Navigácia
Hlavná stránka Internetová ŽK Dôležité oznamy Novinky Fotoalbum Zverejňovanie Kontakt

Štvrtok 21. 1. 2021

Mapa

Návštevnosť stránky

Počet návštev: 6395018

Novinky

 • Tak ako v iných predmetoch, tak aj v technike prebieha tento školský rok olympiáda online formou. Samotná súťaž prebiehala ešte v minulom roku, konkrétne 26.11.2020. Výsledky sa k nám dostali až teraz. Dlhšie čakanie nahradila radosť z dosiahnutých výsledkov.

  V súťaži dvojíc našu školu v kategórii starších žiakov reprezentovali Oliver Randiak (8.C) a Ladislav Pidík (9.B). Chlapci podali výborný výkon a vo svojej kategórii sa umiestnili na druhom mieste, pričom od postupu na krajské kolo ich delilo len 2,5 boda.

 • Tak ako v iných predmetoch, tak aj v technike prebieha tento školský rok olympiáda online formou. Samotná súťaž prebiehala ešte v minulom roku, konkrétne 26.11.2020. Výsledky sa k nám dostali až teraz. Dlhšie čakanie nahradila radosť z dosiahnutých výsledkov.

  V súťaži dvojíc našu školu v kategórii starších žiakov reprezentovali Oliver Randiak (8.C) a Ladislav Pidík (9.B). Chlapci podali výborný výkon a vo svojej kategórii sa umiestnili na druhom mieste, pričom od postupu na krajské kolo ich delilo len 2,5 boda.

 • Milí rodičia,

  Podľa aktuálnych usmernení MŠVVaŠ od 11. januára 2021 bude naša materská škola v Rabči pokračovať prezenčným spôsobom výučby.

  Otvorená bude len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu, na základe potvrdenia od zamestnávateľa. (To znamená, že zákonný zástupca dieťaťa predloží pedagogickému zamestnancovi pri nástupe dieťaťa do MŠ potvrdenie od zamestnávateľa.)

  Deti je potrebné 11.1. 2021 nahlásiť do MŠ záväzne, aby sa vytvorili skupiny, ktoré počas tohto týždňa budú nemenné.

 • Vzhľadom na rozhodnutie ministra školstva bude vyučovanie od 11. januára 2021 prebiehať dištančnou formou pre všetkých žiakov 1. a 2.stupňa. Žiak je povinný zúčastňovať sa on-line vyučovania, pretože si plní povinnú školskú dochádzku. Pripomíname, že v prípade neúčasti žiaka na hodine je rodič povinný ho ospravedlniť do 48 hodín, inak sa hodiny považujú za neospravedlnené. V prípade akýchkoľvek ťažkostí kontaktujte triedneho učiteľa.

 • 42. ročník matematickej Pytagoriády 2020/2021

  V dňoch 9. – 10. 12. 2020 sa naši žiaci zúčastnili matematickej Pytagoriády. Súťažilo sa v kategóriách podľa jednotlivých ročníkov. Priebeh na 2. stupni bol iný ako po minulé roky – žiaci počítali online. Zo 75 súťažiacich máme 29 úspešných riešiteľov. Všetkým veľmi pekne ďakujeme za takú vysokú účasť a následný úspech aj napriek tejto ťažkej dobe, ktorú prežívame. Naše úprimné gratulácie patria našim víťazom:

  P3

  1. miesto – Oliver Slovík

  2. miesto – Mária Jagelková

 • V prípade záujmu o umiestnení prihlásených detí v Školskom klube, je potrebné nahlásiť záujem do 08.01.2021 na ekonomické oddelenie školy. Školský klub by fungoval od 11:00 do 16:00 hod. pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorí nemôžu pracovať z domu.

 • Vážení rodičia, od pondelka 11.01.2021 otvárame MŠ pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Prosíme rodičov o dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení. Nariadenie platí do 24.01.2021, pristupujme zodpovedne ku vzniknutej situácií.

 • Vianočné prázdniny začínajú v pondelok 21.12.2020 a končia 8.1.2021. Vyučovanie by malo pokračovať od pondelka 11. januára 2021. O nástupe žiakov do škôl vás budeme v januári informovať. Prajeme všetkým našim žiakom a zamestnancom príjemné prežitie Vianoc v úzkom rodinnom kruhu.

 • Vážení rodičia, po včerajšom zasadnutí výboru Rodičovského združenia pri ZŠ Rabča bol schválený príspevok na jedného žiaka vo výške 7,00 Eur (zostáva nezmenený). Žiadame Vás odovzdať ho triednym učiteľom do 31.12.2020. Žiaci 2. stupňa ZŠ ho odovzdajú po nástupe do ZŠ triednym učiteľom. Ďakujeme.

 • Tento školský rok bol iný aj advent. Aj tento čas bol poznačený pandémiou. Predĺžili nám vianočné prázdniny, a tak sme sa 18. 12. stretli posledný krát v adventnom čase. Ráno sme začali najkrajšie ako sa dá – rorátnou svätou omšou za svetiel lampášov. Po svätej omši sa v každej triede raňajkovalo. Nám tretiakom prichystala na raňajky chutný koláč mamka Nelky Juritkovej. Veselo nám pritom vyhrávali naši spolužiaci na heligónkach a na husliach. Scénku o hľadaní mamy pre Božieho Syna sme zahrali našim spolužiakom, ale aj online našim rodičom, aby sme všetkým pripomenuli skutočný význam Vianoc. No celý týždeň sme sa najviac tešili na darčeky od našich Anjelov – spolužiakov, ktorí si nás vylosovali a celý advent nám potajomky pomáhali a na záver pripravili darček. Darčeky boli z lásky a všetci sme prežili radosť a vďačnosť.

 • Remeslá hrnčiarstva a keramiky nám prišla do Hornej školy predstaviť lektorka Mgr. Art Daniela Kubíková. Zoznámili sme sa s rôznymi druhmi hliny a s technikami pri jej spracovaní. Boxovali sme hrudu hliny, hádzali ju z výšky, vaľkali, modelovali.... Hlinu sme sa pokúšali skrotiť. Postupne sme si vyskúšali točenie na hrnčiarskom kruhu a vytvárali rôzne nádobky. Všetkým sa nám to veľmi páčilo.

  Ďakujeme tete Daniele sa krásny zážitok.

  Žiaci 3.D triedy a tr.uč. Veronika Kubíková

 • V mesiaci december sa na našej škole konala súťaž o Najkrajší betlehem. Úlohou bolo vyrobiť vlastný betlehem z prírodných materiálov, využitím rôznej techniky. Do súťaže sa zapojili žiaci 1. stupňa. Žiaci boli veľmi tvoriví priniesli krásne betlehemy, ktoré skrášlili našu chodbu. Boli medzi nimi betlehemy vyrobené z papiera, dreva, slamy, kartónu, orieškov a aj betlehem, ktorý svietil. Žiaci lepili, skladali, vyrezávali, stavali, maľovali... Všetkým súťažiacim chceme poďakovať za krásne výrobky a výhercom srdečne blahoželáme. Za svoje výtvory boli odmenení všetci žiaci.

 • Spisovateľka Mária Ďuríčková patrí medzi najznámejšie autorky pre deti. Od malička veľmi rada čítala. Napísala mnoho príbehov, rozprávok, ktoré nájdeme ukryté v knihách. V čítanke sme čítali rozprávku o dvojčatách Danke a Janke. Rozprávka sa nám zapáčila, tak sme sa rozhodli, že si prečítame všetky príbehy o dvojčatách. V decembri sme sa teda pustili do čítania tejto super knihy. Po prečítaní sme si pozreli rozprávku, urobili zápis z knihy, tvorili projekty. Tiež sme sa zahrali na spisovateľov a urobili sme si knižky o Danke a Janke. Pretože nás príbehy dvojčeniec veľmi zaujali, rozhodli sme sa, že si cez vianočné prázdniny prečítame inú knihu z tvorby Márie Ďuríčkovej, podľa vlastného výberu a urobíme zápis z prečítanej knihy.

 • Skracovanie zimných dní a predlžovanie noci v zimnom období spôsobovalo u našich predkov strach z tmy a pôsobenia nečistých síl. Preto sa tradične v tieto dni bojovalo proti zlému požehnávaním a vyháňaním zlého. Začínalo sa na svätú Katarínu, pokračovali tieto dni na Ondreja, Barboru, Mikuláša, Luciu a posledný bol 21. december - svätého Tomáša. Aj na Hornej škole pokračujeme v týchto tradíciach. Aj v tejto vážnej dobe sme si za dodržiavania všetkých hygienických a protiepidemiologických opatrení pripomínali stridžie dni.

 • Vo štvrtok 10.12. sme sa všetci žiaci Hornej školy poobede stretli každý vo svojej triede. Začali sme vyrábať rôzne výrobky. My, druháci, sme spolu zdobili svietniky a plnili levanduľové vrecká. Tieto vrecká nám ušila šikovná mamička Košútova. Naše pomocníčky- asistentky Veronika a Janka nám pomáhali tvoriť snehuliakov a šišky. Tretiaci s tetou Katkou, Gabikou a Zuzkou vyrábali stromčeky, anjelikov i ozdoby na stromček. V štvrtáckej triede nám zas vytvorili sviečky, pečené čaje i svietniky. Rozvoniavalo to tu oplátkami, ktoré napiekli mamky- Hrubjaková a Svetláková. Domov sme prišli spokojní. Všetkým pekne ďakujeme. Tieto výrobky sme potom predávali, aby sme peniažkami mohli pomôcť rodine, ktorá to potrebuje.

 • Po vyhlásení ministra školstva a premiéra vlády SR sa pripúšťa návrat žiakov 2.stupňa do škôl. Podmienkou je pretestovanie pedagogických zamestnancov, žiakov 2.stupňa a aspoň jedného zo zákonných zástupcov. Potrebujeme vedieť, koľko žiakov a rodičov by bolo ochotných sa testovania zúčastniť. Preto prosíme rodičov žiakov 2.stupňa, aby prostredníctvom správy cez edupage v nedeľu informovali triednych učiteľov. V pondelok ráno vyhodnotíme situáciu a budeme vás informovať.

  Za skorú spätnú väzbu vopred ďakujeme.

 • Aj napriek mimoriadnej situácii sme sa tento rok opäť zapojili do projektu Záložka do knihy spája školy.

  V rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti a medzipredmetových vzťahov sme so žiakmi ešte v októbri zhotovovali záložky na tému Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze. Našťastie sa nám podarilo zhotoviť dostatok záložiek, ktoré sme si v priebehu novembra „vymenili“ so Základnou školou s materskou školou Skačany.

  Teší nás, že sme mohli spojiť príjemné s užitočným, a hreje nás pocit z dobre vykonanej práce.

 • Naša škola sa zapojila do projektu „Akadémia Mateja Tótha“ . Prosíme rodičov a žiakov našej školy o hlasovanie za dobrú vec. Hlas je možné dať našej škole každý deň na stránke www.akadémia.o2.sk

  Vo vyhľadávaní zadáte Rabča. Škola je zaradená do škôl nad 351 žiakov.

  Šport je pre deti nesmierne dôležitý. Pravidelná fyzická aktivita je spojená s okamžitým aj dlhodobým prínosom pre zdravie detí (psychická pohoda, lepšia kontrola hmotnosti a menšia pravdepodobnosť vzniku nadváhy, nižší tlak, zlepšená srdcovo-cievna činnosť a činnosť dýchacieho aparátu). Problémom súčasnosti sa však stáva klesajúca fyzická aktivita dnešných detí, ktorú nahrádza čas strávený v spoločnosti televízora, DVD, alebo počítača. Pomôžte nám zatraktívniť šport pre naše deti aj formou športovej akadémie.

 • Projekt: ,, Poďakovanie zdravotníkom a armáde pri celoplošnom testovaní a v boji proti pandémii Covid-19 “

  S nápadom p. učiteľky Lenky Cubinkovej Bajkovej a realizáciou p.uč. Slovíkovej a výtvarným poďakovaním žiakov 4.A sme zrealizovali náš malý projekt ,,Poďakovanie zdravotníkom a armáde pri celoplošnom testovaní a v boji proti pandémii Covid-19. Poďakovanie sme odoslali poštou na adresy vybraných nemocníc - covidového oddelenia a jednotlivé vojenské útvary pre armádu. Ďakujeme.

  Mgr. Slovíková, Mgr. Cubinková Bajková

 • Vážení rodičia, nakoľko nás mnohí kontaktujete ohľadom rodičovského konta na Edupage stránke, dnes sme Vám ich opätovne rozposlali na vaše e-maily. Komu neboli údaje doručené, je potrebné, aby nám zaslal svoju e-mailovú adresu na zsrabca@zsrabca.edu.sk spolu s uvedením mena dieťaťa a triedy. Po prihlásení sa pod rodičovským kontom môžete okrem iného využiť aj možnosť podania Vyhlásenia o bezinfekčnosti dieťaťa, ak to vyžadujú okolnosti.

  Návod pre podanie vyhlásenia nájdete na https://help.edupage.org/sk/u1132.

 • Od utorka 3. novembra pokračuje vyučovanie žiakov 1.-4.ročníka prezenčnou formou, čiže deti chodia do školy. Fungovať bude aj ŠKD a ŠJ. Tešíme sa na Vás.