Navigácia
Hlavná stránka Internetová ŽK Dôležité oznamy Novinky Fotoalbum Zverejňovanie Kontakt

Streda 23. 6. 2021

Tématické výchovno-vzdelávacie plány Plán práce PK Kolektívna zmluva Školský poriadok

Školský rok 2013/2014

Slovenský jazyk a literatúra

SJ___Literatura_TVVP_-_9.roc.doc

Literatura_TVVP_-_8.roc..doc

SJ_TVVP_-8._roc..doc

Literatura_TVVP_-_7._roc.doc

SJ_TVVP_-_7._roc.doc

Literatura_TVVP_-_6.roc..doc

SJ_TVVP_-_6.roc..doc

Literatura_TVVP_5._roc..doc

SJ_TVVP_5._roc..doc

 

Matematika

TVVP_2013-2014_9.roc_matematika.doc

TVVP_2013-2014_8._rocnik_matematika.doc

TVVP-2013-2014_7._rocnik_matematika.doc

TVVP_2013-2014_6.roc.matematika.doc

TVVP_2013-2014_5.roc.matematika..doc

 

Dejepis

TVVP_Dejepis_5._rocnik_-_2013-2014.doc

TVVP_Dejepis_6._rocnik_-_2013-2014.doc

TVVP_Dejepis_7._rocnik_-_2013-2014.doc

TVVP_Dejepis_8._rocnik_-_2013-2014.doc

TVVP_Dejepis_9._rocnik_-_2013-2014.doc

 

Geografia

G-5.ročník-TVVP.doc

G-6.ročník-TVVP.doc

 

Biológia

 

Chémia

TVVP-chemie_pre_7.rocnik.doc

TVVP-chemie_pre_8.rocnik.doc

TVVP-chemie_pre_9.rocnik.docx

Fyzika

F-6.ročník-TVVP.doc

TVVP_Fyz 9.r._13_14.pdf

UO_Fyzika_9r._13_14.pdf

 

Informatika

TVVP_INF_5.r_13_14.pdf

TVVP_INF_6.r_13_14.pdf

TVVP_INF  7.r_13_14.pdf

TVVP_INF_8.r_13_14.pdf

TVVP_INF_9r._13_14.pdf

UO_INF_5r._13_14.pdf

UO_INF_6r.  13_14.pdf

UO_INF  7r._13_14.pdf

UO_INF_8r._13_14.pdf

UO_INF  9r._13_14.pdf

 

Náboženská výchova

TVVP-NBV-1-rocnik_ZS13_14.rtf

TVVP-NBV-2-rocnik_ZS_13_14.rtf

TVVP-NBV-3-rocnik_2013-2014.doc

TVVP-NBV-4-roc-_2013-2014.doc

TVVP-NBV-6-rocnik-13-14.rtf

TVVP-NBV-7-rocnik-2013-2014.doc

TVVP-NBV-8-rocnik-2013-2014.doc

TVVP-NBV-9-roc-2013-2014.doc

 

Hudobná výchova

TVVP_HUV__5._rocnik.xls

TVVP_HUV__6._rocnik.xls

TVVP_HUV_  7.  rocnik.xls

 

Výchova umením

TVVP_VUM_8.ROCNIK.doc

TVVP_VUM_9.ROCNIK.doc