Navigácia
Hlavná stránka Internetová ŽK Dôležité oznamy Novinky Fotoalbum Zverejňovanie Kontakt

Streda 23. 6. 2021

Poplatky

Základná škola  
ZRPŠ na jedno dieťa 7,00 Eur

úhrada možná iba v hotovosti

 

 
Materská škola  
Mesačný poplatok 

10,00 Eur

IBAN pre úhradu: SK12 5600 0000 0040 4092 5006

 

 
Školský klub  
Mesačný poplatok 10,00 Eur
IBAN pre úhradu: SK12 5600 0000 0040 4092 5006

 

 
Školská jedáleň  
MŠ - ml. žiaci celodenná strava

1,37 Eur

MŠ - ml. žiaci poldenná strava

1,14 Eur

ZŠ - desiata 0,50 Eur
ZŠ - obed pre 1.-4.roč. 0,40 Eur
ZŠ - obed pre 5.-9.roč. 0,40 Eur
ZŠ - obed zamestnanci

1,26 Eur

Cudzí stravníci 2,80 Eur

IBAN pre úhradu - ŠJ, Kostolná: SK43 5600 0000 0040 4092 9007

IBAN pre úhradu - ŠJ, Školská: SK30 5600 0000 0040 4092 4003

 

 
Športová hala - nájom/1 hod.  

Zimné obdobie (01.11. - 30.04.)

Pondelok - Piatok

Pondelok - Piatok - turnaj

Sobota

Sobota - turnaj

Nedeľa

Nedeľa - turnaj

 

 

13,00 Eur

17,00 Eur

14,00 Eur

22,00 Eur

16,00 Eur

27,00 Eur

Letné obdobie (01.05. - 30.10.)

Pondelok - Piatok

Pondelok - Piatok - turnaj

Sobota

Sobota - turnaj

Nedeľa

Nedeľa - turnaj

 

10,00 Eur

14,00 Eur

11,00 Eur

19,00 Eur

13,00 Eur

24,00 Eur