Navigácia
Hlavná stránka Internetová ŽK Dôležité oznamy Novinky Fotoalbum Zverejňovanie Kontakt

Streda 28. 10. 2020

 • Letná škola

  Verili by ste, že leto je v plnom prúde a žiaci našej školy sa počas neho učili? A dokonca dobrovoľne? Je to naozaj tak. Od 10. do 14. augusta totiž v priestoroch našej alma mater prebiehala Letná škola. S podporou obce a školy mohli šikovné pani učiteľky pretaviť lásku k deťom do konkrétneho projektu. Deti mohli v priebehu prázdnin zažiť vzrušujúci týždeň plný zaujímavých aktivít. Vedomosti si opakovali prostredníctvom rôznych kvízov, súťaží, tvorivých prác a dokonca hľadaním pokladu.  Aj vďaka skvelým ľuďom z Červeného kríža a našim hasičom sa deti dozvedeli viac o prvej pomoci a neoceniteľnej práci, ktorú odvádzajú príslušníci hasičského zboru. Nezanedbávali ani telesnú aktivitu, veď túra na Rio de Klin dokonale preverila ich pohybovú zdatnosť. Opekačka na záver bola iba zaslúženou odmenou. Dovolíme si tvrdiť, že Letná škola sa deťom, a dúfame, že aj rodičom, veľmi páčila. Hádam sa stretneme aj o rok.

 • LETNÁ ŠKOLA

       Naša ZŠ organizuje v termíne od 10. do 14. augusta 2020 dennú LETNÚ ŠKOLU. Môžu sa prihlásiť žiaci 1. - 5. ročníka, počet je obmedzený. V čase od 8:00 do 15:00 hodiny sú pre Vás pripravené nové, vedomostné, hravé aktivity, rôzne súťaže a prekvapenia. Obed je zabezpečený. Prihlásiť sa môžete do stredy 5. augusta 2020 na tel. čísle 0902 333 245 alebo mailom na letnaskola.rabca@gmail.com v čase od 8:00 do 14:00 hodiny.

  Ing. Anna Kornhauserová, riaditeľka

 • Slávnostné ukončenie školského roka

  V utorok  30.júna o 9:00 ukončíme školský rok 2019/2020. Tento školský rok bol kvôli prerušeniu vyučovania výnimočný, a tak aj jeho ukončenie bude iné ako zvyčajne.  Žiaci nebudú nastúpení pred školou, ale pôjdu rovno do  tried. Pani riaditeľka zhodnotí školský rok prostredníctvom školského rozhlasu. Vysvedčenia a odmeny za reprezentáciu školy odovzdajú triedni učitelia.  Ráno o 7:30 bude svätá omša s poďakovaním.  

 • Organizovanie vyučovania od 22.júna

  Od 22.júna sa obnovuje vyučovanie aj pre žiakov 6.-9.ročníka. Každý žiak si so sebou prinesie rúško, hygienické vreckovky a predloží písomné vyhlásenie o tom, že  neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

  Vyučovanie pre žiakov 6.-9.ročníka bude prebiehať podľa rozvrhu 5 vyučovacích hodín a bude zamerané na záverečné zhodnotenie práce. Žiaci 1.-5. ročníka budú mať naďalej 4 vyučovacie hodiny. Vo štvrtok 25.júna bude pedagogická rada, preto budú mať všetci žiaci 4 hodiny.

  V piatok 26.6. budú žiaci odovzdávať učebnice a kľúčiky od skriniek. V pondelok 29.6. budú preberať učebnice na nový školský rok. Ak niekto nenastúpi  do školy,  musí jeho rodič alebo daný žiak v piatok priniesť učebnice a v pondelok si prísť vyzdvihnúť nové.

                                                                                                                Tešíme sa na Vás!

 • Pozvánka pre rodičov budúcich prvákov

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou pozýva na mimoriadne rodičovské združenie rodičov budúcich prvákov z dôvodu rozdelenia prváckych tried. Mimoriadne rodičovské združenie sa bude konať dňa 24.06.2020 o 16:00 hod. v novej budove školy

  (na prízemí v Aule).

  Účasť zákonného zástupcu dieťaťa je nutná.

 • Oznam o stravovaní

  Žiaci, ktorí pokračujú v stravovaní na budúci školský rok, si čipy ponechajú.

  Žiaci 9.ročníka vrátia čip vedúcej ŠJ a tá im vráti poplatok za čip (6€) v hotovosti. To isté platí aj pre žiakov nižších ročníkov, ktorí sa už na budúci školský rok nechcú stravovať v školskej jedálni.

  Preplatky za stravu sa budú vracať v auguste na účet rodiča.

  Rodičia budúcich prvákov a nových stravníkov nech do konca augusta kontaktujú vedúcu školskej jedálne kvôli čipom a poplatkom. Je potrebné vypísať zápisný lístok.


  Zápisný lístok doc.

 • MŠ - Oznam

   

  Materská škola pozýva všetky deti na rozlúčku so školským rokom 2019/2020, ktorá sa uskutoční dňa 26.06.2020 v čase od 9.00 do 11.00 hod. Deti sa môžu prísť rozlúčiť so svojimi kamarátmi a svojimi pani učiteľkami.

                                                                                                                                     Tešíme sa na Vás

 • Oznam pre žiakov 1.- 5.

  ZŠ s MŠ oznamuje, že od 1. júna sa obnovuje vyučovanie na ročníkoch 1 až 5 a v MŠ. Vyučovanie bude trvať od 7:40 do 11:10 a v MŠ od 7:00 do 16:00.  Fungovať bude aj ŠJ a ŠKD. Prvý deň musia deti priniesť vypísané vyhlásenie o zdravotnom stave, 2 rúška a hygienické vreckovky. Deti, ktoré sa nahlásili do Školského klubu detí musia mať v pondelok Súhlas rodiča o odchode dieťaťa zo ŠKD. Každému dieťaťu pri vstupe do školy budeme merať teplotu. Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu a pri dodržaní všetkých hygienických opatrení. Súčasne bude  naďalej prebiehať on-line vyučovanie. Zároveň oznamujeme, že Materská škola bude otvorená aj počas prázdnin.

  Tlačivá:

  Vyhlásenie

  Súhlas rodiča o odchode dieťať zo ŠKD .docx

 • MŠ Rabča má vlastnú web stránku

  Milí rodičia, pre Materskú školu v Rabči sme vytvorili samostatnú webovú stránku, na ktorej sa nachádzajú všetky informácie a aktivity materskej školy. Stránka sa vám zobrazí po kliknutí na záložku Materská škola (v ľavom menu), prípadne si do prehliadača zadáte odkaz https://materska-skola-rabca.webnode.sk/. 

  kolektív MŠ Rabča

 • Oznam

  Dávame do pozornosti novú záložku na našej web stránke - Dôležité oznamy (v hornom menu), kde nájdete aktuálne informácie ako napr. zápis detí do ZŠ a MŠ, aktivity pre učenie na doma, usmernenia Covid-19, . . .

 • Zápis do MŠ

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťati do materskej školy od 01. mája 2020 do 31. mája 2020. Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú.

 • K hodnoteniu žiakov

  6.apríla vydal minister školstva usmernenie k hodnoteniu žiakov. Viacerí z vás v médiách zaznamenali informáciu, že žiak nemôže byť na konci roka hodnotený známkou nedostatočný. Pre objasnenie  z tohto usmernenia vyberáme: 

  1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník.

  2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

  Celé znenie si môžete prečítať na : https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf

 • Office 365 - oznam pre žiakov a rodičov

  Dobrý deň, naša škola prešla na jednotný vzdelávací systém Microsoft 365. Programy Office Word, Excel, Power Point, Microsoft Teams, Outlook express, One drive a ostatné najnovšie programy Microsoft má od dnešného dňa k dispozícii bezplatne každý žiak a zamestnanec školy.  Každý žiak aj učiteľ má vytvorený email v tvare: meno.priezvisko@zsrabca.sk  

  Nové programy a emaily budú  slúžiť hlavne na komunikáciu a výučbu v našej škole medzi žiakmi aj pedagógmi.

   -  naša škola bola registrovaná pre balík Office 365 A

   -  bola zakúpená doména zsrabca.sk

   -  Office 365 A1 prostredie bolo nakonfigurované a pripravene na použivanie

   •  učiteľov
   •  študentov
   • môžete používať  email v tvare meno.priezvisko@zsrabca.sk    objem dát 50 GB
   • úložisko one drive pre každého v objeme 1 TB dát

  1.krok 

  Prihlásením sa na https://office.com sa dostanete ku všetkým službám. 

  Prihlasovacie údaje: meno a heslo obdrží každý žiak správou cez Edupage.

  Prihlasovacie meno má tvar emailu:     meno.priezvisko@zsrabca.sk

  2.krok 

  naištalovanie office 365 do počítača, tabletu alebo mobilu ,aplikácia funguje pod windows, android aj iOS

  Rýchle učebné materiály:

   

  V prílohe nájdete uvítací materiál pre študentov  a učiteľov

   

  Webinare a archív 

  http://bit.ly/teamswebinare

   

  Youtube

  Pre študentov https://www.youtube.com/watch?v=ettrmHeMEIE&t=13s

  Pre učiteľov https://www.youtube.com/watch?v=eb6mhYd9_as

   

  Prípadne otázky a dotazy píšte na email: info@zsrabca.sk prípadne: stefan.murin@zsrabca.sk

  S pozdravom Murín Štefan

 • OZNAM – PRERUŠENIE VYUČOVANIA

  Oznamujeme našim žiakom, že od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 je prerušené vyučovanie v našej základnej škole aj materskej škole z dôvodu šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom.

  Upozorňujeme, že toto nie sú prázdniny. Prostredníctvom Edupage Vám budú učitelia zadávať učivo, úlohy alebo pracovné listy, ktoré ste povinní priebežne vypracovávať. Ak by náhodou niekto z Vás nemal prihlasovacie heslo, nech ešte dnes príde ku ekonómkam.

  Čas doma je karanténou proti šíreniu ochorenia, preto sa doma aj zdržiavajte, nestretávajte sa navzájom a nenavštevujte obchodné centrá.

  Hlavne si umývajte ruky mydlom a vyvarujte sa kontaktu s ľuďmi, ktorí majú horúčku alebo kašeľ.

 • Šaliansky Maťko

  Šaliansky Maťko – 2. miesto v okresnom kole

  Dňa 27. januára 2020 reprezentovali našu školu v okresnom kole recitačnej súťaže Šaliansky MaťkoCVČ Maják v Námestove naši žiaci  Ema Štureková 2.C,   Karolína Labudová 5.C, Marián Vargončík 7.A. Piatačka Karolínka Labudová sa umiestnila na krásnom 2. mieste. Blahoželáme!

 • Detský karneval

               23. februára 2020 sa kultúrny dom  premenil na ozajstnú „ Rozprávkovú krajinu“. Navštívilo ju obrovské množstvo rozprávkových bytostí od výmyslu sveta. Najviac prišlo pirátov, mačiek, lienok, víl, čarodejníc. Kultúrny dom praskal vo švíkoch. Zamaskované bytosti sa zabávali, promenádovali, súťažili. Do tanca strhli svojich rodičov, aj staré mamy. Každá bytosť za svoju námahu bola odmenená hračkou a sladkosťou. Vyhodnotili ich rodičia. Rekordom karnevalu bola najmladšia maska, ktorá mala menej ako dva roky.

                 Poradie na  prvých miestach :

  Predškolský vek : 1. pirát – Andrej Miškovič

                               2. vodník – Amália Podstrelená

                               3. oheň – Michal Štefaniak

  1. – 3. ročník :      1. kadibúdka – Alex Labuda

                               2. hrozno – Rebeka Šurinová

                               3. domček na stračej nôžke –Vanesa Podstrelená

  4. -  9. ročník :     1. tic-tac – Laura Vnenčáková

                               2. čarodejník – Tobias Mačinec

                               3. mafina – Anabela Domiňáková

                   Za krásny a nezabudnuteľný zážitok z „ Rozprávkovej krajiny“ veľké ďakujem patrí všetkým sponzorom, maskám, rodičom a organizátorkám zo ZŠ.

                                                  

                                                                                                 Mgr.Eva Raticová

 • Gymnastický štvorboj

  Dňa 13.2.2020 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo v gymnastickom štvorboji  základných škôl.

  Naša škola sa úspešne prezentovala vo všetkých kategóriách a obsadila krásne prvé a druhé miesta.

                                                                                 GRATULUJEME

   

  Kategória A - 1. miesto ZŠ S MŠ Rabča – Emka Porvichová

                                                                                 Tatiana Slovíková

                                                                                 Eliška Skočíková

                                                                                 Adelka Cubinková

                                                                                 Agátka Tisoňová

  Kategória B – 1. miesto ZŠ s MŠ Rabča – Tomáš Kozák

                                                                                 Marcus Miklušák

                                                                                 Jakub Jagelka

                                                                                 Maroš Cubinek

                                                                                 Jakub Skurčák

  Kategória B – 2. miesto ZŠ s MŠ Rabča – Dominika Špigurová

                                                                                  Diana Slovíková

                                                                                  Nina Pitáková

                                                                                  Veronika Iskerková

                                                                                 Alica Kozáková

  Kategória C – 2.miesto ZŠ s MŠ Rabča – Kamila Pienčáková

                                                                                 Miroslava Harbutová

                                                                                 Michaela Kozáková

                                                                                 Sofia Jaňáková

                                                                                

                                                                                               

 • Dejepisná olympiáda

       V piatok 14. 02. 2020 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola Dejepisnej olympiády, ktoré sa konalo v priestoroch ZŠ Slnečná Námestovo. Našu školu reprezentovali: Kovaličková Patrícia (6. miesto), Nováková Mária (8. – 9. miesto), Vargončík Marián (8. miesto). V silnej konkurencii obstáli ako úspešní riešitelia. Všetkým srdečne blahoželáme.

   

   

                                                                                               Mgr. Živčáková Silvia

 • Geografická olympiáda

  Dňa 6. 2. 2020 sa 6 žiakov našej školy zúčastnilo okresného kola Geografickej olympiády v Námestove. Všetci žiaci boli vo svojich kategóriách úspešnými riešiteľmi olympiády. V kategórii G - 5. ročník sa Kovaličková Miriam  umiestnila na krásnom  1. mieste, Zboňáková Lea na 2. mieste, Skurčák Dávid na 6. mieste.  V kategórii F -  6. – 7. ročník sa umiestnil na 3. mieste Zboňák Jakub, ktorý postupuje aj na krajské kolo. V kategórii E – 8. – 9. ročník sa deviataci Kovaličková Patrícia umiestnila na 7. mieste a Granec Branislav na 10. mieste.  Všetkým týmto žiakom udeľujem pochvalu za vzornú prípravu a gratulujem za úspešnú reprezentáciu našej školy. Mgr. Toholová

 • Šaliansky Maťko 2020

  Dňa 20. januára 2020 sa v našej škole uskutočnila recitačná súťaž Šaliansky Maťko. Žiaci súťažili v prednese povesti v troch kategóriách. Recitátorov chválime za výbornú prípravu, ako aj za snahu naučiť sa text a podať ho čo najpútavejším spôsobom.

  Výsledky:

  I. kat.

  1. miesto: Ema Štureková 2.C
  2. miesto: Viktória Brišová 2.C
  3. miesto: Ema Slovíková 3.A

  II. kat.

  1. miesto: Karolína Labudová 5.C
  2. miesto: Alica Kozáková 5.A, Karin Zboroňová 5.B, Tadeáš Kolčák 5.B
  3. miesto: Klára Pilarčíková 4.D, Sofia Pňačková 4.C

  III. kat.

  1. miesto: Marián Vargončík 7.A
  2. miesto: Adela Rusnáková 7.B
  3. miesto: Veronika Iskerková 6.B, Nina Špliňová 7.C

  Víťazi v jednotlivých kategóriách budú našu školu reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa uskutoční dňa 27. januára 2020CVČ Maják v Námestove. Blahoželáme a držíme palce v okresnom kole!

   

strana: