ranu. Pokračovali sme tvorivými dielňami, kde sme si vytvorili rám kvetinového obrazu, ktorý sme si dotvárali ďalšie dni. Deň sme ukončili tancom. Animátorky Viktória a Tánička nás naučili rôzne choreografie na chytľavé tanečné pesničky. Spoločne sme sa zabavili, zatancovali si ale sa aj poriadne zapotili. Za všetky tieto aktivity sme na konci dňa dostali nálepky, ktoré sme si nalepili do mapy. Tým sme sa dostali o krok bližšie k nájdeniu pokladu.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Začiatok šk. roka 2021/2022.

 • Finančné pásma na školský rok 2021/2022

  Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na nákup potravín na jedno jedlo podľa tretieho finančného pásma schváleného MŠ SR s platnosťou od 01.09.2019 nasledovne:

  Materská škola:

  Stravníci od 2 do 6 rokov:

  Desiata: 0,38 €

  Poldenná strava: 1,28 €

  Celodenná strava 1,54 €

  Základná škola:

  1 - 4 ročník: Obed: 1,21 €

  5 - 9 ročník: Obed: 1,30 €

  Desiata: 0,56 €

  Informácie k dotácii na stravu:

  Celoplošné poskytovanie dotácie na stravu je od 01.09.2021 zrušené. Nárok na dotáciu majú iba deti z rodín:

 • Letná škola I. - 9.8. – 13.8. 2021

  Ani sme sa nenazdali , rok sa stretol s rokom , a my sme sa opäť zišli v letnej škole. Pomaly sa z toho stáva milá tradícia. Slnečný týždeň plný dobrej nálady, šibalských úsmevov, nových kamarátstiev a občas aj nejakých škrabancov ubehol ako voda. Veselé tváre detí pri zábavných súťažiach, či zamyslené a sústredené očká pri prednáškach našich hostí odzrkadľovali ich momentálne nasadenie. V pondelok po úvodných formalitách, privítaní a vzdelávacej časti, navštívil letnú školu pán Augustín Piták, ktorý deťom priblížil prácu policajtov. Uniforma zabrala a deti počúvali ako myšky so zatajeným dychom. Popri opakovaní učiva sme stihli aj prednášku pána farára Bolibrucha v kostole spojenú s opekačkou. Pešia túra k fare a späť poriadne preverila našu fyzickú kondičku. Ďalšia návšteva, farmaceutička Karolína Chudjaková, ukázala našim zvedavcom, ako sa vyrábajú voňavé mydielka. Dozvedeli sa niečo malé o bylinkách a pochutili si na dobrom čajíku. Pri návšteve na zbernom dvore pán Ratica vysvetlil deťom, ako sa triedi a ďalej spracúva odpad. Deti priamo na dvore videli prácu zberného stroja na sklo. Ako by to bolo, keby sme si v letnej škole nespomenuli na krásnu oravskú prírodu. Pán Miroslav Kozák a Peter Horváth pripravili deťom pekné aktivity, ktoré sa týkali lesných živočíchov a rastlín nášho regiónu. Ako vidíte, učenie hrou sa v našej letnej škole realizovalo naplno. Vzácnou návštevou bola pre nás aj pani riaditeľka Kornhauserová a pán staro

 • Aj toto leto naša ZŠ s MŠ organizuje dennú LETNÚ ŠKOLU, teraz už počas dvoch týždňov a to od 9.-13. 8. 2021 v čase od 8,00 – 14,30 a 16.- 20. 8. 2021 v čase od 9.00 – 14.00. Pre žiakov 1.- 4. ročníka budú pripravené nové vedomostné aktivity, hry a súťaže. Bližšie informácie sa dozviete koncom júla na našej stránke.

 • Napísať príbeh , či báseň nie je jednouché. Treba na to veľkú dávku fantázie. A ukázalo sa, že v našej škole sú žiaci, ktorí na to majú. Vyhrali totiž v súťaž, ktorú organizovalo Centrum voľného času v Námestove s názvom Detský literárny majáčik. L

  Prvé miesto obsadila Liliana Huráková zo 4.C so svojou prózou. Teodor Hadár z 3.A napísal krásnu poéziu, ktorá mu priniesla pekné 2.miesto. Výhercom gratulujeme a vyzývame ostatných, aby sa neváhali zapojiť do podobných súťaží.

  Mgr. Hvolková Monika

 • Príroda potrebuje našu ochranu. Vôkol nás je množstvo nevyužitých zdrojov pre kreatívnu tvorbu. Preto sme sa rozhodli zorganizovať súťaž vyrobiť predmet, zvieratko, ...z odpadového materiálu. Súťaž prebiehala v mesiaci máj, zúčastnilo sa jej 43 žiakov z prvého stupňa ZŠ. Všetky žiacke výtvory boli odmenené vecnými cenami. Najkrajšie z nich sme poslali do CVČ Maják v Námestove, a aj tam sme svojimi kreatívnymi výrobkami z odpadu ohúrili a získali sme 1. miesto: Jakub Brišák, 2. miesto: Melany Zboroňová, 3. miesto: Matias Strapoň

 • V okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa naše žiačky skvele umiestnili. Vybojovali si dve ocenenia, a to:

  - v II. kategórii prózy získala 2. miestoSofia Pňačková, 5.C

  - v II. kategórii poézie obsadila 3. miestoNela Kšenzuláková, 5.C

  Obom dievčatám srdečne gratulujeme a udeľujeme pochvalu za reprezentáciu našej školy. Zároveň ďakujeme za ochotu naučiť sa text, cvičiť vo voľnom čase recitáciu, pracovať na sebe, zdokonaľovať sa v prednese. Vynaložené úsilie prinieslo i svoje ovocie vo veľmi peknom umiestnení v okresnom kole. Prajeme veľa úspechov v ďalších recitačných súťažiach.

 • V školskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa žiaci umiestnili nasledovne:

  II. kategória poézia

  1. miesto – Nela Kšenzuláková, 5.C

  Vanessa Turacová, 6.A

  II. kategória próza

  1. miesto – Sofia Pňačková, 5.C
  2. miesto – Diana Glovaťáková, 5.C
  3. miesto – Rebeka Laurincová, 5. C

  III. kategória próza

  1. miesto – Marián Vargončík, 8.A

  Víťazi v jednotlivých kategóriách postupujú do okresného kola súťaže, ktoré sa uskutoční

  9. júna 2021 formou hodnotenia recitácie vo videoprezentácii.

 • Zber papiera

  V období od 19. do 23. apríla 2021 sa v našej ZŠ uskutočnil zber papiera, do ktorého sa zapojili žiaci ZŠ a deti MŠ. Tento rok sme nazbierali oproti minulým rokom najväčšie množstvo (13 713kg). Odmenené budú:

  - triedy na prvých troch miestach za I. stupeň ZŠ,

  - triedy na prvých troch miestach za II. stupeň ZŠ,

  - jednotlivci ZŠ, ktorí nazbierali 200kg papiera a viac (1.-18. miesto),

  - deti MŠ.

  Blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do zberu zapojili. Vyhodnotenie si môžete pozrieť v priložených súboroch.

 • Dňa 16. 4. 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci:

  kategória E – 8. – 9. ročník - Marián Vargončík

  kategória F – 6 – 7. ročník – Dávid Skurčák

  Obaja žiaci boli úspešní riešitelia. Gratulujem a prajem veľa ďalších úspechov. p. u. Toholová

 • V dňoch 13. – 14. 4. 2020 sa konalo okresné kolo matematickej Pytagoriády. Z našej školy sa ho zúčastnilo 28 žiakov 3. – 8. ročníka. Všetkým veľmi pekne ďakujeme za účasť, blahoželáme 17 úspešným riešiteľom a naše najväčšie gratulácie patria tým, ktorí sa umiestnili na víťazných priečkach:

  v kategórii P6

  1. miesto – Miriam Kovaličková, 6.B

  v kategórii P8

  1. miesto – Rudolf Žofaj, 8.A

  Ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy a želáme ešte veľa ďalších úspechov.

  Mgr. Andrea Gogoláková

 • Na začiatku školského roka sme vyhlásili súťaž „Príbehy s goralčinou“, aby sme sa na chvíľu vrátili k našim goralským koreňom. Žiaci mali za úlohu napísať text, v ktorom bude nejaká časť po goralsky. Opäť nesklamali a napísali množstvo zaujímavých príbehov.

  Na ukážku sme pre Vás vybrali prácu žiaka M. Pitáka, v ktorej použil goralčinu v spojení s aktuálnou spoločenskou situáciou. Prajeme Vám príjemné čítanie.

  COVID

  6. marec 2020 – Deň ako každý iný, no predsa sa zapíše do našej histórie epidémia, ktorá bola vo svete, a dostala sa až k nám na Slovensko. Prvý prípad a ľudia prepadli panike. Začali bezhlavo nakupovať ryžu, múku, rúška a trvanlivé potraviny.

 • Na zápis prosíme doniesť vyplnenú prihlášku, ktorá bude podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami dieťaťa. Prihlášku si prevezmite v MŠ alebo stiahnite TU. K zápisu je potrebný OP rodiča, ktorý príde dieťa zapísať a rodný list dieťaťa. Rodičia, ktorí žijete v zahraničí, si stiahnite prihlášku, vyplňte ju a pošlite emailom alebo poštou na adresu školy.

  V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete informovať na tel. čísle: 043/55 76 150 alebo e-mailom na zsrabca@zsrabca.sk

 • Dňa 4. 2. 2021 sa v rámci Technickej olympiády konalo jej krajské kolo. V kategórii B, ktorá prebieha ako súťaž jednotlivcov, našu školu úspešne zastupoval Samuel Skočík z 6.A triedy. V konkurencii žiakov zo všetkých okresov Žilinského kraja sa stal jej víťazom. K jeho úspechu mu blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.