Navigácia
Hlavná stránka Internetová ŽK Dôležité oznamy Novinky Fotoalbum Zverejňovanie Kontakt

Piatok 4. 12. 2020

Mapa

Návštevnosť stránky

Počet návštev: 5538598

Novinky

 • V našej škole sa uskutočnila jesenná výtvarná súťaž z prírodných materiálov.

  Z 2.E sa zapojili títo žiaci: Tobias, Timotej, Danko, Dominik, Rudko,

  Jozef, Matúš, Martin, Nelka, Nikolka, Betka, Emmka.

  Z 3.D sa zapojili títo žiaci: Peťo, Adam, Filip S., Miloš, Tamara, Nelka ,Erika,

  Karolína, Marko B., Mária, Marko P., Alžbetka.

  Zo 4.D sa zapojili títo žiaci: Dávid B.,Vaneska, Karolína, Sandra, Timotej, Klaudia,

  Jakub, Janka, Natálka, Klára, David L .

  Všetci umelci boli odmenení peknými cenami a pochvalou triednych učiteliek.

 • November patrí modlitbám za zosnulých. Tento rok sme nemohli kvôli pandémii chodievať na cintorín. Modlili sme sa doma s rodinou. Spolu v škole sme si vyrobili sviece. Dali sme si ich na tanieriky, a nalepili sme si tam srdiečka, na ktoré sme písali mená zosnulých, za ktorých sme sa pomodlili. Mysleli sme v modlitbách aj na duše, za ktoré sa nemá kto modliť , za nenarodené deti....Ale aj na významné osobnosti našej obce , na vdp. Františka Zibrina, na vdp. Jána Keceru, vďaka ktorému máme aj postavenú našu školu. V čase Dušičiek zomrel aj náš otec biskup Štefan Sečka, tak naše modlitby boli aj za jeho dušu. Odpočívajte v pokoji.

 • Aj napriek mimoriadnej situácii sme sa tento rok opäť zapojili do projektu Záložka do knihy spája školy.

  V rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti a medzipredmetových vzťahov sme so žiakmi ešte v októbri zhotovovali záložky na tému Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze. Našťastie sa nám podarilo zhotoviť dostatok záložiek, ktoré sme si v priebehu novembra „vymenili“ so Základnou školou s materskou školou Skačany.

  Teší nás, že sme mohli spojiť príjemné s užitočným, a hreje nás pocit z dobre vykonanej práce.

 • Naša škola sa zapojila do projektu „Akadémia Mateja Tótha“ . Prosíme rodičov a žiakov našej školy o hlasovanie za dobrú vec. Hlas je možné dať našej škole každý deň na stránke www.akadémia.o2.sk

  Vo vyhľadávaní zadáte Rabča. Škola je zaradená do škôl nad 351 žiakov.

  Šport je pre deti nesmierne dôležitý. Pravidelná fyzická aktivita je spojená s okamžitým aj dlhodobým prínosom pre zdravie detí (psychická pohoda, lepšia kontrola hmotnosti a menšia pravdepodobnosť vzniku nadváhy, nižší tlak, zlepšená srdcovo-cievna činnosť a činnosť dýchacieho aparátu). Problémom súčasnosti sa však stáva klesajúca fyzická aktivita dnešných detí, ktorú nahrádza čas strávený v spoločnosti televízora, DVD, alebo počítača. Pomôžte nám zatraktívniť šport pre naše deti aj formou športovej akadémie.

 • Projekt: ,, Poďakovanie zdravotníkom a armáde pri celoplošnom testovaní a v boji proti pandémii Covid-19 “

  S nápadom p. učiteľky Lenky Cubinkovej Bajkovej a realizáciou p.uč. Slovíkovej a výtvarným poďakovaním žiakov 4.A sme zrealizovali náš malý projekt ,,Poďakovanie zdravotníkom a armáde pri celoplošnom testovaní a v boji proti pandémii Covid-19. Poďakovanie sme odoslali poštou na adresy vybraných nemocníc - covidového oddelenia a jednotlivé vojenské útvary pre armádu. Ďakujeme.

  Mgr. Slovíková, Mgr. Cubinková Bajková

 • Vážení rodičia, po včerajšom zasadnutí výboru Rodičovského združenia pri ZŠ Rabča bol schválený príspevok na jedného žiaka vo výške 7,00 Eur (zostáva nezmenený). Žiadame Vás odovzdať ho triednym učiteľom do 31.12.2020. Žiaci 2. stupňa ZŠ ho odovzdajú po nástupe do ZŠ triednym učiteľom. Ďakujeme.

 • Vážení rodičia, nakoľko nás mnohí kontaktujete ohľadom rodičovského konta na Edupage stránke, dnes sme Vám ich opätovne rozposlali na vaše e-maily. Komu neboli údaje doručené, je potrebné, aby nám zaslal svoju e-mailovú adresu na zsrabca@zsrabca.edu.sk spolu s uvedením mena dieťaťa a triedy. Po prihlásení sa pod rodičovským kontom môžete okrem iného využiť aj možnosť podania Vyhlásenia o bezinfekčnosti dieťaťa, ak to vyžadujú okolnosti.

  Návod pre podanie vyhlásenia nájdete na https://help.edupage.org/sk/u1132.

 • Vážení rodičia!

  Nakoľko ZRPŠ nie je možné momentálne uskutočniť z dôvodu protiepidemiologických opatrení, rodičovské združenie prebehne telefonicky v dňoch 6. a 9.novembra. Triedni učitelia vás oslovia prostredníctvom edupage. Upresnia Vám časy, kedy ich môžete telefonicky kontaktovať. Využite túto možnosť porozprávať sa s triednym učiteľom o prospechu vášho dieťaťa či priebehu dištančného vyučovania.

 • Od utorka 3. novembra pokračuje vyučovanie žiakov 1.-4.ročníka prezenčnou formou, čiže deti chodia do školy. Fungovať bude aj ŠKD a ŠJ. Tešíme sa na Vás.

 • Materské školy budú počas jesenných školských prázdnin, tak ako aj doposiaľ, v prevádzke v závislosti od aktuálnych potrieb zákonných zástupcov detí, prednostne tých, ktorí sa aktívne zúčastnia na zabezpečení plošného testovania obyvateľov. Zriaďovateľ materskej školy môže prevádzku materskej školy v čase jesenných školských prázdnin prerušiť v zmysle platnej legislatívy, ak zákonní zástupcovia neprejavia záujem o prevádzku materskej školy.

  V čase riadnej prevádzky materskej školy môže riaditeľka/riaditeľ materskej školy požiadať zákonných zástupcov dieťaťa, ktorí sú nezamestnaní alebo sú na rodičovskej či materskej dovolenke, aby si, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu súvisiacu s výskytom a šírením ochorenia COVID-19, ponechali dieťa v domácej starostlivosti a nedávali ho do materskej školy. Bez súhlasu zákonného zástupcu ale nie je možné obmedziť dochádzku žiadneho dieťaťa do materskej školy.

 • Milión detí sa 18. októbra bude modliť ruženec za mier a jednotu vo svete.

 • Vo štvrtok 15.októbra zostanú žiaci 3.B doma z bezpečnostno-hygienických dôvodov. V piatok budú pokračovať vo vyučovaní. Ďakujeme

 • Od 21.10 do 25.10 sme sa so žiakmi 3.A, 3.B a 3.C triedy zúčastnili plaveckého výcviku v Aqua Relaxe Dolný Kubín. Na deti čakal tím profesionálnych inštruktorov, na čele s pánom Ivanom Skirčákom. Žiaci absolvovali základný plavecký výcvik, v ktorom sa naučili základy plávania. Po výcviku si oddýchli vo vodnom svete. Po absolvovaní výcviku každý žiak získal mokré vysvedčenie, sladkú odmenu a 3-hod. vstupenku do Aquaparku Dolný Kubín.

  Mgr. Ogureková, Mgr. Michaľaková, Mgr. Miklušáková

 • Od 28.09.2020 do 02.10.2020 sa konal plavecký výcvik v AquaRelaxe Dolný Kubín, ktorý viedol pán Ivan Skirčák s tímom profesionálnych inštruktorov. Žiaci štvrtých ročníkov opäť vymenili svoje školské lavice za plavecké bazény. Cieľom výcviku bolo zdokonaliť už čiastočné plavecké schopnosti žiakov. Deti sa na každý deň výcviku veľmi tešili. Počas výcviku mali možnosť využiť aj atrakcie AquaRelaxu. Kurzy sa končili odovzdávaním „MOKRÝCH VYSVEDČENÍ“ a sladkými odmenami pre žiakov. Od prevádzkovateľa AquaRelaxu Dolný Kubín dostal každý žiak ako bonus 3-hod. vstupenku do Aquaparku Dolný Kubín.

 • Pripomíname rodičom, že ak dieťa chýbalo na vyučovaní tri po sebe idúce pracovné dni (a viac), musí pri návrate do školy priniesť vypísané tlačivo :Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. V prípade, že dieťa muselo byť v povinnej karanténe kvôli pozitívnemu testu na Covid 19 u rodiča, je potrebné si vyžiadať potvrdenie u lekára, ktorý katanténu nariadil.

  Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti(1).docx

 • ... 5 dní v zajatí Račkovej doliny

  ... 5 dní poznávacieho relaxu

  ... 5 dní nekonečných hier a stavania lesných príbytkov

  ... 5 dní v objatí našich drevených strážcov drevuliakov

  ... bolo nám čarovne, tak ako o tom hovorili legendy o Račkovej doline

  ... do našich srdiečok sa nadlho usídlila harmónia na duši z krídel anjela, ktorý stráži už celé roky pokoj v doline, kde sme strávili najkrajšiu školu v prírode. Ďakujeme

 • V piatok 25. septembra 2020 sme si na našej škole pripomenuli Deň mlieka. Žiaci, aj pani učiteľky, prišli v bielych tričkách a priniesli si mliečnu desiatu. Pani učiteľky pripravili pracovné listy s tematikou mlieka, básničky o mliečku, ktoré si žiaci prepísali na písaní a na hudobnej výchove sa naučili spievať pesničku o mlieku. Spoločne si pozreli Cestu mlieka, kde im kravička Elička rozprávala o živote kravičiek v kravínoch. Na záver tohto dňa sme sa spoločne odfotografovali vo svojich triedach.

 • V minulých dňoch , od 14.09. do 18.09.2020, prebiehal v Rabči rezbársky plenér . Zúčastnili sa na ňom umeleckí rezbári z celej Oravy, ktorí spracovávali topoľové drevo. Vytvorili drevený betlehem, ktorý ostane súčasťou výzdoby našej krásnej obce. Formou svojho rezbárskeho umenia nám predstavili krásu vytvorenú z dreva. Pokochať sa ich výtvormi sa boli aj mladší žiaci z dolnej základnej školy. Deťom sa páčilo, keď videli, aké nástroje majstri používali. Títo im ochotne odpovedali na ich zvedavé otázky. Veríme, že sme im sprostredkovali pekný umelecký zážitok.

 • V septembri sa v našej obci uskutočnila tvorba drevených jasličiek (betlehema) umeleckými rezbármi. Aj my žiaci sme si ich prácu išli poprezerať. Na začiatku nás privítali rezbári. Zostali sme milo prekvapení a hneď sme sa ich začali vypytovať: „Z akého dreva sa vyrábajú sochy?“ Odpovedali nám, že z topoľového dreva. Ďalej nám ukázali nástroje, boli to: dláto, pílka, kladivo, hoblík, vŕtačka, striekacia pištoľ, nožíky. Medzi vyrezanými sochami bola Panna Mária, oslík, Ježiško, strom, Jozef, vôl a traja králi. Začali nám ukazovať ako sa to vyrába. Mohli sme si aj niečo skúsiť vyrezať. Takto vyrezané dreva vyhobľovali, aby sme si nezabili triesku. Bolo to veľmi ťažké, ale veľmi sa nám to páčilo. Rezbárom a organizátorom ďakujeme a prajeme, aby sa ich úsilie páčilo obyvateľom obce .

 • V stredu 9.9. 2020 k nám zavítal ujo včelár Drahoš Daloš. Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavosti zo života včiel. Vyskúšali si ochranné oblečenie včelára. Ochutnali výborný kvetový med. Na záver dostal každý žiak pracovný list so zaujímavosťami o včielkach a tiež s úlohami, v ktorých si žiaci vyskúšali čo si zapamätali. Ďakujeme ujovi včelárovi a Oravskému kultúrnemu stredisku v Dolnom Kubíne za „Včelársku vandrovku“.

  Kolektív žiakov a pedagógov HZŠ

 • Oznamujeme rodičom, že svoje deti si môžu odhlásiť z obedov nie len cez aplikáciu (strava.cz), ale aj SMS na tel. čísle 0910 433 550 v daný deň najneskôr do 6:30 ráno.

 • Oznamujeme rodičom detí, ktoré navštevujú školský klub detí, že z dôvodu protiepidemiologických opatrení nie je možné vyzdvihnúť si dieťa v triede. Pri príchode ku škole je potrebné telefonicky kontaktovať vychovávateľku na nižšie uvedených telefónnych číslach a dieťa bude následne odoslané z ŠKD.

  Mgr. Elena Škorvánková, 0911 702 778

  Mgr. Marcela Gabrielová, 0907 606 150

  Mgr. Mariana Kolčáková, 0907 120 564

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Pred nami je nový školský rok. Slávnostné otvorenie školského roka bude 2.septembra 2020 o 9:00. Je potrebné pozorne si prečítať pokyny k otvoreniu nového školského roka.

  • Podľa pokynov ministerstva školstva školy neorganizujú hromadné slávnostné otvorenie školského roka kvôli prevencii pred šírením ochorenia COVID-19. Preto spoločné otvorenie školského roka pred budovou školy nebude.
  • Všetci žiaci pôjdu rovno do školy ( najskôr od 8:30). Do budovy školy môžu vstú