Navigácia
Hlavná stránka Internetová ŽK Dôležité oznamy Novinky Fotoalbum Zverejňovanie Kontakt GDPR

Nedeľa 21. 4. 2024

Mapa

Návštevnosť stránky

Počet návštev: 3684918

Partneri

SPONZORISPONZORI

CISS-GAST spol. s r. o.

3DP centrum Rabča, František Piták

SVET NÁPOJOV TRSTENÁ

KAROL SLOVÍK RABČICE

LIFTMONT RABČA

TYROL TRUCK RABČA

Novinky

 • Sen každého chlapca postúpiť na MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA sa stal skutočnosťou. Naši chlapci spečatili svoj postup 18.04.2024 v športovej hale v Rabči na KRAJSKOM KOLE. Bez prehry v obvodnom, okresnom a regionálnom kole si vybojovali postup do krajského kola, kde sa nenašiel z pomedzi štyroch súperov ani jeden, ktorý by ich porazil, a tak si zaslúžene plnia svoj sen. Majstrovstvá Slovenska sa budú konať v Trenčíne na prelome mája/júna.

  Na krajskom kole našu školu reprezentovali: Glovaťák Lukáš 8.A, Gužík Michal 8.B, Juriga Michal 8.D, Juritka Martin 8.D, Juritka Timotej 7.D, Papaj Adam 7.C, Piták Jakub 9.A, Rusina Peter 9.C, Skočík Samuel 9.A, Slovík Patrik 9.A, Svetlák Tomáš 9.A, Zboroň Boris 9.A, Zboroň Samuel 8.D.

 • V pondelok 15.4.2024 sa konalo krajské kolo Olympijského odznaku všestrannosti v Žiline, ktorého sa zúčastnilo 464 žiakov z 58 škôl Žilinského kraja. Žiaci súťažili v troch kolách rôznych športových disciplín. V silnej konkurencii sa náš tím v konečnom hodnotení umiestnil na vynikajúcom 14. mieste. Po prvom kole sme boli v celkovom poradí dokonca piaty. Krásny zážitok z celého podujatia v olympijskom duchu fair – play bol zvýraznený aj tým, že Emka Porvichová dostala tú česť niesť olympijskú vlajku. Našu školu reprezentovali: Ema Porvichová, Michal Ratica, Tobias Vargončík, Darina Bartkovjaková, Tatiana Slovíková, Michal Gužík, Nina Nováková a Samuel Skočík. Všetkým gratulujeme.

 • Materská škola oznamuje rodičom, ktorí majú záujem o prihlásenie dieťaťa do MŠ na školský rok 2024/2025, môžu tak urobiť v termíne od 02.mája do 31.mája 2024.

  Vypísané prihlášky môžu priniesť osobne do MŠ, zaslať poštou na adresu Základná škola s materskou školou Rabča, Školská 438, 029 44 Rabča, prípadne mailom na adresu: msrabca@gmail.com.

  Tlačivo je dostupné na stiahnutie na stránke školy TU, FB stránke materskej školy a tiež v triedach MŠ u pani učiteliek.

  Vyplnené tlačivo musí obsahovať: osobné údaje o dieťati, osobné údaje o zákonných zástupcoch, potvrdenie všeobecného lekára a priloženú prefotenú kartičku poistenca.

 • Dňa 6. apríla 2024 sme si pripomenuli Medzinárodný deň športu. Pri tejto príležitosti si žiaci 9. A triedy pripravili rôzne aktivity pre žiakov 5. – 9. ročníka zamerané nielen na fyzickú zdatnosť, ale aj na poznávanie osobností športu. Chlapci a dievčatá predstavovali nejakú športovú osobnosť. Úlohou žiakov jednotlivých tried bolo správne uhádnuť meno významného športovca či športovkyne. Po vedomostnom kvíze nasledovala skúška fyzickej zdatnosti, ktorú väčšina zvládla. Myslím, že to pre žiakov bolo krásne spestrenie vyučovacieho procesu. Všetkým zúčastneným ďakujeme.

 • Dňa 12.apríla 2024 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Je to tradičná súťaž v speve ľudových piesní, do ktorej sa zapojilo 54 žiakov. Súťažiaci sa umiestnili nasledovne:

  I.kategória

  1.miesto- Karolína Sivková 3.B

  2.miesto- Viktor Genšiniak 2.B

  3.miesto- Nina Remešová 2.B

  II.kategória

  1.miesto- Alžbeta Bugajová 5.E

  2.miesto- Peter Jagelka 4.A

  3.miesto- Deana Turacová 5.C

  Cena poroty: Nikola Gogoláková 5.B

  III.kategória

  1.miesto- Nela Kšenzuláková 8.C

 • Naši predškoláci sa už tešia na zápis do školy. V utorok 09.03.2024 sa prišli zoznámiť s „veľkou“ školou. Prváci im s pani učiteľkami ukázali, ako sa učia v škole čítať, písať i počítať. Deti zo škôlky si vyskúšali sedieť v školskej lavici a pracovať s pomocou našich šikovných školákov. Zvládli spolu vypracovať všetky zadané úlohy.

  V septembri sa na našich predškolákov všetci tešíme.

  Prvácke triedne pani učiteľky

 • V dňoch 09. – 10. 04. 2024 sa v priestoroch zasadačky Mestského úradu v Námestove uskutočnil 45. ročník okresného kola Pytagoriády. V kategórii P3 našu školu reprezentovala Stella Babničová (19.-21. miesto), v kategórii P6 Ema Porvichová (12.-16. miesto) a Jakub Barnaš (17.-21. miesto). Medzi úspešných riešiteľov sa prebojovali traja naši žiaci: Andrej Jagnešák 4.C (7. miesto), Miloš Bartkovjak 6.A (11. miesto) a Deanka Turacová 5.C (4. miesto). Všetkým ďakujeme za reprezentáciu našej školy a tým najúspešnejším gratulujeme.

 • Žiaci 5.C si pre svojich rovesníkov pripravili divadelné predstavenie o malom kuriatku. Na hodinách anglického jazyka spolu s pani učiteľkou naštudovali text príbehu, následne na to si pripravili masky jednotlivých postáv, aby potom mohli svojim spolužiakom predviesť okrem svojej angličtiny aj ich divadelné nadanie. Na záver hodiny sa konala diskusia, kde sa žiaci podelili so svojimi dojmami.

  Mgr. Andrea Gogoláková

 • Na hodinách prvouky sa učíme o pôde. Spolu s ochranárkou Zuzkou Kertysovou sme sa rozhodli nesedieť v laviciach ale išli sme ju bádať a skúmať priamo do terénu. Diskutovali sme o tom, čo tvorí pôdu. Dozvedeli sme sa aká pôda je v našej oblasti a ako vznikla. Pod lupou sme skúmali a pozorovali štruktúru kameňov. Pomocou teplomera sme zisťovali a merali jej teplotu. Skúmali sme vývinové štádia tých zvierat, ktoré sa z časti vyvíjajú v pôde. Odniesli sme si veľa nových poznatkov a tento štýl učenia sa nám veľmi páči.

 • Dňa 4.4.2024 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili geograficko-matematickej vychádzky. V rámci predmetu geografia sme pozorovali ako rieky Polhoranka, Bystrá a Soľný potok pretvárajú okolitú krajinu. V rámci predmetu matematika sme merali a učili sa pracovať s meradlom. Využili sme nadobudnuté, teoretické vedomosti v praxi.

  Mgr. Zuzana Skurčáková, Mgr. Monika Toholová

 • Rozprávková noc 2024

  Srdečne pozývame našich žiakov na školskú akciu Rozprávková noc 2024, ktorá sa bude konať dňa 19. 4. 2024. Počas jednej čarovnej noci prežijú deti noc plnú čítania rozprávok a kúzelných príbehov, dobrodružstiev, kreativity a súťaží. Chceme, aby si naši žiaci prehĺbili pozitívny vzťah k čítaniu, kultúrnemu a zmysluplnému tráveniu voľného času. Prihlásiť sa môžu žiaci 2. - 5. ročníka. Prihlášky budú k dispozícii:

  2. - 4. ročník : pani asistentka Mgr. Dominika Miklušáková

  5. ročník : pani asistentka Mgr. Darina Michaľáková

 • Tak, ako to už býva každý rok zvykom, aj tohtoroční prváci prijali pozvanie na návštevu do materskej školy. Naše kroky zamierili medzi predškolákov - kuriatka, obláčiky, lienky, slniečka a včielky. Stretnunie s kamarátmi bolo skvelé. Privítali nás básničkami, pesničkami, spolu sme vytvorili veľkonočného zajačika, či vajíčko, porozprávali sa o triedení odpadu... A nakoniec to najlepšie! Neodolali sme tej kope úžasných hračiek. Ďakujeme za pozvanie!

  Postrehy detí:

  „Páčilo sa mi, ako sme vyrábali lietajúceho zajačika.“ Miško S.

 • V čase pôstu sme sa my deti – 3.A, 3.B, 3. C – modlili v našom farskom kostole krížovú cestu spolu s vdp. Floriánom Volfom. Pred detskou sv. omšou sme sa snažili rozjímať o utrpení Pána Ježiša a aj spevom sme sa modlili. Zvládli sme to dôstojne. Ďakujeme ti Pane Ježišu, že si zomrel aj za nás.

  Žiaci 3.A, 3.B, 3.C a p. uč. Oselská

 • Marec je tradične mesiacom knihy. Naše pani učiteľky nám čítajú rôzne príbehy v škole. My ich veľmi radi počúvame. Pozvali sme si do školy na čítanie naše mamky, ktoré z rozprávkových kníh čítali rôzne príbehy. Počúvali sme ich so zatajeným dychom. Bolo to iné. Veď čítali „naše“ mamky.

  Vážime si ochotu prísť medzi nás a ďakujeme za spoluprácu pani Žilákovej, Vnenčákovej, Olešovej, Chromekovej, Spuchlákovej, Benčíkovej, Boldovjakovej, Koľadovej, Pitákovej.

  Žiaci 1.D, 1.C, 3.B a p. uč.: Oselská, Helegdová, Gabrielová

 • Dňa 5. apríla 2024 žiakom základnej školy a deťom materskej školy na Školskej ulici 438 a Kostolnej 855 udeľuje riaditeľka riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

 • Tak ako vlani, aj tento rok sa deti z DFS Goralecky zúčastnili na súťažnej prehliadke detských folklórnych skupín Vidiečanova Habovka. Tohtoročnou témou súťažte bolo prezentovať lokálnu hudbu a spev. Do súťaže sme sa zapojili s dvoma číslami a to, spevácka skupina a ľudová hudba. Naše deti sa v silnej konkurencii oravských skupín nestratili a svojimi výkonmi sa umiestnili v bronzovom pásme.

 • V dňoch od 4.3. 2024 do 8.3. 2024 sa našim siedmakom zmenilo miesto výučby. Vymenili školské lavice za lyžiarsky areál v Parsk Snow Donovaly. Na toto ročné obdobie bola na našich kopcoch len malá vrstva snehovej pokrývky, ale našťastie Donovaly nesklamali a umožnili nám učiť sa celý týždeň. Tento rok sa lyžiarskeho kurzu zúčastnilo 77 detí, ktoré boli rozdelené do piatich lyžiarskych skupín a jednej snowboardovej skupiny. V jednotlivých skupinách sa deti učili lyžovať a snowboardovať, resp. zdokonaľovali svoje lyžiarske zručnosti. Počasie nám prialo a deti si tak mohli užiť pravú jarnú lyžovačku. Pevne veríme, že žiaci sa budú lyžovaniu venovať aj naďalej, a že ich záujem o lyžovanie neskončí týmto výcvikom.

 • MAREC – MESIAC KNIHY
  Už veľa rokov spájame marec nielen s príchodom jarného obdobia, ale i s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka. Už od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov všetkých vekových kategórií.
  Prečo je práve marec Mesiacom knihy? Existuje jednoduchá odpoveď. Mesiac knihy je pomenovaný na počesť Mateja Hrebendu, ktorý bol veľkým milovníkom a zberateľom príbehov. Prvýkrát bol vyhlásený v bývalom Československu už v roku 1955.
  Tento významný mesiac sme si pripomenuli aj na hodinách literatúry. Každý žiak predstavil ostatným spolužiakom svoju najobľúbenejšiu knihu. Dozvedeli sme sa veľa nových zaujímavostí, spoznali nových spisovateľov a čitateľský vkus svojich spolužiakov.
  Zuzana Vorčáková, 7.B

 • Školský úrad Zákamenné v zastúpení odborným referentom PaedDr. Miroslavom Jozefiakom a Centrum voľného času Maják v zastúpení pani riaditeľky Mgr. Andrey Lubasovej ocenili pri príležitosti 70. ročníka Hviezdoslavovho Kubína ĎAKOVNÝM LISTOM a krásnou kyticou pani učiteľku PaedDr. Adriánu Škrkovú za dlhoročnú prácu v oblasti recitačných a prednesových súťaží.

  Ďakujeme!

  Ing. Anna Kornhauserová

 • Milí kolegovia a žiaci, v mesiaci máj bude v našej škole prebiehať výmena šatstva - SWAP, ktorý už má niekoľkoročnú tradíciu. Ak počas veľkonočných prázdnin budete upratovať svoje šatníky, nezabudnine, že niektoré veci môžu ešte polúžiť a urobiť radosť niekomu inému. Bližšie informácie o SWAPE sa včas dozviete.

  Kritéria zberu:

  Oblečenie by malo byť nepoškodené, pekné, čisté a vypraté.

  Oblečenie, ktoré by si s pokojným svedomim dala aj svojej kamarátke.

 • Naši žiaci – Jassmine Kasanová 2. D, Rea Gužíková 4. C, Mária Jagelková 6. C a Miloš Bartkovjak 6. A – sa zúčastnili dňa 26. marca 2024 okresného kola celoštátnej postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Srdečne gratulujeme Milošovi Bartkovjakovi zo 6. A triedy, ktorý sa v silnej konkurencii umiestnil na 3. mieste v II. kategórii próza.

  PaedDr. Adriána Škrková

 • V piatok, 22.3. , sme v škole oslavovali. Nebola to tradičná oslava s tortou a darčekmi, na akú sme zvyknutí. Oslavovali sme totiž Deň vody. Tortou bol náš program a darčekom naše sľuby, ako budeme vodou šetriť a chrániť ju. Žiaci 1.A a 3.B si pripravili aktivity pre svojich spolužiakov. V priebehu vyučovania navštívili postupne každú triedu a spoločne si pripomenuli , aká je voda pre nás všetkých dôležitá. Súčasťou programu boli aj krátke súťaže. Na záver sme spolužiakom zarecitovali krátku báseň o vode, ktorú sme sa naučili. Deťom sa deň veľmi páčil a my dúfame, že si budú pamätať, ako zaobchádzať s vodou a ako ju chrániť.

 • Milé pani učiteľky a páni učitelia, za vašu úžasnú prácu ďakujeme. Ďakujeme, že stále plníte poslanie, ktoré je vašou prioritou a láskou.

  Vaše deti