Navigácia
Hlavná stránka Internetová ŽK Dôležité oznamy Novinky Fotoalbum Zverejňovanie Kontakt

Utorok 13. 4. 2021

Poplatky

Základná škola  
ZRPŠ na jedno dieťa 7,00 Eur
   
Materská škola  
Mesačný poplatok  10,00 Eur
   
Školský klub  
Mesačný poplatok 10,00 Eur
   
Školská jedáleň  
MŠ - ml. žiaci celodenná strava

1,37 Eur

MŠ - ml. žiaci poldenná strava

1,14 Eur

ZŠ - desiata 0,50 Eur
ZŠ - obed pre 1.-4.roč. 0,40 Eur
ZŠ - obed pre 5.-9.roč. 0,40 Eur
ZŠ - obed zamestnanci

1,26 Eur

Cudzí stravníci 2,80 Eur
   
Športová hala - nájom/1 hod.  

Zimné obdobie (01.11. - 30.04.)

Pondelok - Piatok

Pondelok - Piatok - turnaj

Sobota

Sobota - turnaj

Nedeľa

Nedeľa - turnaj

 

 

13,00 Eur

17,00 Eur

14,00 Eur

22,00 Eur

16,00 Eur

27,00 Eur

Letné obdobie (01.05. - 30.10.)

Pondelok - Piatok

Pondelok - Piatok - turnaj

Sobota

Sobota - turnaj

Nedeľa

Nedeľa - turnaj

 

10,00 Eur

14,00 Eur

11,00 Eur

19,00 Eur

13,00 Eur

24,00 Eur