Navigácia
Hlavná stránka Internetová ŽK Dôležité oznamy Novinky Fotoalbum Zverejňovanie Kontakt

Nedeľa 16. 5. 2021

Mapa

Návštevnosť stránky

Počet návštev: 9668852

Novinky

 • Vzhľadom na COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT už nie je potrebné, aby žiaci nosili do školy každý týždeň vyhlásenie o bezinfekčnosti. Toto vyhlásenie musia priniesť žiaci vtedy, keď chýbali na vyučovaní aspoň tri po sebe idúce dni a vracajú sa do školy.

  čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

 • Zber papiera

  V období od 19. do 23. apríla 2021 sa v našej ZŠ uskutočnil zber papiera, do ktorého sa zapojili žiaci ZŠ a deti MŠ. Tento rok sme nazbierali oproti minulým rokom najväčšie množstvo (13 548kg). Odmenené budú:

  - triedy na prvých troch miestach za I. stupeň ZŠ,

  - triedy na prvých troch miestach za II. stupeň ZŠ,

  - jednotlivci ZŠ, ktorí nazbierali 200kg papiera a viac (1.-17. miesto),

  - deti MŠ.

  Blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do zberu zapojili. Vyhodnotenie si môžete pozrieť v priložených súboroch.

 • V piatok 30.4. sme mali geniálny deň. Mohli sme sa obliecť bláznivo- do pyžama. V tomto pyžame sme sa učili a aj pani učiteľky boli v pyžame a župane. Tešili sme sa na pizzu. Emmka Hrubjaková doniesla popcorn. Kofola a vinea nám veľmi chutili, tak ako všetko ostatné. Bol to super bláznivý deň.

  Nikolka Mačincová, Alžbetka Gabrielová, Alžbetka Harbutová 2. E

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Našim mamkám.

 • V dňoch 13. – 14. 4. 2020 sa konalo okresné kolo matematickej Pytagoriády. Z našej školy sa ho zúčastnilo 28 žiakov 3. – 8. ročníka. Všetkým veľmi pekne ďakujeme za účasť, blahoželáme 17 úspešným riešiteľom a naše najväčšie gratulácie patria tým, ktorí sa umiestnili na víťazných priečkach:

  v kategórii P6

  1. miesto – Miriam Kovaličková, 6.B

  v kategórii P8

  1. miesto – Rudolf Žofaj, 8.A

  Ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy a želáme ešte veľa ďalších úspechov.

  Mgr. Andrea Gogoláková

 • Na začiatku školského roka sme vyhlásili súťaž „Príbehy s goralčinou“, aby sme sa na chvíľu vrátili k našim goralským koreňom. Žiaci mali za úlohu napísať text, v ktorom bude nejaká časť po goralsky. Opäť nesklamali a napísali množstvo zaujímavých príbehov.

  Na ukážku sme pre Vás vybrali prácu žiaka M. Pitáka, v ktorej použil goralčinu v spojení s aktuálnou spoločenskou situáciou. Prajeme Vám príjemné čítanie.

  COVID

  6. marec 2020 – Deň ako každý iný, no predsa sa zapíše do našej histórie epidémia, ktorá bola vo svete, a dostala sa až k nám na Slovensko. Prvý prípad a ľudia prepadli panike. Začali bezhlavo nakupovať ryžu, múku, rúška a trvanlivé potraviny.

 • V piatok 23.4.2021 sme sa zapojili do akcie Deň Zeme, ktorý sa koná každý rok. Ako podpora k nám prišla ochranárka Zuzka Kertysová, ktorá s nami tieto akcie s ochranou prírody organizuje. Po triedach sme si rozdelili úseky, ktoré sme vyzbierali od odpadkov a zároveň sme ich triedili na plasty, sklo, papier a kov. Bolo to zaujímavé, hlavne keď na nás začalo snežiť. Zohriali sme sa v triede na prednáške o odpade. Dozvedeli sme sa zaujímavosti o znečisťovaní morí a rozklade odpadu v prírode.

  Spoločne sme opäť urobili niečo pre našu Zem.

 • Vážení rodičia,

  Oznamujme Vám, ak máte záujem, aby vaše dieťa chodilo do materskej školy v období letných prázdnin

  t.j., 1.7. – 20.8. 2021, aby ste sa zapísali pri vstupe do budovy. Ďakujeme ...

  Zapísať sa je možné od 3.5 2021 – 31.5 2021

 • Od pondelka 3.mája pokračuje prezenčné vyučovanie pre žiakov na 1. aj 2. stupni. Žiaci sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu. Rodičia vypisujú čestné prehlásenie, neposielajú výsledky testov ani potvrdenie o výnimkách. Čestné_vyhásenie_2021_.pdf

  Tým žiakom, ktorí sa vrátia do školy po nariadenej karanténe odporúčame, aby sa dali otestovať v MOM. Kloktacie testy škola už nebude objednávať.

 • Dňa 16. 4. 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci:

  kategória E – 8. – 9. ročník - Marián Vargončík

  kategória F – 6 – 7. ročník – Dávid Skurčák

  Obaja žiaci boli úspešní riešitelia. Gratulujem a prajem veľa ďalších úspechov. p. u. Toholová

 • Na zápis prosíme doniesť vyplnenú prihlášku, ktorá bude podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami dieťaťa. Prihlášku si prevezmite v MŠ alebo stiahnite TU. K zápisu je potrebný OP rodiča, ktorý príde dieťa zapísať a rodný list dieťaťa. Rodičia, ktorí žijete v zahraničí, si stiahnite prihlášku, vyplňte ju a pošlite emailom alebo poštou na adresu školy.

  V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete informovať na tel. čísle: 043/55 76 150 alebo e-mailom na zsrabca@zsrabca.sk

 • Bratislava – 18. marca 2021 – Ministerstvo školstva zverejnilo Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách s účinnosťou od 15. 3. 2021.

  V zmysle vyhlášky č. 111/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, od 15. marca 2021 platí nasledovné:

  Deti v materských školách a špeciálnych materských školách

  do 6 rokov veku nie sú povinné používať v zmysle vyhlášky ÚVZ SR „za účelom prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, alebo šatka a to na verejnosti v exteriéroch alebo na verejnosti v priestoroch interiérov budov“.

 • Výhry v súťaži SMS – „Starý Mobil sem!“

  Spoločnosť Orange Slovensko organizovala súťaž v zbere starých mobilov, do ktorej sa zapojila aj naša škola cez projekt Recyklohry. Do súťaže sa zapojilo 279 škôl z celého Slovenska a spolu odovzdali 18 055 starých mobilných telefónov. Z našej školy sa zúčastnilo 40 žiakov a odovzdali 254 mobilov.

  Zo všetkých zúčastnených žiakov na Slovensku v projekte Recyklohry boli vyžrebovaní aj naši traja žiaci, ktorí vyhrali ceny:

  Knižku Zberný dvor od B. Jobusa s podpisom priamo od autora získali:

 • Dňa 4. 2. 2021 sa v rámci Technickej olympiády konalo jej krajské kolo. V kategórii B, ktorá prebieha ako súťaž jednotlivcov, našu školu úspešne zastupoval Samuel Skočík z 6.A triedy. V konkurencii žiakov zo všetkých okresov Žilinského kraja sa stal jej víťazom. K jeho úspechu mu blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

 • Dňa 5. 2. 2021 sa konalo okresné kolo Geografickej olympiády, v ktorom našu školu reprezentovalo 9 súťažiacich – všetci žiaci boli úspešní riešitelia Geografickej olympiády.

  V kategórii G – 5. ročník nás reprezentovali žiaci z 5. D triedy:

  Hrubjaková Katarína – 4. miesto

  Juriga Michal – 5. miesto

  Juritková Linda – 11. miesto

  V kategórii F – 6. – 7. ročník nás reprezentovali žiaci zo 6. B triedy:

  Skurčák Dávid – 1. miesto – postupuje na krajské kolo

  Kovaličková Miriam – 4. miesto

  Zboňáková Lea – 5. miesto

 • Od vyhlásenia súťaže sme s napätím očakávali, aká stará bude svadobná fotografia, ktorá získa prvenstvo. A musíme konštatovať, že pochádza naozaj z historického obdobia, zo začiatku 1. svetovej vojny, čiže z roku 1914. V súčasnosti má táto fotografia 107 rokov. Neuveriteľné! Skutočne z nej dýcha kus histórie... Na fotke, ktorá získala 1. miesto, sú manželia Kristína Straková a Pavol Šubjak a fotografiu nám do súťaže poslala Nela Kšenzuláková z 5. C triedy.

  Druhá najstaršia historická fotografia je z roku 1938, čiže spred 2. svetovej vojny. Sú na nej zachytení manželia Jozef a Paulína Adamčíkovci a fotku nám do súťaže poslal Matej Štefaňák zo 4. A triedy.

 • Oznamujeme rodičom, že nakoľko nedošlo k zmene zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách MPSVaR /naďalej sú dotácie na stravu/ zostávajú príspevky na režijné náklady na stravovanie v školskej jedálni v tej istej výške ako boli na začiatku školského roka 2020/21.

  Prosíme rodičov, aby si skontrolovali platby a zadali trvalý príkaz.

  Mesačná výška príspevku na režijné náklady pre:

  • deti školského veku 8,00 €
  • deti predškolského veku:
   • poldenná strava 8,00 €
   • celodenná strava 11,40
 • Pri príležitosti Národného týždňa manželstva, ktorý začína už o týždeň 8.2.2021, vyhlasujeme v našej škole „Súťaž o najstaršiu (historickú) svadobnú fotografiu“. Môžete sa zapojiť tak, že doma alebo u starých rodičov pohľadáte veľmi starú svadobnú fotografiu niekoho z vašej rodiny. Môže to byť aj fotografia už nežijúceho páru. K fotke treba zistiť, z ktorého roku pochádza (aspoň približne, ak sa vám to podarí), ako aj mená manželov. Fotku je potrebné potom odfotiť (ak sa dá, tak čo najlepším foťákom) alebo preskenovať a poslať mailom na adresu: tisonovazsrabca@gmail.com alebo adrianaskrkova@gmail.com . V prípade, že nemáte mail, môžete ju poslať aj formou prílohy v správe cez Edupage (správu musíte potom adresovať na meno učiteľa – Mária Tisoňová alebo Adriána Škrková). Tešíme sa na vaše úlovky. Najstaršie fotky uverejníme aj na webovej stránke školy a v školskom časopise Rabconek. Víťazná fotografia bude navyše odmenená zaujímavou cenou. Bolo by veľmi milé, keby ste ku fotografii pridali aj pár pekných spomienok na manželský pár na fotke, ako si ich pamätajú vaši rodičia, či starí rodičia (nie je to podmienka súťaže). Súťažné príspevky nám môžete zasielať do nedele 14.2. 2021.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Najstaršie svadobné fotografie.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Maškarný.

 • V nedeľu 24. januára si pripomíname Medzinárodný deň komplimentov, ktorý sa traduje od roku 1998 na základe iniciatívy Američaniek Kathy Chamberlin a Debby Hoffman. V tento deň by mal každý vyjadriť kompliment aspoň piatim ľuďom, a tak vyzdvihnúť to, čo na osobe oceňuje.

  Vysloviť kompliment nás nič nestojí, a pritom má veľký význam v tvorbe zdravých medziľudských vzťahov. I takým jednoduchým a milým spôsobom ako je kompliment môžeme vyjadriť úctu ľuďom, s ktorými žijeme, pracujeme či trávime svoj čas. Niekedy považujeme ľudí okolo seba za samozrejmosť, ale každý človek, ktorý je v našej blízkosti, je pre nás darom, na každom sa dá nájsť niečo dobré a pekné.